Skip to content

Spionem v Josefove 4 - Mesto Multi-cache

Hidden : 07/16/2007
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZ] Stante se na chvíli špionem v pevnosti Josefov

[EN] Become spy in fortress Josefov


Doporucené parkovište pro sérii Špionem v Josefove: N50 20.249 E15 55.494. Pozor, toto parkovište se nachází u vstupu do podzemních chodeb v Josefove, od tohoto parkovište je poklad necelý kilometr daleko. Tentokráte vás indície i samotný poklad dovedou do mesta Josefov.

Pred vlastním lovením pokladu doporucuji si precíst alespon trochu popis Josefova, který je uveden u bonusového pokladu série Špionem v Josefove – viz. níže. Dozvíte se alespon pár informací o Josefovu.

A ted k samotnému pokladu:

Jak asi každý ví, Josefov je pevnost. A ríkalo se o ní, že je to dokonce nedobytná pevnost... A pokud chcete takovou pevnost dobít, musíte zjistit informace o pevnosti. Ty ovšem byli prísne tajné...

V Josefove koluje povest, že tesar Ignác Pábil stihl kopii plánu nekde ukrýt a plánek úkrytu rozdelil na ctyri díly, které zakopal do mrtvých schránek. A aby nezapomnel, kam je zakopal, poznamenal si jejich umístení tajnou šifrou. A protože jako jeden ze stavitelu znal pevnost velice dobre, napsal si i pomucku, pomocí které mužete najít i vy tyto plány.

Tento poklad je soucástí série Špionem v Josefove. Soucástmi této série jsou tyto poklady:
Špionem v Josefove 1 – Korunní hradby GC13TD1
Špionem v Josefove 2 – Východ GC13TDJ
Špionem v Josefove 3 – Západ GC13TDK
Špionem v Josefove 5 – Bonus GC13TDQ

Nezapomente si vyzvednout cást mapky, kterou budete potrebovat k bonusovému pokladu Špionem v Josefove 5.

A ted jak zjistíte, kde je první ctvrtá schránka s cástí mapy? Tohle zbylo po Ignáci Pábelovi:

N 50° 20.X E 015° 55.Y
X = CJGD , NM , BPA; Y = IFK , KBGJ , JKLE

Menší klíc k rešení, když a = 8, b = 26, c = 51, poté abc = 82651 = 8, cca = 51518 = 4

1) N50 20.267 E15 55.575 A = (Pocet písmen na dekretu, který svírá Josef II. v ruce)
Památník zakladatele Josefova – Josefa II. na Riegrove námestí. Na pomníku spocítejte pocet písmen na dekretu, který Josef II. svírá v levé ruce. Písmeno CH pocítejte jako 2 písmena a tecky nepocítejte!

2) N50 20.280 E15 55.562 B = (Pocet oken v dolním patre domu s muzeem)
Nacházíte se u brány do budovy, kde se nachází První vojensko-historického muzea M. Frosta v Josefove. Spocítejte okna ve spodním patre celní strany budovy

3) N50 20.315 E15 55.513 C = (Císlo bastionu – vyznacené na klenáku klenby)
Nacházíte se v jednom „rohu“ pevnosti. V techto rozích se vetšinou nacházejí pruchody na jednotlivé bastiony. Pokud budete mít štestí, muže být tento bastion i otevrený. Nad vraty je na klenáku klenby vyznacené toto císlo, které si opište jako hodnotu C. Do tohoto bastionu se dostanete i pri prohlídce Josefovských podzemních chodeb – vede sem totiž jedna ze dvou podzemních chodeb, která spojuje mesto a podzemní chodby v predpolí (pokud nepocítám kanalizaci). Uvnitr tohoto bastionu také naleznete tzv. Lapidárium, kde jsou umísteny originály soch M. B. Brauna z Jaromerského morového sloupu. Pri prohlídce se mužete dostat i na vršek bastionu, kde jsou opraveny i palposty pro dela, která zde byla. Ovšem to vše uvidíte pri prohlídce podzemních chodeb.

4) N50 20.396 E15 55.747 D = (Pocet oválných ok mríže na studni)
Nacházíte se na námestí B. Nemcové u jedné ze studní. Pokud byste byli pozorní, podobných studní najdete v Josefove daleko více, i když spousta z nich již je zrušených. Na této studni spocítejte pocet oválných ok mríže, které jsou zhruba ve výšce 1,5 m.

5) N50 20.408 E15 55.775 E = (Pocet písmen na pomníku B. Nemcové)
Nacházíte se stále na námestí B. Nemcové u jejího pomníku. Božena Nemcová totiž v Josefove cást svého života i žila.

6) N50 20.336 E15 55.820 F = (Pocet hlav na kašne)
Práve se nacházíte zhruba uprostred Josefova u kašny. Na kašne si pozorne spocítejte pocet hlav, které tu naleznete (pozor, celá osoba má taky hlavu!).

7) N50 20.323 E15 55.797 G = (pocet dverí vedoucích na balkón)
Nalézáte se pred velitelským domem. Spocítejte dvere vedoucí na balkón v 1. patre.

8) N50 20.242 E15 55.912 H = (Pocet sloupu na erbu)
Nacházíte se u místa, kde stávala jedna ze trí bran horní pevnosti (a ctyr bran celkem). Na erbu spocítejte pocet bílých sloupu.

9) N50 20.253 E15 55.906 I = (Rok, kdy se Josefov sloucil s Jaromerí - 1100)
Nacházíte se na námestí svobody. Najdete zde i mapu Jaromere a Josefova s nekolika informacemi. Mezi temito informacemi se dozvíte i letopocet, kdy byl Josefov sloucen s Jaromerí.

10) N50 20.270 E15 55.915 J = (Císlovka v názvu potravin)
Na námestí svobody jsou i potraviny v dome s tradicním zdejším názvem. V názvu je i jedna císlovka, kterou dosadte za hodnotu J.

11) N50 20.344 E15 55.866 K = (Pocet kytek nad dvermi do kostela)
Nacházíte se u empírového kostela Nanebevstoupení Páne - Kostel je jednolodní empírová stavba z let 1805 - 1811. Kostelní vež je viditelná již z dalekého okolí. Oltární obraz namaloval J. Bergler, první reditel pražské Akademie výtvarných umení.
Na kostele vás zajímá pocet kamenných kyticek nad dvermi (nepocítejte kyticky na dverích)!

12) N50 20.339 E15 55.893 L = (Císlo kamene z Ravelinu – oznaceného Rv)
M = (Císlo kamene z Cornishonu – oznaceného Cornishon) / 4

Na pomník vedle kostela byly použity fortifikacní kameny z ruzných cástí Josefova po rozebrání nekterých objektu. Najdete zde napríklad klenáky (kameny, které ukoncují klenby) z Ravelinu a Cornishonu, které nás zajímají. Kámen z Ravelinu je oznacen písmeny „Rv“ a z Cornishonu je vyznacen prímo nápisem.

13) N50 20.331 E15 55.914 N = (Letopocet na štíte)
Nová radnice byla postavena v neorenesancním slohu. Ve fasáde jsou umísteny plastiky Dustojnost a Sporivost. Nad atikou je umísten znak pevnosti Josefova. Od roku 1997 slouží radnice ke spolecenským a kulturním úcelum. V 1. patre se nachází stálá muzejní expozice Josefova.

14) N50 20.376 E15 56.091 O = (Císlo popisné na fasáde vpravo od pruchodu)
Nacházíte se v té „zapadlejší“ cásti Josefova. i když dnes se zdejší domy už prece jen trochu opravují. Kdysi vypadala vetšina Josefova tak, jak tento kout. V rohu pevnosti se nachází opet pruchod do jednoho z bastionu. Tentokráte je to bastion c. IX. Tentokráte nás ale zajímá císlo popisné vpravo od pruchodu vedle dverí na omítce (vetší trojciferné).

15) N50 20.449 E15 56.008 P = (Císlo popisné na dverích domu)
Zde si zapište císlo popisné domu vlevo od rohu budovy (jednociferné císlo hned nad dvermi na opraveném dome). Jak vidíte, i v té zapadlejší cásti Josefova už postupují opravy. Prestože ješte stále cást vypadá trochu strašidelne. Pokud jste sem šli od bodu c. 14, tak jste míjeli i velké domy, kde dríve bývala armáda. Ješte dnes to je patrné, protože nekteré jsou stále neobydlené a cekají na svou opravu.
Additional Hints (Decrypt)

[CZ] 1) Iýcbprg: Zbefrbixn [CZ] 2) Iýcbprg: Pífybixn i Zbefrbipr zá 5 manxh! [CZ] 3) Iýcbprg: PWTQ , CA v BO znwí 5 pífry... [CZ] 4) Fhqá n yvpuá [CZ] 5) Hzífgraí: Ivfí, qehuá, CBMBE NG IÁZ ARFCNQAR!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)