Skip to content

This cache has been locked, but it is available for viewing.
<

Bohemian Progression

A cache by geodirect Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/17/2007
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Access:-Cesky Raj, also known as Czech or Bohemian Paradise, is a superb geological wonderland in north Czech Republic. It is easily access from Praha (Prague) by private car or public trains and buses via Turnov. Tourist/visitor facilities are excellent medieval–modern accommodation and excellent dining options.

General:
The area is comprised of low hills carved into a maze of gullies and canyons and rock towers resulting in a beautiful sandstone landscape described as ‘rock cities’ in tourist brochures. It has a high diversity of geomorphological forms with individual pinnacles around 50-60 metres high. The most frequently visited places include Mariánská vyhlídka (Mary's Viewpoint), the viewpoint U Lvícka (At the Lion), and Janova vyhlídka (John's Viewpoint). People gave names to individual rock groups and formations and there are plenty of tales and stories connected with them. You can pass Certova ruka (Devil's Hand), Kapelník (Conductor), Maják (Lighthouse), Taktovka (Baton), and Drací skály (Dragon's Rocks) and squeeze through the 65 m long Myší díra (Mouse Hole). Hundreds of sandstone rocks attract climbers very much. Other places of interest include the Hrubá Skála mansion and the ruins of the Valdštejn castle and small water spa Sedmihorky

General Geology:-
The Cesky Raj sandstone succession comprises a major regressive deltaic wedge deposited in a shallow sea in the Bohemian Cretaceous Basin. This basin was an intra-continental seaway some 50 km wide between major basement faults and extending some 200 km northwest to southeast. The sandstones are Turonian in age ( c.90 million years old) and are coarse grained sediments suggesting they are located not far from the erosional source. The geometry and internal architecture of the sandstone bodies indicates the direction of sea currents and the direction of progradation, or advance of the deltas along the basin axis.
Sub-horizontal surfaces within the succession represent important bounding surfaces or time-lines between which the sediments invariably display inclined laminations. The direction of inclination indicates the direction of sediment transport and progradation of the sediment.

Earth Cache:-
At the Earth Cache coordinates you will face the outcrop shown in the photograph which displays 6 major Bounding Surfaces with inclined prograding foresets. One of the bounding surfaces is at the base of a gravel lag deposit. Other sedimentological features are shown on the annotated photograph.

To log this Earthcache you are required to orient the photograph and send to Geodirect ( in english please) the compass bearing of the direction of progradation (a cardinal bearing will suffice eg. northwest).

Ceský Ráj – Hruboskalsko :
Prírodní rezervace (1998) na ploše 220 ha. Plošina se stejnojmenným skalním mestem (nazývaným horolezci Skalák). Stejne jako ostatní skalní mesta kraje se i toto vyvíjí již 18 až 20 milionu let. Díky pomerne malé odolnosti pískovce a stálému pusobení rady vlivu nacházíme ve skalách nesmírné bohatství tvaru a forem (voštiny, okna, brány).
Hruboskalské skalní mesto je tvoreno cca 400 pískovcovými vežemi dosahujícími výšky až 60 m (380 m n.m.). Je rozdeleno do 3 hlavních oblastí: Drací skály a Zámecká rokle, Kapelník, Maják a Údolícka.Pod Mariánskou vyhlídkou je symbolický hrbitov zahynulých horolezcu (expedice Peru aj).Vedle rady prírodních zajímavostí (arboretum Bukovina, Myší díra) se zde nachází cenné archeologické památky (Certova ruka) a kulturní památky (hrad Valdštejn, zámek Hrubá Skála, Kopicuv statek, skalní hrádek Kavciny). Po vrcholové ceste vede Zlatá stezka Ceského ráje s radou vyhlídkových míst (Mariánská vyhlídka, vyhlídka Na Kapelu, vyhlídka U Lvícka, rozhledna Hlavatice. ) zdroj : www.geoparkceskyraj.cz

Geologie oblasti :
Od nejsvrchnejší krídy až do nejmladšího terciéru docházelo k pohybum, které mely za následek presmyky hornin a zlomy. Poklesy zemské kury spolu se zmenami výšky hladin oceánu byly prícinou morských záplav. Prítomnost more nebyla v minulosti na území Ceského ráje nijak neobvyklá. Oblast byla morským dnem ve starších prvohorách a k poslednímu zaplavení slanou vodou došlo v období krídy ve druhohorách pred 97 miliony lety. Morský záliv pokrýval cást území Ceského ráje po dobu 13 milionu let. Záplava subtropického krídového more zanechala vrstvy pískovcu a dalších usazenin, jejichž mocnost ciní až 1000 m.
Oblast Ceského masivu, kterou more zasáhlo je známa jako Ceská krídová tabule. Hlavní stádia sedimentace se odehrávala ve svrchní kríde (cenoman a turon – cca pred 90 miliony let) a vrstvy zde zanechaných hornin dosahují mocnosti až 700 m, což svedcí jednak o tom, že more behem krídové sedimentace prohlubovalo svoje dno, a jednak o velkém odnosu horninového materiálu z pevniny (vytvorení pískovcu a slepencu, dále opuk a jílovcu). Zhruba polovina území Ceského Ráje leží na morských usazeninách krídy, které tvorí tabulové plošiny, lemované pásy bohate clenených skal. Na tvári krajiny zapracovaly slunce, mráz, vítr a voda a vytvorily známá pískovcová skalní mesta charakteristická hrubozrným pískovcem.
Sedimentacní prostor mel mírne uklonenou pánvovitou strukturu klínovitého tvaru místy 50 km širokém o délce cca 200 táhnoucí se od severozápadu k jihovýchodu. Usporádání a vnitrní struktura pískovcových hornin jsou pak duležitými vodítky pri urcování smeru tehdejšího morského proudu, resp. smeru usazování a pribývání sedimentacních vrstev a rovnež nánosu pri ústích rek podél osy krídové pánve.
Ohranicení horizontálne uložených sedimentacních vrstev pak v míste jejich odkrytí odhaluje duležitou casovou posloupnost ruzných období sedimentacního procesu. V jednotlivém casovém období, kde tvorba sedimentacní vrstvy probíhala pravidelne, pak nemenný úhel klesání jednotlivé vrstvy nám umožnuje zjistit smer ukládání sedimentacních nánosu.
Earthcache :
Na souradních earthcache pak najdete erodované pískovcové souveží (Durango, Únorová vež, Lebka), kde je dobe videt 6 hlavních sedimentacních vstev s viditelným úhlem klesání sedimentu. Jedna z hranic sedimentacních vrstev je pak prímo nad úpatím skály. Další úkazy procesu sedimentace jsou videt na fotografii v listingu.
Podmínkou logu této earthcache je nalézt uvedené místo (vložit foto) a poslat autorovi cache vámi zjištený smer ukládání sedimentu – postací orientacní urcení azimutu (tj. napr. severozápad apod.) Vzhledem k národnosti autora earthcache pište prosím odpoved a log v anglictine!

References:-
If you wish to read further details of the sedimentology of these outcrops a good starting point is:-
Ulicny, D., 2001, Depositional systems and sequence stratigraphy of coarse-grained deltas in a shallow-marine, strike-slip setting: the Bohemian Cretaceous Basin, Czech republic, Sedimentology 48, pp 488-628

Further interesting details may be found by Googling "Cesky Raj" or reading the following links:-
Zdroj informací pro ceský preklad
ENGLISH
Gateway to Bohemian Paradise
Some Photographs
Czech Mountins.com / Hrubosklaslko

CESKY:
GeoPark Cesky Raj
Geologick stavba Ceska Republiky
Geoweb.ch

zdroje pro další studium : (some good Czech resources):
Geologicke prochazky po Ceskem Raji a jeho okoli (Geological trips in the area of Bohemian Paradise and its vicinity) Ziegler V., Karolinum Prague 1999
Geologicka minulost Ceské Republiky (Geological history of the Czech Republic), Chlupac I, Academia, Prague 2002

and more popular ones (useful!- with English and German translation):
Skalni mesta v Cechach (Rock cities in Bohemia), Sitensky L., Kukal Z., Dita, Prague 1994
Skaly Ceskeho Raje(The rocks of the Bohemian Paradise), Weiss S., Kukal Z, Ra Turnov 1998

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.