Skip to content

<

Hillerød - Hovedstaden - Danmark

A cache by Norwoods Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/01/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cachen ligger i Esrum Søs absolut sydvestligste ende og er lagt ud i forbindelse med "Kommune-Region-Lands- Multi/Multi Cache-projektet".

Projektet omfatter ialt 104 nye cacher, nemlig en i hver af Danmarks 98 nye kommuner, en i hver af de 5 nye regioner, og en Landscache. Hver Kommunecache indeholder et numerisk hint til at finde cachen for den region, kommunen ligger i, og det vil kun være muligt at finde en Regionscache når man har fundet alle de indgående Kommunecacher. Ligeledes vil Landscachen kun kunne findes når man har fundet alle de 5 Regionscacher.

Hillerød Kommune
Hillerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland og er regionshovedstad for hovedstadsregionen

Kommunen består af 1/3 by-, 1/3 landbrugsområde og 1/3 skov.
Hillerød grænser op Danmark to største søer; Esrum- og Arresø.

Areal 213 km2
Befolkningstal ca. 46.400

Nyt byvåben
Det er kongelig våbenmaler Ronny Andersen, som er idemageren bag det ny byvåben.

Våbenets elementer er inspireret af udtrykkene ’Nordsjællands Hjerte’ og ’Kongernes Nordsjælland’, og især af Christian IV, der havde stor betydning for området med bygningen af Frederiksborg Slot.

Hjertet i byvåbenet kan også ses som et søblad, og betegner kommunens beliggenhed mellem Danmarks største og næststørste søer, Arresø og Esrum Sø.

Våbenets farver er de oldenborgske; guld og rødt.

Cachen ligger ved Stenholt Møllekrog
Reservatet Stenholt Mølle ligger som en kile ind i statsskoven med forbindelse til den ligeledes statsejede Esrum Sø.
Området blev fredet i 1971. I 1988 købte den almennyttige Dansk Tennisfond arealet. Som en betingelse for købet blev det aftalt at området skulle udlægges som reservat for dyre og planteliv, samt gøres tilgængeligt for publikum.


Skov- og Naturstyrelsen, i dag ved Frederiksborg Skovdistrikt står for driften af reservatet.

I tilknytning til Stenholtvej, som er en offentlig vej gennem reservatet, ligger der en parkeringsplads med informationstavler som fortæller om området.

I dag er reservatet nok bedst kendt for sin skarvkoloni som ligger ud til Esrum Sø på nogle små landtanger. Skarverne som begyndte at yngle her i 1992 kan iagttages fra de 2 fugletårne i området.

Det ene udsigtstårn er lavet så det kan bruges af kørestolsbrugere og her ligger cachen gemt.

Herfra kan man også iagttage de store mængder rastende vandfugle som store dele af året befinder sig i tørvegravene og Møllekrogen som den allersydligste del af Esrum Sø hedder.

Den meget afvekslende Mølleeng som ligger sydvest for Stenholtvej afgræsses af kreaturer. Den indeholder store bestande af bl. a. Maj gøgeurt og Kødfarvet gøgeurt.

Langs reservatets sydlige grænse løber Fønstrup bæk som tidligere forsynede møllehjulet med vand til driften. Fønstrup Bæk er Esrum Søs største tilløb og meget rent.

Additional Hints (Decrypt)

[UK] Haqre oevqtr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.