Skip to content

Rock gate (ITK 19) Traditional Geocache

Hidden : 08/09/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

    A gate consisting of three big boulders. Two of them form pillars and the third one lies on the top of them.

    Brána složená ze tří velkých balvanů. Dva z nich tvoří pilíře a třetí spočívá na obou spodních.


    The passage between the boulders is 1 fathom long, 1 fanthom high and in the narrowest place 2 feet wide.
    This interesting natural feature was formed by the erosion of granite massifs.
    The Rock gate is the stage 19 of the Instructional Trail Kovárov. (https://po-de-s.cz/geocacher/A._da_Mek/itk/en/index.html).
    It was the stage 4 of the old trail, the stages of which are marked on the touristic map KCT.

    Průchod mezi balvany je sáh dlouhý, sáh vysoký a v nejužším místě 2 stopy široký.
    Tento pozoruhodný přírodní výtvor vznikl pravděpodobně typickým bochníkovitým zvětráváním žulových masivů.
    Skalní brána je zastavení 19 Naučné stezky Kovářovska (http://www.volny.cz/a.da_mek/itk/cs/index.html).
    Bylo to zastavení 4 staré stezky, jejíž zastavení jsou vyznačena na mapě KČT.

Additional Hints (Decrypt)

[English]Oruvaq n fgbar va n perivpr orgjrra yrffre obhyqref.
[cesky]Mn xnzrarz ir fgreovar zrmv zrafvzv onyinal.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)