Skip to content

Aardkundig monument Vecht en Aetsveldsche polder EarthCache

Hidden : 08/10/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Aardkundig monument Vecht en Aetsveldsche polder

Englisch:

Gelogical monument Vecht and Aetsveldsche polder.

In the middle of 2007 the province 'Noord-Holland' appointed the 'De Vecht and Aetsveldsche Polder' to be a
 geological monument.
For this occasion an information sign was unveiled and this was a good reason to create this earth cache.
 

Once, both the 'Aetsveldsche Polder' and the river 'De Vecht' were part of a rough system of rivers.
This is a unique area in Europe that you can only see in city of Weesp.
It is planned to become a national park in the future
. Looking at this area we only think to see
nice meadows, but there is a lot of history underneath. 'De Aetsveldsche polder' is now a strongly
collapsed peat zone around 'De Vecht' river.
The water dried up and the land collapsed. Because of this effect the riverbanks of 'De Vecht' have
become natural dikes for the surrounding polder.

 

 

 

The western part of 'Het Gooi' of which 'De Vecht and Aetsveldsche polder' are part, was once a stretched out peat and swamp area. Around 5000 years B.C. the peat grew at the sandy soil that remained during the last glacial period. Before the cultivation of the peat soil (around the medieval time) the peaty soil grew at some places to a thickness of 10 meter. During that time the total surface of the peat was 3 to 4 meter higher than in these days.
Due to drainage and cultivation of the peat the surface is now strongly decreased.

 

To log this earth-cache you need to do three things:

Make a picture of yourself/or group members in front of the information sign.

Question 1: In what year did the river 'De Vecht' end with the supply of river sand from the south?

Question 2: Name three types of soil, located until a depth of 10 meter in 'De Aetsveldsche polder'.

Sent the answers by e-mail, you can find it in my profile.

If you have all the answers you can log, but if we find the answers insufficient we will remove the log.
(Of course we hope this won't be necessary).

Nederlands:

Aardkundig monument Vecht en Aetsveldsche Polder

Medio 2007 heeft de provincie Noord-Holland de Aetsveldsche Polder en de Vecht aangewezen
als geologisch monument. Ter gelegenheid hiervan heeft men een informatiebord geplaatst
en kon deze cache ontstaan.

Ooit was de Aetsveldsche Polder en Vecht een gebied met een ruig rivierensysteem.
Het gebied was en is in heel Europa uniek, het komt alleen in Weesp voor.
Daarom komt het  in aanmerking om Nationaal Park te worden.
Waar we nu alleen een weiland denken te zien, ligt onder het gras geschiedenis.
De Aetsveldsche Polder is nu een sterk gedaald veengebied rond de Vecht.
Het water droogde op en het land daalde. Daardoor zijn de oeverwallen van de Vecht een
natuurlijke dijk geworden voor de polder.

Het gebied ten westen van het Gooi, waartoe de Aetsveldsche Polder en Vechtgebied behoort, maakte ooit deel uit van een uitgestrekt veen- en moerasgebied. Het veen begon hier 5000 jaar v. Chr. te groeien op zand uit de laatste IJstijd dat hier in de ondergrond voorkomt. Het veen had uiteindelijk, voor de ontginning van het veen vanaf de Middeleeuwen, plaatselijk een dikte van meer dan 10 meter. Het oppervlak van het veen lag dan ook vaak 3 tot 4  meter hoger dan nu het geval is. Door ontwatering en ontginning van het veen is het oppervlak sterk gaan dalen.

 

Om deze earth-cache te kunnen loggen moet u 3 dingen doen namelijk een opdracht en 2 vragen beantwoorden.:

Opdracht: Maak een foto van u zelf met GPS voor het informatiebord en voeg deze toe aan uw log.

Vraag 1:
In welk jaar kwam er een eind aan het functioneren van de vecht en de aanvoer van rivierklei uit het zuiden.

Vraag 2:

Noem 3 grondsoorten welke tot 10 meter diepte in de bodem van de Aetsveldsche polder voorkomen.

Stuur de antwoorden op naar het e-mail adres via mijn profiel

Als u de opdrachten heeft uitgevoerd kunt u de cache loggen, maar vinden wij de antwoorden
onvoldoende dan zullen wij de log verwijderen. (maar natuurlijk hopen wij dat dat niet nodig is.)

Klik hier voor meer informatie Aardkundige monumenten

Additional Hints (Decrypt)

Rawbl lbhe ivfvg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)