Skip to Content

<

Klasterec

A cache by kosatka team Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/18/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Na uvedených souradnicích keš nehledejte, projdete si popis a uvidíte. Klášterec nad Orlicí – ceský Rosslyn, proste záhada za záhadou.

Kostel Nejsvetejší Trojice Boží v Kláštereci nad Orlicí. V roce 1955 tu pri oprave gotického hrbitovního kostela Nejsvetejší Trojice odkryli na nároží dve postavy, jimž cosi trcí za hlavou a cosi za zadkem, figury jsou nacrtnuté jakoby neumelou detskou rukou a rumelková barva tomu všemu dává nádech, o nemž težko ríct, jestli je varovný ci veselý.

Kdo, kdy a proc se tu takhle výtvarne vydovádel, se patrne nikdy nezjistí, což je nejživnejší puda pro milovníky tajemství. Umírnení záhadologové soudí, že to jsou dva certi, ti smelejší, dänikenovsky ladení, v postavickách vidí mimozemštany. Pridržíme-li se první teorie, pak samozrejme zustává otázka, z jakého duvodu by nekdo na nároží svatostánku maloval dáblíky?

Stací, že tu jsou další tajemství. Kamenná hlava neznámého puvodu, nalezená na hrbitove a dnes zasazená do kostelní zdi. Nikdy nerozluštený nápis nad cervenými postavami. Lécivý pramen, který tu kdysi vyveral. Stopy pohanského pohrebište, k nemuž se váže legenda o pohanské svatyni, která tu stávala a jejíž obetní oltár zustal zakopán kdesi pod podlahou kostela.

Ví se, že kostel tu vyrostl koncem 13. století jako soucást kláštera, který v pusté krajine východních Cech založil rád cyriaku. Presné datum jeho vzniku se nedochovalo, ale píše se o nem už v bule papeže Bonifáce VIII. z roku 1295 a jen o neco starší je zmínka ve Formulári Tobiáše z Bechyne. Vzhledem k tomu, že cyriaky privedl do Cech Premysl Otakar II. tesne po polovine 13. století, nejdríve je usadil v Praze a pak se teprve šírili dál, nemohl tu klášter stát dlouho.

Posláním cyriaku cili bílých krížovníku s cerveným srdcem byla duchovní správa a péce o nemocné, ale Premyslovi posloužili jako kolonizátori opušteného pohranicí. Že to pojali vskutku ekonomicky, dosvedcují stopy po soustave rybníku, které si poblíž kláštera založili. Ovšem jejich jednopatrový konvent se v tech divokých koncinách zrejme podobal spíš pevnosti, s níž byl kostel pevne propojen. V roce 1956 se pri výkopech na hrbitove našly základy hlavní klášterní zdi a v kostelních stenách otvory po spojovacích trámech. Na jižní strane v úrovni prvního patra zustal i sedlový portálek, jímž mniší precházeli z kláštera prímo na svoji chrámovou tribunu.

Cyriaci, puvodem blízcí rádu nemeckých rytíru a podporující slezská knížata, samozrejme vzbudili nevoli husitu. V roce 1421 na jejich zdejší sídlo zaútocili, klášter vypálili a mnichy vesmes pobili. Vypráví se, že strevy mrtvých obtocili nedaleký jasan tak pevne, až to v jeho kure navždy zanechalo stopy.

Podle jedné z hypotéz práve tehdy vznikly i podivné kresby na kostelním nároží. Certi? Ufoni? Pri ohledání obrázku se clovek nemuže ubránit dojmu, že útvary, které postavám trcí za hlavou, nejsou ani rohy ani antény, ale proste šípy. Ostatne, nosívaly se v toulci na zádech, odkud je bojovník rychlým hmatem pres rameno vytáhl. A nemuže v tom prípade být podlouhlý predmet, vycnívající figurám ponekud níže, kuší, kterou husité bývali vyzbrojeni? Možná tak kdosi jednoduše na vecnou pamet zachytil chlapíky, kterí klášter zlikvidovali. Jestli jim tím chtel složit poklonu nebo je namaloval jako varování ci proste oznamoval, že tady už kališníci byli... kdoví. Rádení kališníku prežil jen kostel a v roce 1452 byl dokonce obnoven.

Je o tom záznam? Jak se to vezme. Na klenbe se zachoval nápis znející: "Chrám tento Nejsv. a nerozdílné Trojice Boží vystaven jest v Létu 453 od narození Božího." Pokud by letopocet platil, pak by kostel byl nejstarším krestanským svatostánkem u nás, a tudíž neuveritelným unikátem. Ale budme strízliví, možná jen tomu, kdo nápis psal, vypadla jednicka.

Kdo však tento kostel navštíví a nápis si prohlédne (je videt na klenbe smerem od oltáre), všimne si, že pro jednicku tam v žádném prípade už není místo. Ten, kdo nápis psal, vedel velmi dobre, co píše. Navíc na sloupech se po odkrytí další omítky našly nápisy stejného stárí a písma už s jednickou.Také Bienenbergova kronika z. r. 1778 uvádí letopocet 453.

Když si uvedomíme, že od 4. století bylo krestanství uznaným náboženstvím Ríše rímské a predsunuté tábory Limes Romanum, se nacházely v podstate 100-150 km odtud , není zase až tak od veci predpokládat, že tu nejaký založený svatostánek mohl být . Sv. Martin dle záznamu pusobil až po dnešní Balt. Ale to jsme kolem r. 380.

Pravdepodobnost není velká, v roce 453 mel už Rím asi úplne jiné starosti napr. Huny. A pomalu opouštel území. Další možnost a to s vetší pravdepodobností je, že až do techto míst se dostali prospektori a misionári z Irska ci Galie , kde zustalo po Ríši rímské krestanství a to konkrétne od Sv. Patrika, a v té dobe opravdu biskup Patrik posílal misionáre na cestu šírení víry na východ do Evropy. Ríká se, že až na území budoucí Velké Moravy prišli jako první misionári Irové. Stopa by tu byla. Sv. Parik demonstroval ucení o Trojici Boží svým žákum na zeleném trojlístku, kterého roste v Irsku a Anglii spousty. A jak se jmenuje Klášterecký kostel? Kostel Nejsvetejší Trojice Boží. Náhoda, že? (Cerpáno z HN.IHNED.CZ, 18. 5. 2007 cestování a Orthodoxia.cz)

V mnoha kaplích na svete se skrývá tajemství, a to je to co spojuje náš Klášterec s kaplí v Rosslynu.

Ve výzdobe skotské kaple v Rosslynu je také takové, které nedalo mnoha lidem spát viz napr.: http://www.rosslyntemplars.org.uk/index.php/rosslyn-chapel/images-of-rosslyn-chapel/rosslyn_chapel3/

Bývalý šifrant Royal Air Force Thomas Mitchell a jeho syn, odborník na klasickou hudbu Stuart Mitchell, zjistili, že záhadné rytiny na dekorativních kostkách na zdech a strope predstavují jednotlivé tóny prastaré kompozice. Rozkódování jim trvalo 27 let. Svetlo sveta spatrila skladba, která byla skryta déle než pul tisíciletí. http://www.youtube.com/watch?v=cy2Dg-ncWoY

Rytiny se nacházejí v zadní cásti kaple, známé z legendy o Svatém grálu. Konkrétne jde o 213 vícehranu, které jsou pokryty pravidelnými obrazci. Protože Thomas je také hudebník, již pri první návšteve Rosslynu si všiml, že jsou serazeny jako hudební tóny. Pod radami kostek je navíc 13 andelu, kterí hrají na nejaký nástroj. Dvema dobrodruhum posloužila fyzika. Základem byl poznatek o kymatice, cili o zpusobu vlnení ploch pomocí zvuku na urcitých frekvencích, a pak tzv. Chladného teorie o vibracích pevného povrchu.

A co má Rosslyn spolecného s naším Kláštercem? Abyste zjistili souradnice keše, musíte rozkódovat jednotlivé tóny na sloupu dole uvedeném. Samotná keš se pak nalézá na:

50 06.ABC 16 3D.EFG.

ENGLISH

The ancient church in Klasterec is as mysterious as the famous Rosslyn Chapel.

  • The first mystery is that according to the inscription at the ceiling in front of the altar the church was founded in 435 which would mean it is the oldest known church building in our country.
  • Who are the red devil-like creatures painted on the outside wall of the church?
  • There is a head made of stone which is said to emit the evil.

Rosslyn Chapel

Thomas Mitchell, the former cipherer at Royal Air Force, and his son Stuart Mitchell, an expert in classical music, figured out that the cryptic engravings on decorative facets on the columns and ceiling of the Rosslyn Chapel represent individual tones of an ancient musical composition. Solving this puzzle took them 27 years. Finally, a song hidden for more than half a millenium was unveiled. You can listen to it at: http://www.youtube.com/watch?v=cy2Dg-ncWoY .

Mysterius columns of Rosslyn Chapel: http://www.rosslyntemplars.org.uk/index.php/rosslyn-chapel/images-of-rosslyn-chapel/rosslyn_chapel3/ .

How to find out the cache coordinates?

Decrypt the tones on the following column drawing.

The coordinates are in form: 50 06.ABC 16 3D.EFG.

šifra Klášterec

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.