Skip to Content

This cache has been archived.

eyelet: Koncí

More
<

Srch

A cache by eyelet Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/02/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tato cache vás zavede do obce Srch, která se nachází cca 7 km severne od Pardubic.

Úvodní souradnice vás zavedou ke dvema informacním tabulím. Na tabuli „Srch mapa císel popisných“, se doctete, v kterém roce byla napsána listina, na které je poprvé zmínena obec Srch. Letopocet = ABCD.

Na vedlejší tabuli, která je venována Sdružení obcí pod Kunetickou horou se dozvíte celkovou rozlohu mikroregionu Sdružení obcí pod Kunetickou horou. Rozloha v ha = EFGH.

V tesném sousedství tabulí, na pozemku školy, je umísten pomník padlým ve svetových válkách.

Do 100 m od informacních tabulí najdete další památky v obci. Jednou z nich je studna (vodárna), kterou zde nechali postavit páni z Pernštejna. Z této studny byla voda odvádena dreveným potrubím (i pod rekou Labe) do kašny na pardubickém námestí a do zámku. Na studni je letopocet. Letopocet = IJKL. Dále spocítejte cihly, které tvorí stríšku cihlové klenby (nad kovovými dvírky studny). Pocet cihel = MN.

Další památkou, která se nachází na návsi (do 200 m od studny), je drevená zvonicka, kde je zavešen historicky cenný zvonek z r. 1771 s figurální výzdobou.

V tesném sousedství se nachází pískovcový návesní kríž s postranními plastikami a plastikou sv. Václava v celním klenku. Kolem kríže je dochováno puvodní litinové oplocení. Na zadní strane kríže je vytesán letopocet. Letopocet = OPQR.

Souradnice, na kterých je umístena cache získáte dosazením neznámých z výše uvedených rádku:

N 50°RJ.NBL
E 15°BF.BRE

Cache se nachází do 2 km od úvodních souradnic. Prístupové cesty, prilehlé louky a pole mají svého majitele. Peší a cyklisté jsou vítáni. Své vozidla však zaparkujte tak, aby pod jejich koly zustal asfalt!! Do lesa se autem nejezdí!! Cache mám na dohled a „drive in“ cacherum bude smazán log!!

P.S.: presne logovat co vymenujete. Pokud pouze berete, mažeme váš log . Pokud tam nekdo vhodí nejaký predmet, co tam nemá co delat tj.papírky apod., bude jeho log taktéž smazán. Tato cache není smetište!!

English:

This cache will guide you to the village Srch, which is situated about 7 km north of Pardubice.

The initial coordinates will take you to two information boards. On the board “Srch mapa císel popisných” you can learn when the document, which states the first mention date of the village Srch, was written. The era = ABCD.

On the other board, dedicated to the Association of the villages under the Kunetická hora, you get to know the total surface of micro-region of Villages Association of under the Kunetická hora. The surface in hectares = EFGH.

In the close neighborhood of these boards, at the school grounds, there is the Memorial to The First and Second War Victims is located.

Within 100 m far away from the information boards you can find some other historical landmarks. One of them is a well (waterworks) which was built by the Lords from Perštejn. Water from this well was lead away through a wooden pipe (even under the Labe river) to the fountain at Pardubice square as well as to the Pardubice chateau. On the well there is an era written. The era = IJKL. Then count the bricks which form a roof of the brick arch (situated above the metal door of the well). A number of the bricks = MN.

A wooden bell tower is another historical landmark which is situated at the village square (within 200 m far away from the well). In the bell tower there is a historically valuable bell with figurative decoration from 1771 tied up.

In the close neighborhood to the bell tower there is a sand-stone village cross with sidelong sculptures and the St. Václav sculpture in the front arch situated. Original cast iron fence is retained around the cross. The era is carved at the rear part of the cross. The era = OPQR.

The coordinates where the cache is located you can obtain by filling the unclear figures from the above mentioned lines:

N 50° RJ.NBL
E 015° BF.BRE

The cache is located within 2 km far away from the initial coordinates. The access paths, the neighborhood meadows as well as the fields are private properties. Cyclists and pedestrians are welcome. Your cars must be parked strictly on the asphalt roads! Do not enter the forests with your car! Now cache is within my reach and the log of the “driven in” cachers will be deleted!

PS: Log exactly the thing you exchange. If you only take things away, the log will be deleted. If somebody throws there some unwanted object (i.e. waste), his log will be erased as well. This cache is not a rubbish heap!

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.