Skip to content

<

Babi lom

A cache by darkMS Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/09/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Vrcholova partie

[EN] North of Lelekovice rises a morphologicaly distinct ridge of approximate length 3,5 kilometers. In the peak part are located visible westernly-sloped blocks of early-devonian basal detrital rocks lying directly on decayed ground of granodiorits of Brno-Massif. Basal detrital rocks, also noted in literature as „Old Red Sandstone“ facies, are continental or lagoon sediments, created in hot climate conditions with typical changing of wet periods accompanied by sudden flushes of river waters and arid or semi-arid periods. Described profile is named within devonian basal detritical rocks as a „Babí lom“ zone. It stretches as several isolated relict localities in the middle of Brno-Massif in southern direction from Svinosice village via Leleklovice, Ceska, Zluty kopec („Yellow hill“), Cervený kopec („Red hill“) to the area of Popovice u Rajhradu. This strip has a character of heavily pressed syncline, with Brno-Massif rocks moved over the both sides. Together with western border of Moravian Karst and eastern part of Boskovice-Trench made up the whole area one big (noticeably non-drainage) slowly declining basin emptied into a larger water-stream from south or south-east and which was floating geest from peneplenised Brno-Massif. Depth of geest deposit proceeded during intensive lateritic decay reach as much as two or three hundered meters.

Your tasks:

  1. Make a photo of yourself (or your GPS) at the top of Babi lom hill (add image to your log).
  2. Measure (for example with your GPS) the altitude of Babi lom hill.
  3. Think out what is age of this geomorpholigical formation (accuracy in tens of million years).

IMPORTANT: Please, fill your answers to the form which is available HERE. If you provide correct answer, the system will issue a certificate for you. Save this certificate and attach it to your found log. Without your photo and this certificate you are not allowed to log this cache. Logs not meeting all prerequisities should be deleted without warning. Or of course, it is also possible to contact me through profile page (but make sure to provide your e-mail address!) and wait for manual confirmation of your answers
[CZ]Severne od Lelekovic vystupuje morfologicky výrazný, asi 3,5 km dlouhý hreben Babího lomu, táhnoucí v severojižním smeru k obci Svinošice. Ve vrcholové cásti Babího lomu jsou k západu uklonené kry spodnodevonských bazálních klastik, nasedající bezprostredne na zvetralý povrch granodioritu brnenského masivu. Bazální klastika devonu, oznacovaná v literature též jako facie Old Red Sandstone, predstavují kontinentální nebo lagunární sedimenty, vznikající v podmínkách teplého klimatu typického vzájemným strídáním vlhkých období doprovázených náhlými prívaly rícních vod s obdobím aridním. Popisovaný profil, je v rámci devonských bazálních klastik v okolí Brna oznacovaný jako zóna Babího lomu. Táhne se v nekolika izolovaných výskytech majících charakter denudacních reliktu uprostred brnenského masivu jižním smerem od Svinošic pres Lelekovice, Ceskou, Žlutý kopec a Cervený kopec v Brne do prostoru Popovic u Rajhradu. Pruh má charakter silne stlacené synklinály, pres níž jsou z obou stran presunuty horniny brnenského masivu. Spolecne se západním okrajem Moravského krasu a východní cástí boskovické brázdy tvorilo celé území v dobe sedimentace velkou, patrne bezodtokou, pozvolna klesající pánev, do níž ústil od jihu nebo jihovýchodu vetší rícní tok a kam byly splavovány zvetraliny z peneplenizovaného povrchu brnenského masivu. Mocnost sedimentu, jejichž ukládání probíhalo za intenzivního lateritického zvetrávání, dosahuje 200-300 m.

Úkoly:

  1. Vyfotit sebe (nebo GPSku) na vrcholku Babího lomu (foto priložit k logu).
  2. Zmerit nadmorskou výšku (treba s pomocí své GPS) vrcholku Babího lomu.
  3. Odhadnete približne stárí (s presností na desítky milionu let) geomorfologické formace.


DULEZITE: Prosim, vase odpovedi mi neposilejte, ale vyplnte do formulare, ktery je k dispozici ZDE. V pripade spravne odpovedi Vam system okamzite vyda certifikat, ktery si ulozte a posleze pridejte k vasemu logu spolecne s vasi fotografii. Bez fotografie a platneho certifikatu muze byt vas log kdykoliv smazan bez varovani. Případně je samozřejmě možné mě konvencni cestou kontaktovat přes profil (nezapomeňte však uvést přímo svou adresu!) a vyckat potvrzeni spravnosti

Additional Hints (Decrypt)

rnegxn wnxb iveghnyav xrf arzn mnqabh slmvpxbh fpuenaxh xnz fr qn mnybtbing i grerah

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)