Skip to content

Änggården Traditional Geocache

This cache has been archived.

Hallén: Burken har försvunnit ett flertal gånger och jag inte mina vägar förbi denna plats speciellt ofta, det får därför bli arkivering.
Tack till alla er som besökt cachen!
/Hallén

More
Hidden : 10/19/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Änggården was a small farm under the castle Älvsborg. Today it is part of the beatefull botanic garden in Göteborg. From the cache site you can see the old farm building and the cache is located on the site of an old mill. This geocache was placed during the event “Fika med Linné”. It is only a small cache and beware of mugglers at all times!

År 1619 omnämndes för första gången Änggården ”Engegårdhen”, en gård som låg under slottet Älvsborg, gården var därmed en kronogård (ägd av staten). Dess ägor sträckte sig från slottet, som låg vid Klippan, till nuvarande Skansen Lejonet i öster, Änggården i söder och innefattade även Sannegårdsområdet på Hisingen. Från början var gården en ganska liten enhet som hade som sin huvuduppgift att sköta om ängsmarkerna inom nuvarande Slottsskogen. En karta som upprättades år 1655 visar att gården då låg på samma plats då som den senare gjort och gör än i dag. Det finns en del uppgifter från 1600-talet som berättar om vad som fanns på gården. I boskapstaxeringen år 1641 beskattas gården för två hästar, två oxar fyra kor, tre kvigor, åtta får och tre svin. Dessutom får man på kartan från år 1655 veta att gården behövde 6 tunnor utsäde årligen, hade nödtorftigt bete och ängarna gav tjugofem lass hö. År 1720 ansökte befallningsmannen Erich Grönbom som då brukade Änggården att få köpa gården från staten, ett så kallat skatteköp. Det var vanligt att kronan (statens) bönder friköpte sina gårdar, staten var positiv till skatteköpen då det fyllde på stadskassan. Änggården värderades och man kom fram till att gården var värd 60 daler silvermynt, ett ganska normalt värde för en gård av Änggårdens storlek. Men åbon Grönbom betalade ändå 80 daler silvermynt för att försäkra sig om att verkligen få gården så att ingen annan skulle bjuda över. Värderingsinstrumentet berättar följande om Änggården: ”Änggården ½ hemman, åbon befallingsmannen Erich Grönbom, är beläget vid Sundshagen. Åkern till 5 tunnor består av svemlera och källsug, dels av sandmylla. Ängen, hälften därav hårdvall och hälften mossvall, till 20 stackar hög av vardera uti medelårig tid. Nödigt mulbete på utmarken, skog av alebuskar till nödigt bränne. Fiskevatten och andra lägenheter finns icke. Byggningar genom åbons bekostnad uti gott och försvarligt stånd satta. Är av nämnden och allmogen värderat till 60 Daler Silvermynt, men Befallningsmannen för dess inlösen erbjudit 80 Daler. Härvid påmintes om att denna gård skall vara anslagen till skogvaktareboställe för Sundhagen, som Befallningsman Grönbom ävenväl tillstod, men förmente det icke kunna hindra lösen därav, vilken till Högvälborna Herr Baron och Landshövdingen samt Kunl. Kammarkollegii omprövande hemställes.” Under 1900-talet genomgick gården stora förändringar. Intill gården uppfördes Sahlgrenska sjukhuset, stora bostadsområden uppfördes och hela gården blev tillslut en del av Göteborgs Botaniska trädgård. Det finns många skäl till att placera än cache i Botaniska trädgården. Jag vill givetvis visa en av landets främsta botaniska trädgårdar men också visa att det finns äldre gårdsbyggnader inom området. Genom trädens lövverk kan man från den plats där cachen är placerad se Änggårdens huvudbyggnad som härstammar från 1700-talet. Nedanför den finns den så kallade ”landeriträdgården”, men låt er inte luras av detta namn – Änggården var aldrig något landeri. Det var endast gårdar som låg inom det område som staden fått sig tilldelad vid grundandet. Där ingick inte Änggården. Ytterligare ett skäl till att jag placerat cachen där den nu ligger är att visa området där det under 1600-talets slut och 1700-talets början låg en kvarn. Det var en enklare mindra kvarn som användes för gårdens behov och den togs ur bruk redan under 1730-talet. Idag finns inga spår av kvarnen men man inser snabbt att detta var en lämplig plats. Sist men inte minst är cachen skapad som en del av eventet ”Fika med Linné” som hölls i botaniska trädgården lördagen den 20 oktober 2007.

Additional Hints (Decrypt)

Oevqtr / oeb

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)