Skip to content

<

Brudek - Bitva u Brudku (srpen 1040)

A cache by nolada Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/28/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Brudek - Bitva u Brudku (22. – 23. 8. 1040)

Poloha: cca 5 km od Kdyne, po silnici II/184 smer hranicní prechod Všeruby/Eschlkam, vpravo nad vsí Brudek pri ceste do Studánek.

Historie

"Není vám zapotrebí namáhavého boje, jen sestupte dolu, oni jiste utekou ze strachu, vždyt nemohou snésti váš útok." Toto podle Kosmy rekl svým bojovníkum Jindrich III. vládce mocné Svaté ríše rímské pred bitvou. Bitvu svedl ceský kníže Bretislav I. s německým králem a později také římským císařem Jindrichem III.

Úspechy knížete Bretislava I. pri polském tažení roku 1039 popudily Jindricha III. Dne 14.8.1040 pochodují nemecká vojska k ceským hranicím do Všerubského prusmyku. K bitve zde došlo 22.8.1040, pri níž statecnost ceských vojsk pripravila útocníkum težkou porážku. V boji padlo mnoho predních nemeckých šlechticu i velitel, a ríšská korouhev se dostala do rukou vítezu. Zbytek vojsk zachránil a prevedl zpet do Bavor poustevník Vintír. Na severu Cech proniklo saské vojsko naklérským prusmykem až k dnešnímu Mostu. Zpráva z domažlického bojište však ukoncila i zde další operace. Na bojišti dal vítez zbudovat kapli k pocte sv. Václava. Puvodní drevená stavba byla ve 14. století prestavena z kamene. Od roku 1669 náleží kostelík, opet v nové podobe, všerubské farnosti. V souvislosti se zdejší bitvou v kronice Dalimilove jsou zde prvé zmínky o pohranicních strážcích-Chodech.

Kostel sv. Václava se stal symbolem toboto slavného vítezství. Domnenku, že puvodní kostel nechal na pocest vítezství na bojišti vystavet sám kníže Brelislav, muže potvrdit skutecnost, že z téže doby pochází i kostel sv. Václava ve Staré Boleslavi, postavený Bretislavem roku 1046. Nekolik stredovekých archeologických nálezu vykopaných v okolí Brudku stejné jako obrovské množství lidských kostí nalezené pri opravách kostela podporují myšlenku, že se opravdu jedná o nejstarší svatováclavský kostel.
První doložené zprávy o kostelu jsou z roku 1360, kdy zde stávala tajemná stredoveká vesnice Zdemily, zaniklá za nejasných okolností. Podle nalezených cihelných dlaždic je ale kostel jednoznacne starší.
Soucasný tvar kostela pochází z roku 1669, kdy mela být svatyne "nove zrízena a v rádnejší formu uvedena". Pozoruhodný a jedinecný je i stredoveký charakter interiéru kostela.
Z r. 1890 pochází hlavní oltár s obrazem sv. Václava od Ignáce Amerlinga.
Z barokního vybavení svatyne prežívá pouze drevená kruchta zdobená malovanými postavami svetcu.

Soucasnost

Obcanské sdružení Brudek zahájilo aktivity na záchranu kostela. Hlavním cílem sdruženi je upozornovat na soucasný stav kostela, aktivizovat komunitu místních obyvatel, porádáni ruzných kulturních akci jejichž výtežek bude použit na opravu kostela, podávat žádosti o prideleni ruzných grantu. Dále sdružení vyhlásilo financní sbírku na záchranu kostela.

V soucasné dobe probíhají práce na oprave kostela. (Podzim 2010, hotovo - kostelik je jako vymalovany...)

Bitva u Brudku je znázornena obrazem A. Liebschera "Vítezství u Domažlic v r. 1040" - obraz je v jednací síni domažlické radnice.

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] iryxl cnerm h prfgl
[DE] tebß Onhzfghzcs arora Jrtr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.