Skip to Content

This cache has been archived.

Vikani: Tilaa uusille kätköille.

More
<

Hanaböle village

A cache by HeViKanit Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/27/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

A basic regular-sized cache in an old countryside-village located in the middle of the suburbs.

Normaalikokoinen peruskätkö vanhassa maalaiskylässä lähiöiden keskellä.


Map of the village

Suomeksi, kiitos!

Hanaböle village has propably been inhabited since 14 th century. It its mentioned in documents in 1511. In 1548 bailiff's records mention five separate farms; Stors, Lillpetas, Storpetas, Heikas and Peijas. Farms were located quite closely on the west bank of river Keranvanjoki. Locations have been changed later when the fields were reorganized in the late 18th century.

Hanaböle village had a mill as early as in the 16th century. The mill list from 1586 documents two rapid mills in Hanaböle. The village didn't have a full-time miller but farmers crinded their own grains in the mill. Hanaböle rapid proved to be an ideal place for a mill as high water flow kept the river unfrozen in winters. The mill remained in use until the late 18th century.

The village area covered todays suburban areas of Havukoski, Rekola and Päiväkumpu. Farming was centralized in southern parts where large field areas still exist. The northern side, now known as Rekola, was mostly a boggy hinterland.

In the 18th century a saw mill was established in Hanaböle. It created a small industrial community to the area. After division of fields some new farms started in village. These were named Gustafsberg, Storgårds (later Havukoski) and Kaunisto.

In 1862 the Helsinki to Hämeenlinna railway was opened. It was the first railway in Finland and it went through the west side of the village. In 1886 the railway stop of Räckhals was builded in the north side of village. Trains were the only mode of transportation to the town as the roads were poor. Bus traffic was started not until 1950. The railway made it possible to work outside the village in Tikkurila and Helsinki. The railway created some industry and caused pressures to increase the building volume in the area.

In 1890 the village had 280 inhabitants including 11 farmers, a shopkeeper, a blacksmith, two cobblers and a tailor.

In 1907 lands of Peijas and Havukoski were sold to plots for villas. New villas were located near the railway stop in Rekola. In 1910 the village had already 327 inhabitants. The village mostly preserved its countryside-look until the concrete suburban area of Havukoski was builded in the 70s.

However the southern parts of the village are still quite well preserved. The old village hill can be clearly seen in the crossing of Koivukylänväylä and Hanabölentie.

The most scenic route to the cache is from south along the old Ohratie-road. It's a nice narrow and winding road between the fields. Ohratie used to be the only route connecting Tikkurila and Hanaböle.


Hanabölen kylässä on ollut asutusta todennäköisesti jo 1300-1400 luvulta asti. Ensimmäinen asiakirjamaininta kylästä löytyy vuodelta 1511. Vuonna 1548 voudintileissä mainitaan viisi tilaa, Stors, Lillpetas, Storpetas, Heikas ja Peijas. Tilat sijaitsivat melko lähekkäin Keravanjoen länsirannalla, mutta niiden sijainti on myöhemmin muuttunut isojaon seurauksena.

Hanabölessä on ollut mylly jo 1500-luvulta asti. Vuoden 1586 myllyluettelossa mainitaan kaksi koskimyllyä. Kylässä ei ollut varsinaista mylläriä vaan viljelijät jauhoivat itse viljansa myllyssä. Myllyn paikka osoittautui harvinaisen hyväksi, sillä myllyä voitiin käyttää ympärivuotisesti suuren veden virtaaman vuoksi. Myllyn toiminta jatkui 1700-luvun loppupuolelle asti.

Hanabölen kylän alue kattoi ennen nykyisten Havukosken, Rekolan ja Päiväkummun alueet. Lännessä kylä rajoittui Rekolanojaan ja idässä Hanabölen järveen, nykyiseen Kuusijärveen. Maanviljelys keskittyi kylän eteläosaan, jossa vielä tänäkin päivänä on isot peltoalueet. Kylän pohjoisosa, nykyinen Rekola, oli metsäistä ja soista takamaata.

1700-luvulla Hanabölen koskeen perustettiin saha, jonka ympärille kehittyi pieni teollisuusyhteisö. Tilajakojen seurauksena kylään syntyi uusia tiloja, Gustafsberg, Storgårds (myöh. Havukoski) ja Kaunisto.

1862 Helsingin ja Hämeenlinnan välillä avattiin Suomen ensimmäinen rautatie, joka kulki Hanabölen kylän länsireunan läpi. 1886 Hanabölen pohjoisosaan avattiin Räckhalsin seisake. Junat olivat pitkään ainoa yhteys kaupunkiin, sillä tiet olivat huonoja ja säännöllinen linja-autoliikenne alkoi vasta 1950-luvulla. Junarata mahdollisti hanaböleläisten töissäkäynnin kauempana Tikkurilassa ja Helsingissä. Junarata synnytti myös teollisuutta radan varrelle ja loi paineita asutuksen tihentämiseen.

1890 Hanabölen kylässä oli 280 asukasta, mm. 11 tilallista, kauppias, kyläseppä, kaksi suutaria ja räätäli.

1907 Peijaksen ja Havukosken tilojen maita alettiin myydä palstoiksi huviloita varten. Uudet huvilat keskittyivät seisakkeen lähistölle nykyiseen Rekolaan. Vuonna 1910 kylässä oli jo 327 asukasta. Kylä säilyi melko maaseutumaisena aina 1960-luvulle asti, mutta asukasmäärät kasvoivat räjähdysmäisesti 70-luvulla kun radan varteen alettiin rakentaa Havukosken betonilähiötä.

Kylän eteläosassa maalaismaisema on säilynyt aika hyvin, vaikka Hiekkaharjun golfkenttä onkin haukannut pelloista ison palan. Vanha kyläkumpu erottuu selkeästi Koivukylänväylän ja Hanabölentien risteyksen vieressä.

Maisemiltaan hienoin reitti kätkölle on etelästä päin Ohratietä pitkin. Ohratie on mukava kapea ja mutkainen tie peltojen keskellä. Ennen vanhaan Ohratie oli ainoa väylä Tikkurilan ja Hanabölen välillä.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.