Skip to Content

<

Po stopach husitu#1 - Studanka Pane

A cache by Rys Javorice Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/28/2007
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

ZASTAVENÍ PRVNÍ


[Czech - cesky]

Po stopach husitu

V 15. století, v období husitských válek, se v našem kraji nekolikráte objevily oddíly husitských vojsk. Chteli bychom se s Vámi podelit o výsledky našeho bádání na tomto poli.

Tato první cache Vás zavede na místo pod vrcholem dominanty kraje Vysocina - Javorici (836m), kde se nachází studánka - Studánka Páne. V prubehu našeho bádání jsme zjistili, že na tomto míste se jednoho podzimního dne roku 1423 (toto datum bude v budoucnu duležité a proto si jej zapamatujte) objevily oddíly husitu pod vedením hejtmana Jana Hvezdy z Vícemilic zvaného Bzdinka (O jeho osobe se ješte zmíníme.) a to po úspešném dobytí a vyplenení nedalekého hradu Štamberk (GC13B8Q), jehož majitelé - páni z Hradce patrili k významným odpurcum kalicha. Zde u studánky, chráneni hustým lesním porostem, se utáborili aby oslavili své vítezství, ošetrili ranené a pripravili se na další cestu, na další boje, na další vítezství. Mezi místním lidem tato událost zustala v podvedomí a možná proto se v pozdejší dobe stalo toto místo místem tajných bohoslužebných shromáždení pronásledovaných evangelíku hlásících se k ceské reformaci v 17. a 18. století. Od tech dob zove se „Studánka Páne“. Na pamet tohoto byla v pozdejších letech nad studánkou postavena kamenná stavba, pripomínající malou rotundu. Traduje se povest, že jedno takové shromáždení bylo nenadále prepadeno ozbrojenou mocí práve ve chvíli, kdy úcastníci slavili Veceri Páne a pri ní prijímali z kalicha. Duchovní na úteku prý kalich hodil do studánky, aby nepadl pronásledovatelum do rukou. Prý je tam dodnes. Povest je obrazným vyjádrením skutecnosti, že v kraji kolem Javorice se udržela silná strediska evangelíku navazujících na ceskou reformaci až do doby vydání tolerancního patentu císare Josefa II. (1780-1790) (*13.3.1741 †20.2. 1790). U Studánky Páne se konají vzpomínková shromáždení každým rokem ctvrtou nedeli v srpnu.

Vratme se ale k naší ústrední postave - Janu Hvezdovi z Vícemilic. Narodil se v osade Vícemilice u Vyškova. (souradnice N 49° 8,494‘ E 017° 1,167‘). Jeho ranná léta jsou ale zahalena rouškou tajemství. Jeho jméno se poprvé objevuje až se vznikem husitského hnutí. Strme stoupá na hierarchii husitských vudcu až je v roce 1421 Janem Želivským dosazen za pražského mestského hejtmana. V úradu ale není dlouho a v roce 1422, po zasedání rozhodcí komise spojeneckých šlechticu a hetmanu mající za úkol vyrešit politické napetí v hlavním meste, je spolecne s ostatními sesazen. Odchází z Prahy. Bojuje dál se svým vojskem proti neprátelum husitu. Zminme napr. dobytí tvrze Malešov (souradnice N 49° 54,660‘ E 015° 13, 277‘), vypálení bechynského zámku (souradnice N 49° 17,512‘ E 014° 28, 088‘) na prelomu let 1422 – 1423 a již zmíneného hradu Štamberka (souradnice N 49° 12, 787 E 015° 22,678‘). V roce 1423 se pripojuje k oddílum Jana Žižky z Trocnova s kterým zustane až do Žižkovi smrti roku 1424.

O dalších osudech Jana Hvezdy z Vícemilic a jeho verných v boji si musíte pockat na další pokracování...

Výchozí souradnice Vás zavedou ke Studánce Páne. Pro zjištení finálních souradnic potrebujete datum vydání tolerancního patentu císare Josefa II a to ve tvaru:

AB.CD.EFGH

Vlastní cache je na souradnicích:

N AB.(F-E-H)(B+C)(G-B)

E (A+C)(G-F-E).(C+H)(G+H)(F-C+A)

Nezapomente si poznamenat cervené bonusové císlo R#1 z cache!!!

[English - anglicky]

Traces of hussites 1

In the 15th century, during the era of Hussite wars, troops of the Hussite army had ventured into our region several times. We would like to share with you the results of our research in this area.

This first cache shall take you to a location just under the summit of the Vysocina (Highlands) region – Javorice (836m), to a natural spring named The Spring of the Lord. In the course of our research, we have discovered that this was the very place where, on one autumn day in the year 1423 (remember this date as it is going to be important in the future), units of the Hussites gathered under the command of their hetman Jan Hvezda of Vícemilice, nicknamed Bzdinka (= Stinky; we shall focus on his person later), after having successfully beseiged and pillaged the nearby Štamberk castle (GC13B8Q), whose owners – gentry from Hradec – belonged to important adversaries of the chalice movement. Here, at the spring protected by a thick grove, the rebels had encamped to celebrate their victory, tend to their wounded and prepare for their next movements, fights and victories. Local folk has taken this event into their lore, and perhaps that was the reason why the place has become the location for secret masses and religious congregations of persecuted Protestant believers, who opted for the reformed church in the 17th and 18th centuries. The spring has since those times been known as “The Spring of the Lord”. A stone building akin to a little rotunda has been erected over the source later, in memory of a legend of one such congregation being suddenly bushwhacked by armed forces during their Holy Communion, while using the forbidden chalice. The priest is believed to having thrown the chalice into the spring to hide it from the pursuers; it has not been taken out again. The legend reflects the fact that the countryside around Javorice supported an undeground network of Protestants rooted in Czech Reformation, until Emperor Joseph II ( 1780-1790) (*13.3.1741 †20.2.1790) issued his Edict of Tolerance. Today, traditional remembrance congregations at the Spring of the Lord are held on the fourth Sunday of August every year.

Let us return to our hero – Jan Hvezda. He was born in the village of Vícemilice near Vyškov (coordinates N 49° 8,494‘ E 017° 1, 167‘). His early years are surrounded by a veil of mystery. His name is first mentioned with the emergence of the Hussite movement. He quickly rises in the ranks of the Hussite leaders, being appointed in 1421 into the position of Hetman of the City of Prague by Jan Želivský. He does not stay in his office for long; in 1422 a committee of joint gentry and hetmans charged with solving political tension in the capital, removes him along with many others. He leaves Prague, joins his army and fights many Hussite enemies. Let us mention the capture of the Fort Malešov (coordinates N 49° 54,660‘ E 015° 13,277‘), burning down the Bechyne Castle (coordinates N 49° 17,512‘ E 014° 28,088‘) between 1422 and 1423 and the aforementioned Štamberk castle (coordinates N 49° 12,787‘ E 015° 22, 678‘). In the latter year, he joins units of Jan Žižka of Trocnov, with whom he stays until Žižka’s death in 1424.

You will have to wait for more adventures of Jan Hvezda of Vícemilice and his fighting comreades, until next time...

The initial coordinates will take you to the Spring of the Lord. To find out the final coordinates, you will need the date of the Edict of Tolerance by Emperor Joseph II, in the form:

AB.CD.EFGH

Coordinates of the Cache:

N AB.(F-E-H)(B+C)(G-B)

E (A+C)(G-F-E).(C+H)(G+H)(F-C+A)

Don’t forget to note down the red bonus number R#1 of the cache!!!

Tato cache má tu cest být soucástí projektu:"K pramenum"

Additional Hints (Decrypt)

Mn cnermrz ......, nyr mn gízuyr ar, fcíš cbq gízuyr.
Oruvaq n fghzc......, ohg abg guvf bar !!!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

760 Logged Visits

Found it 734     Didn't find it 10     Write note 10     Publish Listing 1     Needs Maintenance 3     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 82 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.