Skip to content

Bio Plzen Multi-cache

Hidden : 11/19/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato keška vás provede po současných i bývalých kinech v centru Plznĕ a seznámí vás se základní historií.

První kinematografické představení v Plzni bylo nejspíše v roce 1902, kdy sem zajel Viktor Ponrepo se svým Divadlem živých fotografií.

Prvním biografem jako takovým se stal Grandkinematograf Jana Skály, který se nacházel v Koterovské ulici v hostinci U Jůnů. Záhy se přestĕhoval do Pekla pod novým názvem První stálé elektrické divadlo v Plzni. Takto fungoval do roku 1909. Tehdejší vlastník Pekla zjistil, že kinematograf je podnikání dobře výdĕlečné a začal promítat sám, tedy již bez Jana Skály. Ten si proto zřídil pojízdný kinematograf, který provozoval nejvíce po středních Čechách. Při návštĕvĕ Plznĕ rozbalil svůj stan v lokalitĕ Na Vršíčkách.

Stage 1 - Pojízdný kinematograf Jana Skály (N 49° 44.403 E 013° 21.792) - A = jaké číslo ma škodovácká brána nedaleko výchozích souřadnic (je odtamtud vidĕt)?

Od roku 1913 do roku 1944 byl v budovĕ Střelnice (v dnešní Pallovĕ ulici) biograf zřízený spolkem C. k. ozbrojený sbor plzeňských mĕšťanů.
Od roku 1911 bylo v dnešní Kollárovĕ ulici kino v domĕ Nebe. Na jeho zahradĕ se promítalo i pod širým nebem a jednalo se tak patrnĕ o první letní kino v Plzni.

V roce 1912 vznikl biograf v sále hotelu Waldek (dnešní hotel Slovan). Následující rok se biograf přestĕhoval do sálu Řemeslnické besedy v Prokopovĕ ulici a dostal název Elektra. Po první svĕtové válce se kino podruhé stĕhovalo zpĕt do hotelu Waldek a od roku 1932 dostalo svoji novou moderní funkcionalistickou budovu na již známém mistĕ na dnešní Americké třidĕ. Kino se ještĕ roku 1968 přejmenovalo na Moskva a zpĕt k původnímu názvu Elektra se vrátilo po roce 1989. Až do svého uzavření se jednalo o druhý nejvĕtší promítací sál v České republice. Součástí kina Elektra bylo i Minikino - sál pouze pro nĕkolik desítek diváku - kde se promítaly převážnĕ "klubové" filmy. Elektra i Minikino byla tradičnimi domovskými kiny festivalu českého filmu Finále.

Stage 2 - Hotel Slovan (N 49° 44.673 E 013° 22.517) - B = kolik postav je kolem nápisu "HOTEL" nad hlavním vchodem do hotelu?

Stage 3 - Kino Elektra (N 49° 44.604 E 013° 22.552) - C = kolik oken (v patrech) je nad pasáží, kde býval vchod do kina Elektra?

Kino Hvĕzda fungovalo od roku 1921. V roce 1944 bylo tĕžce poničeno při náletu. Po válce získalo nové průčelí.

Stage 4 - Kino Hvĕzda (N 49° 44.791 E 013° 22.938) - E = z kolika "svĕtelných panelů" se skládá nápis na průčelí kina? Panely už bohužel na místě nejsou. Vstup do kina postupně mizí. Nad vstupem býval celý název. Každé písmeno názvu bylo na samostatném "světelném panelu". Pro kontrolu lze zatím použít StreetView. :)

I hlavní plzeňské námĕstí - námĕstí Republiky - dostalo roku 1932 své kino. Jednalo se o modernĕ vybavený sál. Své původní jméno Passage pozdĕji zmĕnilo na Čas. Zajímavostí bylo, že se v nĕm představení promítalo stále dokola s malými přestávkami, takže jste ho mohli navštívit prakticky v libovolnou denní nebo večerní dobu.

Stage 5 - Kino Čas (N 49° 44.805 E 013° 22.587) - F = kolik svĕtelných tĕles (ve tvaru koule) je vlevo a vpravo na stĕnách (ne na stropĕ!) nad výlohami v pasáži?

Po první svĕtové válce vzniklo kino Invalid (pozdĕji Eden), které spravovalo Družstvo invalidů a válečných poškozenců. Stejnĕ jako kino Elektra však neodolalo tlaku moderních multikin a k roku 2006 ukončilo svoji činnost.

Stage 6 - Kino Eden (N 49° 44.470 E 013° 23.256) - D = kolik nových oken (bez zábradlí) je mezi okny se zábradlím v jednom patře na fasádě bývalého kina?

Dalším plzeňským kinem bylo například kino Mír ve čtvrti Bolevec, Lucerna (dříve Leningrad) v Doubravce, Jiskra na Skvrňanech a další (Svĕtozor, Božkov - nemám bližší info).
Tradiční letní kino byl amfiteátr na Lochotínĕ. Dříve fungovalo ještĕ letní kino v amfiteátru na výstavišti.
Jediné "klasické" kino je v současné dobĕ kino Beseda, které se vĕnuje spíše klubovým filmům a filmům pro náročnĕjšího diváka. Kino sídlí v nádhernĕ zrekonstruované Mĕšťanské besedĕ.
Prvním plzeňským multikinem se stal CineStar v nákupním centru Olympia.

Cache

N 49° 4(A-B).(D-1)(F-5)(B+1)
E 013° 2(C-B).(D-B)(A-5)(E-7)

Additional Hints (Decrypt)

Zevmr, icenib, mnqav fgenan

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)