Skip to Content

This cache has been archived.

Chemic77: Finalka odstranena.... stage bude odebrana zitra. Takze archive.

Dekuji vsem za pekny logy a "uvidime" se na jine cache.

More
<

Budejovicka kina

A cache by Chemic77 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/07/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cache Budejovicka kina Vám ukáze historii kin v nasi republice a zaroven Vám ukaze kam zajit na dobry film.
Logo

Takto vypadala upoutáka na první biograf v CR.Slovo KINO pochází z reckého slova kineo, což znamená "pohybuji se". Starší pojmenování pro tento druh zábavy s oznacením BIOGRAF pochází pro zmenu z latinského bio (život) a graf (záznam).


Jak, kdy a kde se otevrelo první kino u nás? Ctete dále!

"Scény strídati se budou ze všech dílu sveta: ze života, dle skutecné prírody, z cirkusu, varietního života a sveta snu, s oslepující nádherou a fantasií v okouzlujících barvách, vše poskytne BIOGRAF, takže obecenstvo pri jednom obraze pláce, pri druhém propuká v bourlivý smích."
Temito slovy lákal do svého nove otevreneho "Divadla zivych fotografii" Dismas Slambor aneb Viktor Ponrepo. Známý cesky salonni eskamoter v roce 1899 pochopil, ze stoupajici popularita kinematografu zastinuje jeho kouzelnicke umeni a ze bude muset "predstaveni z oboru magie, experimentalni fyziky, mechaniky a aritmetiky, jakoz i antispiritistickych jevu a cteni myslenek" zmodernizovat, respektive obohatit o modni atrakci: prostroj na "ozivle fotografie".

V roce 1901 definitivne skoncil s eskamotáží i s Kouzelným divadlem a se svým novým, již výhradne kinematografickým podnikem, úspešne kocoval z místa na místo. V ére putovních kin, jež nacházela útocište v ruzných varieté, restauracích a pivovarech, zároven snil, že by v Praze otevrel stálé Divadlo živých fotografií. V roce 1905 zprovoznil první biograf v zahradní restauraci na Klamovce v Košírích. Dva roky nato v dome U Modré štiky na Starém Meste v Karlove ulici císlo 180, do nehož podle legendy chodil Václav IV. s kouzelníkem Žitem na víno, otevrel 15. zárí roku 1907 první "ryze ceský podnik živých fotografií": Ponrepuv biograf o kapacite šestapadesáti sklápecích židlí.

"Útulný rodinný podnik" prežil svého zakladatele témer o ctvrtstoletí. Podle nekterých pramenu se v nem promítalo do roku 1946, filmový historik Zdenek Štábla však uvádí v Datech a faktech z dejin cs. kinematografie, že Ponrepo skoncilo provoz v roce 1950. Nicméne jeho jméno nese promítací sín Národního filmového archivu (dríve Ceskoslovenského filmového ústavu) od ledna roku 1965, kdy Ponrepo zacalo fungovat v Belvederu, až do soucasnosti, kdy se nachází v Biu Konvikt.

Filmový historik Pavel Taussig ale upozornuje, že úplne první stálé kino v zemích Koruny ceské, The Empire Bio Co., bylo otevreno již 8. cervna 1907 v Brne. Jeho majitel Dominik Morgenstern ale nebyl z nacionálních duvodu pripomínám. Nebyl to Cech.

Vývoj a produkce biografu u nas!

Za stoletou historii se kina musela vyrovnávat s množstvím kulturních, technologických a spolecenský faktoru, které výrazne ovlivnovaly diváckou návštevnost i strukturu síte kin. Po nástupu zvukového filmu na prelomu dvacátých a tricátých let museli majitelé biografu zacít sály vybavovat nákladnými zvukovými aparaturami.

Po nacistické okupaci se desítky kin, které se nacházely na území zabraných okupanty, dostaly do rukou nemeckých majitelu, anebo zanikly. Biografy, které válecná léta preckaly bez újmy, mezitím zastaraly z hlediska technického vybavení.

Po válce se predevším v malých obcích rozšírila výstavba "šestnáctimilimetrových" kin. V roce 1953 zacala pravidelne vysílat televize a ackoli se spekulovalo o tom, že muže existenci kin ohrozit, jejich pocet v prubehu dalších deseti let naopak stoupal. Prestože se provozovatelé kin museli prizpusobovat technologickému vývoji (barevný a širokoúhlý film), v roce 1965 fungovalo na území republiky rekordních 3710 kinosálu. Ceskoslovensko v polovine šedesátých let podle Olgy Raitoralové "patrilo (stejne jako v predchozích letech) k zemím s nejhustší sítí kin na svete".

V následující dekáde se ale vedení státní kinematografie rozhodlo snížit pocet špatne vybavených kinosálu v malých mestech ve prospech "zlepšování technického standardu ostatních kin" (systém Dolby Stereo). Trend "efektivneji hospodarit v rámci distribuce a organizace kin" (tedy tendence uzavírat nerentabilní sály) pokracoval ješte v prubehu let osmdesátých.

Po listopadové revoluci v roce 1989 se zásadne promenil životní styl. Pribyla rada nových druhu zábavy (vysílání komercních televizí a satelitních programu, existence DVD, možnost vytvárení "domácího kina" aj.) a navíc technický stav mnohých kin se ukázal jako nevyhovující.

Nejvetším problémem, ale byla organizace síte kin. Okresní správy kin se rozpadaly, kina se vracela obecním úradum a nekolik kin bylo velmi záhy privatizováno. Nekteré objekty s kinem byly restituovány a bohužel docházelo k tomu, že je nový majitel radeji využil k výhodnejším úcelum a kino tak zaniklo.

Snižování poctu jednosálových kin uspíšila invaze multiplexu: v dubnu 1996 bylo otevreno v Praze-Hájích první multikino Galaxie, v ríjnu 1999 multiplex Olympia v Modricích u Brna. Provozovatelé tradicních kin v blízkosti multiplexu byli nuceni - vzhledem k vysoké technické kvalite vybavení konkurence - své sály bud rekonstruovat, nebo zavrít.

Rozdelení kinosálu na honosné premiérové sály a na menší reprízová kina není v historii biografu nicím novým. Multiplexy však filmy promenily na "zboží krátkodobé spotreby". Vzhledem k tomu, že akcní rádius multikin, která bývají soucástí komplexu nákupních center, presahuje hranice okresu a jednosálová kina mají v dusledku distribucního rozdelování kopií o nekolik týdnu - a nekdy i mesícu - zpoždený prístup k atraktivním premiérovým titulum, jejich návštevnost klesá.
graf


Ceskobudejovicka kina!

Jeste v devadesatych letech 20. stoleti fungovali v Ceskych Budejovicich tri kina, ktera postupne zanikla. Jednalo se o kina jménem Jas, Vesmír a Mír.
Kino Vesmír prestalo promítat 31. prosince roku 2003. Na kino Jas se mi ani nevrací vzpomínky a kino Mír koncilo svou produkci pomalu, ale jiste. O presnem konci techto dvou kin nemam zaznamy.

V dnesni dobe jsou v provozu v Ceskych Budejovicich tri kina - a to kino Kotva, letní kino Hájecek (tato kina provozuje jedna spolecnost) a nadále pak multikomplex Cinestar.

Historie techto kin je zastrena mlhou a je nad me sily je vypatrat.

A tak snad alespon velikost a situaci naseho multikomplexu nastinim. Toto kino bylo postaveno jako soucast nakupniho centra Ctyri Dvory, ktere bylo postaveno roku 2002 a je nejvetsim kinem v Jiznich Cechach.

Tot vse k historii biografu u nas.


Reseni mystery cache Budejovicka kina!

Na uvedených souradnicich cache hledat nemusite. Tyto souradnice Vas navedou pouze ke kinu Kotva.

Pro dalsi posun v hledani teto cache musite znat nekolik nasledujicich udaju.

1. Pocet sedadel v poslední rade kina Kotva (rada cislo 12), Vám poskytne indicie písmene A.
2. Pocet sedacek v sále císlo 8 kina Cinestar, Vám dá indicie písmene B.
3. Pocet rad v sále císlo 1 kina Cinestar, vám dá císlo písmene C.
4. Pocet kinosálu kina Cinestar, Vám dá císlo písmene D.

Znáte již všechna tajemná císla? Tak s chutí do rešení následujícího vzorecku.

A proc císla, která se dají lehce zjistit? Nechci Vás nutit k návšteve nekterého kina a hlavní pointu vidím spíš v ukázce, kdeže ty kina jsou. Proto se jedná o lehkou mystery cache, kterou zvládne každý a kdo nechce používat google, tak necht neváhá zdejší kina navštívit a císla si zjistit osobne !!! Každému jak je libo.

Preji stastny lov!


N 48° 5D+1. 0 (C*D-B+3)
E014° 26. (A*C)+(A*D)+B+50POZOR - bonusová otázka


Na cache najdete štítek s otázkou. Na otázku odpovezte a výsledné císlo si zapamatujte (popr. zapište) pro pozdejší úcely, které vyuzijete na cache Ceske Budejovice.


www.geojih.cz

Additional Hints (Decrypt)

1. ryrxgevan wr mvibgh arormcrpan, nyr il m av fgenpu zvg arzhfvgr
2. xbgavx - qerib - cnuly

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.