Skip to content

Structures - A Real Geocache #1 EarthCache

This cache has been locked, but it is available for viewing.
Hidden : 01/14/2008
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Norsk: Rester etter en gigantisk fjellkjede.
English: Remains of a gigantic mountain ridge.

En virkelig Geocache #1

En av to vegger


For ca 420 millioner år siden strakk det en fjellformasjon seg fra Skottland (Caledonia) over store deler av Norge, og opp til Svalbard. Landområdene som i dag delvis utgjør Grønnland og Canada hadde kollidert med kontinentet ”Baltica” og dannet en fjellformasjon som overgår det Himalaya vi kjenner i dag.

Når platen som utgjør Grønnland og Nord-Amerika trakk seg tilbake, etterlot den en fjellformasjon bestående av fjell og berg som hadde blitt presset og brettet opp dypt nedenfra et hav som lå der Atlanterhavet er i dag. Rester av den gigantiske fjellkjeden finner vi i dag i Nord Irland, Skottland, Norge, Svalbard, New Foundland, Appalachene og østkysten av Nord-Amerika.

Fordi fjellet som ble brettet opp over ”Ur-Skandinavia” kom fra et lag i jordskorpen som har vært presset sammen med et høyt trykk og under høy varme, har dette blant annet fått betydning for fjellformasjonene og formasjonene i bergartene.

Det er en helt spesiell klar avdekning av fjellet vi her ser, og som man ikke tenker over i det den ellers passeres på vei til konsert eller en kopp kaffe ved bryggen. I strukturene som ses ser vi helt klart både folder og forkastninger som skyldes temperatur og høyt trykk.

Håper dette blir en steintøff opplevelse

 

Remains of a gigantic mountain ridge.

420 million years a mountain ridge stretched from Scotland (Caledonia) over most of Norway, and up to Spitsbergen. Parts of Greenland and Canada were formed when huge plates of the earth collided to form mountains and highland.

When the North American plate withdrew, it left behind a mountain formation consisting of rock and stone pressed up from the depths of the Atlantic Ocean. Parts from this gigantic mountain ridge can today be found in North-Ireland, Scotland, Norway, Spitsbergen, New Foundland, The Appalaches, and the east coast of North-America.

High pressure and high temperatures from deep in the earth caused the plates to fold over the Pre-Scandinavia to form the mountains and unique geological features.

It’s very clear uncovering of the rocks you can see, and something you won’t think of as you pass by on your way to a concert or for a cup of coffee at the peer. In the structures can you see how the temperature and the pressure have changed the layers in the rock.

Good luck! Rock on!

I want to thank "Ghosthunter", my geocaching friend in Pennyslvania, for his kindness and help with this cache as many others. He has not been in Norway ever, but to work on caches together with him makes it like a tiny little visit to Norway every time. And it is so fun!!For å logge denne EarthCacheen må følgende gjøres:
1. Ta et bilde av deg og GPSen din med en av veggene i bakgrunnen. Legg dette bildet ved loggen.
2. Send meg en epost hvor du forklarer hvor høy de to veggene er til sammen.
3. Skriv inn i loggen hvor mange du/dere var på turen og hva du/dere har lært

To log this EarthCache as a find, you will have to do as following:
1.
Take a picture of you and your GPS with one of the walls in the background. Add the picture to the log.
2.  Send me an email with the estimated hight of the two walls added together
3.  Write in the log how many people were on the visit, and some of what you have learned.

Additional Hints (No hints available.)