Skip to content

Sidliste Dedina/Settlement Dedina Multi-cache

This cache has been archived.

Rico Reviewer: Archivace listingu keše pro nezájem ownera.


Rico Reviewer - Comunity Volunteer Reviewer
Česká republika: Hlavní město Praha a Středočeský kraj

More
Hidden : 02/07/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Sídlište Dedina / Settlement Dedina

Sídlište Na Dedine je jedno z pražských sídlišt.
Nachází se v Praze 6 na území Ruzyne a z menší cásti (napr. základní škola) Liboce. Hlavní obytnou zónou sídlište je deset dvanáctipatrových bytových panelových domu, které byly postaveny zacátkem osmdesátých let. V techto domech je zhruba 1600 bytu 1. kategorie (3+1 a 2+kk). Dále jsou na Dedine ctyrpatrové panelové domy v ruzných variantách (4+1, 3+1, 1+kk) celkem v poctu 43 jednotek. Na severozápadní strane sídlište precházejí v zástavbu radových domu z pocátku devadesátých let . Tato navazují na zástavbu puvodních rodinných domu. Tam všude se na naší vycházce podíváte. Na své procházce mužete potkat cca 6000 jejich obyvatel, pravdepodobne ne najednou. K obcanské vybavenosti patrí základní škola, která byla v roce 2007 nákladne zrekonstruována. Trochu rozpaky budí její vzhled pripomínající více než školu nejaké mnohem smutnejší zarízení.
Na fotografiích vidíte, jak vypadala škola pred rekonstrukcí. A po rekonstrukci.

V roce 1987 byl dostaven kulturní dum "Delta", ve kterém se nacházejí zdravotní stredisko, restaurace, vinárna, policie, obchody, pošta a kinosál. Sídlí zde i klub KD Delta http://www.klubdelta.cz/ Využití objektu, který byl v majetku mestské cásti Praha 6 bylo problematické. Ani technický stav není nejlepší.
V nedávné dobe byl celý objekt prodán. Dále lze na sídlišti nalézt školku, restauraci, a nekolik krámku v prebudovaných panelákových prostorách. V listopadu roku 2006 vyrostlo nedaleko sídlište nové obchodní centrum Šestka.

Dopravní obslužnost je rešena do centra autobusy 218 a 119 ke stanici linky metra A Dejvická, 108 a 225 smerem na Brevnov a Bílou Horu a 179 a 225 na Jihozápadní Mesto.
Po roce 2010 by se sídlište melo dockat i stanice metra A a prodloužení tramvajové trate z Evropské.V roce 2008 sídlište ceká projekt revitalizace zvlášte v prostoru mezi panelovými domy. Soucástí projektu je mimo nových chodníku, zelene i obelisk s hodinami a kašna. Jak celá prestavba dopadne ukáže až cas. Procházka sídlištem Vás povede od jeho nejnovejší po nejstarší cást vilové zástavby. Její délka je cca 2km. Behem celé vycházky prosím nelezte pres ploty, opravdu jde na jednotlivé zastávky dojít po verejných cestách i bude treba hledat cesticku. Odmenou Vám bude návšteva míst, o kterých ani místní mnohdy netuší.

Procházku zacneme na startovních souradnicích na rohu u "kulturního domu" Delta nekdy prezdívaného "atomová elektrárna". Zde najdete pametní desku na nedávno probehlou revitalizaci sídlište. Na ní najdete letopocet zacátku výstavby sídlište ve formátu 19A9.
Desetiletí zacátku výstavby = A.

Další zastávka na souradnicích N 50° 05.(A-4)(A+2)5 E 014° 18.2(A+2)2 Vás zavede na místo s pekným výhledem na sídlište. Najdete zde i lampu poulicního osvetlení. Její císlo je ve tvaru BCDEFG

Na souradnicích N 50° 05.(B-D)AB E 014° 18.(2*D)GG najdete budovu s novotou se lesknoucím nápisem. První slovo má H písmen

Rešení úkolu této multiny je velmi jednoduché, a proto se u následujícího zdravotnického zarízení zastavíte pouze kvuli zjištení indicií. Najdete ho na N 50° 05.(B-C)C(A-E) E 014° 18.E(H/2)A Ordinuje zde lékar, o kterém jste již urcite slyšeli a kterého mužete znát i jako autora detektivek, jenž stojí za prectení. Na ceduli na brance si prectete 8mi mistne cislo na predposlednim radku.
Poslední dve císlice jsou I a J. Po dosazení do N 50° 05.5(J-A)(J+C) E 014° 18.F(2*I)I mužete vyrazit hledat další zastávku. Její nalezení resp. prístupovou cestu nemusí být úplne snadné.
Tam spoctete pocet lavicek = K. Pocítají se i nekompletní.

To, že cesta vždy nevede prímo za šipkou už asi všichni ví. Proto nalezení další zastávky na
N 50° 05.(D+E)(D+K)F E 014° 18.(H-A)(2*K)(G-C) nebude delat problém. I zde se skrývají nejaké lavicky, tentokrát je jich L.

Protože již máte všechny indicie k nalezení pokladu, mužete na jednu z nich usednout a doplnit souradnici finálovou. Tu najdete na

N 50° 05.BFI E 014° 18.(2*D)(4*L)H

Po celé trase se prosím pohybujte pouze po verejne prístupných pozemcích. Netreba lézt pres plot.

V záveru se budete pohybovat i v blízkosti rušné komunikace, používejte prechody a dávejte pozor na svá GeoKacátka

Preji pekný lov.

English version:
Settlement Na Dedine is one of several Prague settlements

It is located in Prague 6, on the territory of Ruzyne and its smaller part (for example elementary school) in Liboc. Main residential zone of this settlement represents ten 12-stores panel houses built- up at the beginning of eightieths years. These houses consist of about 6000 apartments of first category(3+1 and 2+ kitchenette).Further, in this settlement Dedina there are four-stores panel houses of various category,3+1 and 2+kitchenette). In total there are 43 units. On the northwest part of the settlement there are row houses built-up at the beginning of ninetieth years of the century. It continues on the development of original family houses. To all these places we shall pay a visit. During the walk you can meet some of the 6000 inhabitants. Elementary school is a part of the civic facilities. This school was repaired in 2007 for a huge amount of money. Its appearance evokes certain confusion. It remembers much more certain other "sorrier building". On the photos, in the Czech part, you can see how it appeared before and after repairs. In 1987 was built-up cultural centre DELTA. In its interior are located health centre, restaurant, wine bar, police station, shops, post office and cinema. It is also a residence of club KD Delta www.klubdelta.cz It was the ownership of municipality Prague 6. Its technical condition was not good as well. Recently, this building was sold. As well you can find in the settlement kindergarten, restaurant and several small shops in the adapted spaces of panel houses.
In November 2006 there was built-up a new shop-centre called Šestka not far from the settlement.
Public transport consists of buses no 218 and 119 ending at the underground station line A called Dejvická, buses no 108 and 225 going to the destination Brevnov and Bílá Hora and buses 179 and 225 ending in southwest town. It is supposed that in 2010 there will be built-up a station of underground as extended line A and, as well, the tram will end at the settlement. It shall be extended from the terminal station Evropská.

In 2008 the settlement will be revitalized namely in the spaces between panel houses. As a part of this project should be obelisk with clock, fountain, new pavements, greenery atc. The time will judge the quality of this project. The walk through the settlement will guide you from the newest up to the oldest villa development.
Walk is about 2 km long. In the course of the walk, please, do not climb the fencing. You can reach the stops on the public pavement or path. If you respect this request you will be rewarded so that you will see interesting places not known even by local inhabitants.

We shall begin our walk on start coordinates on the corner of culture house Delta sometime nicknamed "atomic power plant". Here, is placed memorial plaque of the reconstruction of the settlement. Here you must find date of begin built this settlement in the format 19A9.
Decennium begin build = A

Further stop on coordinates 50° 05.(A-4)(A+2)5 E 014° 18.2(A+2)2 will guide you to the place with a nice view on the settlement. You will find there even the public lamp. Its number is in the form of BCDEFG
On coordinates N 50° 05.(B-D)AB E 014° 18.(2*D)GG you will find a building with shining lettering. First words consist of H letters.
Solution of this multicache is very simple. Therefore, you will stop at the health center to find information only. You will find it on N 50° 05.(B-C)C(A-E) E 014° 18.E(H/2)A.
Hours of attendance has here a doctor well known as an author of interesting detective stories. On the notice board you can read long number on the last but one line. Last two numbers are I and J After you introduce to N 50° 05.5(J-A)(J+C) E 014° 18.F(2*I)I you can start to search further (bus) stop. Its discovery or the access road may not be so easy. There you will count number of benches=K and you will include even those not complete or damaged.
The fact that the road does not always follow the arrow is most probably well known to everybody. For this reason the discovery of further stop on
N 50° 05.(D+E)(D+K)F E 014° 18.(H-A)(2*K)(G-C) will not be a serious problem. Even here are located some benches. There number is L. As you have already all data necessary for finding the treasure you can sit on one of them and complete the final coordinates. These you will find on

N 50° 05.BFI E 014° 18.(2*D)(4*L)H

Throughout all the trace, please, walk on public roads or pavements only. Thanks.

We wish you happy hunt and good luck.
Jsi v poradi navstevnik tohoto listingu.

Pokud nekdo najdete staré fotografile sídlište ci okolí, prosím priložte. Díky

Tato cache podporuje jednoduché stahování vzorcu do aplikace Handy Geocaching!

Additional Hints (Decrypt)

Cbmbe ryrxgevpxr mnevmrav/ Nggravba ryrpgevpny rdhvczrag

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)