Skip to content

Havlickovy sady Multi-cache

Hidden : 02/14/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Budete se pohybovat v míste s provozním rádem a návštevní dobou, které je treba dodržovat! Na kole je možné se pohybovat pouze na vymezeném území.

Návštevní hodiny sadu: duben-ríjen 6.00-24.00, listopad-brezen 6.00-22.00


Na úvodních souřadnicích cache nehledejte!

Havlíčkovy sady nazývané převážně jako Grébovka, jsou park anglického typu na rozhraní pražských městských částí Vinohrady, Vršovice a Nusle. Severní část ohraničuje ulice U Havlíčkových sadů a Rybalkova,  jižní  lemuje známý potok Botič. Park byl založen v letech 1871–1888 pražským průmyslníkem  Moritzem Gröbem, společníkem firmy Lanna a Šebek, podnikající převážně v oboru dopravy. Ta se na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 19. století podílela na stavbě železničního tunelu pod vinohradským návrším. Park vznikl na území původních viničných usedlostí, Horní a Dolní Landhausky, které, známé jako Halířovský grunt, vznikly koncem 16. a počátkem 17. století. grobeGrebe je koupil od dvorního rady Lumbeho. Usedlost Horní Landhauska byla zbořena a na jejím místě vyrostla honosná neorenesanční vila – „Vila Grobe“, postavená podle projektu Antonína Barvitia a Josefa Schultze. Stavbu prováděl stavitel František Havel. Autorem fresek na fasádě je vídeňský malíř Kugler. Plastická výzdoba interiérů je dílem sochaře Detema. Na výzdobě interiérů se podílel i Adolf Liebscher, jehož malby zdobí též chrám sv. Ludmily, Národní dům a Národní divadlo.

Původní vinice sv. Kateřiny byly založené Karlem IV. v druhé polovině 14. století. Po třicetileté válce patřily objekty a pozemky Horní a Dolní Landhausky jezuitskému řádu. Po jezuitech se stal majitelem obou objektů , přilehlých polí a vinice Antonín Haniš z Greifenthalu. Počátkem 19. století přešly všechny tyto nemovitosti do držení Františka Václava Pachty z Rájova a od něho do majetku Kašpara Vintra. Ten pak prodal celý hospodářský dvůr s živým i mrtvým inventářem, ovocnou i zelinářskou zahradu Jakubu Vimmerovi. Když v roce 1822 baron Wimmer zemřel, vše po čase získal v exekučním prodeji pozdější dvorní rada dr. Josef Lumbe (1801-1875). Josef Lumbe nechal obě stavení Horní i Dolní Landhausky stavebně upravit a část vinice a zahrad proměnil v sady.

Po Gröbeho smrti v roce 1891 jeho dědicové areál neužívali.  Na jeho údržbu si vydělávali provozováním zahradnictví a zpřístupněním parku veřejnosti za poplatek. Na čas také prostor pronajali císařské rodině Habsburků. Pobývala zde princezna Alžběta, dcera korunního prince Rudolfa a vnučka císaře Františka Josefa I., se svým manželem Karlem Ottou Windischgrätzem. Dědicové vilu i s pozemky v roce 1905 odprodali vinohradské obci, která16. května 1906 areál zpřístupnila pod názvem Havlíčkovy sady.

 

vila

Vila Grebovka dlouho sloužila jako učební zařízení Vysoké školy lesnické.V roce 1937 zde byla na náklady hl. města Prahy zřízena „Baxova domovina dětských zájezdů“ pro ubytování mimopražské mládeže při návštěvě Prahy, pojmenovaná po primátoru Karlu Baxovi.  Po okupaci v roce 1939 vilu obsadila Hitlerjugend.Pravá pohroma ale přišla 14.února 1945. Při tehdejším americkém bombardování dostala Gröbovka přímý zásah. Požár způsobený zápalnými pumami vilu takřka zničil. Několik zásahů dostal také park, do kterého se dostala zvířata z poškozeného zvěřince, takže musel být uspořádán lov na medvěda uprostřed velkoměsta. Po válce byla vila opravena a od roku 1953 sloužila jako Ústřední Dům pionýrů a mládeže Julia Fučíka a sídlily v ní různé zájmové kroužky. Po roce 1989 zde krátce působila Soukromá taneční konzervatoř. Vzhledem ke zchátralosti objektu a nutnosti oprav vyhlásila Městská část Praha 2 veřejnou obchodní soutěž, v níž byl v roce 2001 vybrán investor a nájemce Gröbeho vily a Dolní Landhausky - obecně prospěšná společnost CEELI Institut. V roce 2003 proběhla část oprav přízemí budovy a v roce 2004 i prvního poschodí. Rekonstrukce byla dokončena v létě 2007. Renovovaná část objektu je využita jako vzdělávací centrum pro soudce, právníky a právní reformátory ze zemí celého světa. V blízkosti vily Grebovka se nachází po rekonstrukci v létě 2009 otevřený Pavilon. Byl vybudován v 70. letech 19. století podle návrhu Josefa Schulze.

 

altanDalší dominantou sadů je vinice a Viniční altán. Jeho opravou v roce 2002 byla zahájena celková obnova areálu Havlíčkových sadů. Pro veřejnost byl zrekonstruovaný Viniční altán otevřen v červenci 2004. Nabízí restauraci s ochutnávkou vín z místní vinice, pořádání svatebních obřadů a nejrůznějších společenských událostí. Na vinici se pěstují odrůdy Müller Thurgau, Ryzlink rýnský, Dornfelder, Rulandské šedé a Rulandské modré. Od roku 1997 se každoročně koná „Vinohradské vinobraní“. Vinice má rozlohu 1, 7 ha a roční produkce vína činí 4000 litrů.

Zajímavostí areálu je též umělá krápníková jeskyně Grotta, začleněná do parkového areálu jako romantizující prvek. Jeskyně byla obklopena skalkami podle návrhu Josefa Vorlíčka. Před ní stávala kašna, z níž dnes zbývá pouze fragment, a socha Neptuna od Bohumila Schnircha. Socha se nachází v depozitáři a po rekonstrukci by zde měla být znovu instalována. V době vzniku Havlíčkových sadů v roce 1906 zde byla otevřena restaurace.

grotta

Rekonstrukce byla dokončena v roce 2011 a při tradičním vinobraní byla jeskyně otevřena pro veřejnost slavnostním odhalením sochy Neptuna. grotta2

 

trasa multicache: (násobení je pouze při znaku *)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
                       

stage 1: N50°04.070 E014°26.615 Nacházíte se v místě jihozápadní brány areálu. Před bránou se nachází park a železniční most, navazující na tunel pod čtvrtí Vinohrady. Je zde dopravní značka, omezující rychlost. Tu dosadte jako A.
Nyní stoupejte na N50°04.1(A*A) E014°26.(A+1)(A-1)(A)

stage 2:Ve vaší blízkosti je Viniční altán s restaurací. Hlavní střechu altánu nese celkem BC dřevěných sloupů. (Pro časté potíže díky tmě, či špatnému přístupu uvádím, že altán je symetrický a stačí vidět dvě stěny, abyste si celek spočítali.)
Pokračujeme na N50°04.1(B+1)(A+1) E014°26.(A+B-1)C(B*2)

stage 3:Nacházíte se za hlavním objektem Havlíčkových sadů. Před prostředním vchodem je na koncích balustrád D sloupkových lamp.
Nyní se přemístěte na N50°04.(200-D) E014°26.(A+D)BD

stage 4: Dosli jste k zrekonstruovanemu Pavilonu, do místa, kde se nachazi stare schodiste tvorene E kamennymi stupni.
dalsi stage je na souradnicich N50°04.(B-D)E(E-D) E014°26.(B*2)(D/2)D

stage 5:Umela jeskyne Grotta, ktera se dockala pekne rekonstrukce dokoncene v roce 2011. Ve fontane najdete F zvirecich vodotrysku na nízkých kamennych podstavcich. V červenci roku 2014 byla na centrální podstavec instalována fontána na soše Neptuna - ta se do F nepočítá.
posledni zastaveni je na souradnicich N50°04.(A-F)(B+F)F E014°26.A(D+F)(A+D)

stage 6: Romantické jezírko a jeho okoli bylo opraveno ve stejnou dobu jako sousedni jeskyne. Za lavkou je na lampe cislo, ktere vam da posledni ciselne indicie G H I J K L.

finále: N50°04.(L-B)A(D+F) E014°26.(K-G)(I+J)G
Při hledání a ukládání cache dbejte velké ostražitosti! Je zde opravdu velké množství návštěvníků! Cache je obdelnikova krabicka. Prosim vracet zpet jak byla a dobre zamaskovat.

Additional Hints (Decrypt)

bgibe ienprwgr cebfvz mcrg zva. 30pz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)