Skip to content

<

Kubranska kyselka

A cache by Crowak Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/12/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

SK: Súradnice Vás zavedú k nenárocnej skrýši a na oddychové miesto v okolí Trencína.
EN: Easy traditional cache in Trencin neighbourhood.

Kubranská kyselka


Minerálne vody

  Na Slovensku poznáme takmer 1.500 minerálnych pramenov. Minerálne vody sú v podstate vel'mi zriedené roztoky rozlicných solí.
  O prírodnej minerálnej vode hovoríme vtedy, ked 1 liter obsahuje aspon 1 gram tuhých rozpustných látok, ak je ich menej, je to prírodná stolová voda. Podla chemického zloženia vo väcšine obsahujú katióny lítia, sodíka, draslíka, vápnika a z aniónov najmä fl'luór, chlór, bróm, jód.

   Podla prevládajúceho katiónu ich delíme na vody: sodné, horecnaté, vápenaté a s iným katiónom.

  Podla prevládajúceho aniónu ich delíme na vody: hydro-uhlicitanové, uhlicitanové, síranové, chloridové a vody s iným aniónom.

  Ak minerálna alebo stolová voda obsahuje v 1 litri aspon 1 gram rozpustného kyslicníka uhlicitého, je to kyselka (medokýš), ak obsahuje v 1 litri 1 miligram sirovodíka, je to sírna voda. Velká cast našich prírodných minerálnych pramenov sú kyselky s obsahom kyslicníka uhlicitého. Ten sa však k minerálnej vode môže pridat aj umelo (karbonizovaná voda).

  Zdroj ako aj dodatocné informácie získate na stránkach Slovenskej agentúry životného prostredia alebo na Výskumný ústav vodného hospodárstva.

SK: Kubranská kyselka

  Medzi Trencianskym obyvatelstvom je kubranská kyselka miestom oddychu vdaka tomu, že sa nachádza mimo rušného mesta v tichom prostredí na okraji lesa a zároven je pohodlne dostupná peši rovno z mesta po turistickej znacke, na bicykli po asfaltovej ceste, mestskou hromadnou dopravou alebo autom.      

  Areál kyselky je vzdialený asi sto metrov od cesty. Je upravený na trávenie volného casu s detmi, pre ktoré je pripravené detské ihrisko, Je tu možnost opekanie pri ohni alebo len posedenia na lavickách pod stromami. Pred nepriaznou pocasia vás ochráni zopár prístreškov alebo najnovšia stavba s ubytovacím a stravovacím zariadením. Samotný areál ani pramen nie je ohradený a je teda prístupný kedykolvek v roku.

Areál Kubranská kyselka

  V danej lokalite sa nachádzajú dva registrované pramene. Jedným je vrt TE-85 ktorý sa nachádza nedaleko a vyteká do potoka Kubrica. Druhým pramenom je TE-25. Je to minerálny pramen  kyselka (medokýš). Je to voda hydrouhlicitano-vápenatá s tvrdostou 66ºN, pH: 5,5-6,35  a teplotou 9ºC-10,6ºC. Tento pramen vyteká v stredne silnom prúde z dvoch vývodov, ktoré sú asi dva metre pod úrovnou zeme ukryté v kamenno-drevennom altánku do ktorého sa dostanete po schodoch.

   PRÍSTUP. KAŽDÝ SI PRÍDE NA SVOJE.

Turistická mapa okolia   Turisti môžu využit cervenú turistickú znacku, ktorá prechádza celým mesto Trencín. Napojit sa môžete na Mierovom námestí alebo na železnicnej stanici Trencín. Treba zvolit smer Kubrica. Cas z centra mesta je 1:05h. Cervená znacka ide Trencínom a potom pokracuje cez cast Kubrá až priamo ku kyselke. Skoro celú trasu idete po asfaltovom chodníku až ku kyselke.  

  Cervená znacka pokracuje lesom do mesta Trencianske Teplice vid mapka. Alebo je možné z kyselky íst po žltej znacke smerom na sedlo Lúcky 2:15h a potom po modrej na Ostrý vrch 0:30h a okruh ukoncit na chate pod Ostrým vrchom odkial sa znova po cervenej dostanete cez obec Soblahov a lesopark Brezina do Trencína  2:50h (vid priložená mapka).

  Cyklisti sem môžu íst rovnako po cervenej znacke z centra Trencína. Neskôr sa cervená odkloní od cesty ale asfatltová cesta po ktorej idete vás privedie rovno ku kyselke. Po vyšliapaní strmšieho kopca na konci obce Kubrá (asi 300m od skýše) nasleduje lavotocivá zatácka za nou je autobusová zastávka a pri nej odbocka vpravo ku kyselke.

  Mestskou hromadnou dopravou sa sem dostanete ak nastúpite na linku císlo 11 smer Kubrica napríklad na železnicnej stanici (pozor na správny smer !! radšej sa spýtajte vodica na "kyselku"). Vystúpit by ste mali na zastávke Kyselka ("prvá zastávka v lese"). Po vystúpení  by ste sa mali nachádzat asi tristo metrov od skrýše. 

   Autom je možné zastavit na nestráženom a bezplatnom parkovisku ktoré je vzdialené sto metrov od kyselky. Do areálu je zákaz vjazdu s motorovým vozidlom.

   KEŠKA.

Prístup ku kyselke je pomerne jednoduchý a preto cestou na final sa trošku zapotíte (v daždivom pocasí možno aj zablatíte). Dobre sa poobzerajte ci vás niekdo nevidí nakolko v okolí je množstvo kútikov s ohniskami. Keška sa nachádza  200 metrov od areálu na zadaných súradniciach tak aby ste mohli nerušene hladat, logovat a obzerat obsah.     

  Je to plastová nádoba, ktorá obsahuje logbook ceruzku struhátko pero informáciu o geocachingu. Tieto veci chcú byt neustále v tejto krabicke a na tomto mieste, preto vás prosím aby sme im vyhoveli. Budem rád ak do vašich logov napíšete ako sa vám pacilo a pripojíte množstvo fotiek (okrem úkrytu). Dakujem.

  Nádobu dobre zatvorte a zamaskujme. Nepoužívajte moc drevenného materiálu nakolko by mohol byt zneužitý a obsah ktorý urkýva prezradený.

 EN: Kubranska kyselka, water spring

   Kubranska kyselka as a natural water spring is found by Trencin habitants as a place for relax due to its location out side of the hectic town in a quiet area on the edge of the wood and in the same time easily available by foot stright from the town following the tourist mark, by bicykle on the asphalt road, by local bus transportation or by car.

   The area of kyselka is situated about 100 meters far away from the road. It is arranged friendly for spending time where children can find a playground, there is also possibility to barbecue on the open fire, or relaxing on benches under trees. In case of bad weather you will be protected by a few summerhouses or a new accommodation facilities providing food service. Neither the areal nor the spring is fenced so that it is available for public anytime in a year.

   In this locality occur two water springs. The one located very close, well No. TE-85, discharges itself into the Kubrica brook. The other one is well No. TE-25. It is a mineral water called kyselka (medokys). The main core of the nutrition facts consists of water enriched of bicarbonate - limy, with water hardness of 66ºN, pH: 5,5-6,35 and teperature 9ºC-10,6ºC. This spring discharges itself in mid bold stream from two separated drains, they are hidden in the wood-stone alcove you will find in the end of stairs about 2 meters under the earth surface.

   ACCESS PATH, EVERYBODY WILL BE HAPPY

Tourists they can use the red marked path that crosses the whole town Trencin. They can connect on the Mierovo Square or at the Trencin train station.It is necessary to choose the way to Kubrica in this case. The average time from downtown is 1h 5 min. The red marked path crosses the town and continues through Kubra right to Kyselka. Almost all the way down there you will be walking on the asphalt road mentioned above.   

   The red will navigate you through the wood to Trencianske Teplice, view map. It is also possible to go from kyselka by following the yellow mark on the way to sedlo Lúcky (should take about 2h 15min) and then the blue mark to Ostrý vrch (that should take about 30min) and finish this trip on the cottage under the Ostrý vrch where you will be following again the red mark through the community known as Soblahov and the forest park Brezina to Trencín (average time for this is 2h 50min.) see attached map.

  Bicyclists can use the same red marked path from downtown in Trencin. Later the red marked path will divert to the other side, but the mentioned asphalt road will take you stright to kyselka. In the end of the Kubra you will have to climb up a little hill (about 300m), then follow left handed curve and after you will pass it, you will find a bus stop with a right handed curve to kyselka.

  In case you will decide for local transportation with direction to Kubrica, you can take No. 11 e.g. from the train station (be careful and rather ask the driver for direction to kyselka). You will get of on the bus stop named Kyselka ("the first stop in wood"). After you will get off, you should be about 100m from the covert.

  If you go by car, there is a parking place free of charge which is only 100m far away from kyselka. To get in into the area by car is strictly prohibited.

   CACHE.

   The access to kyselka is quite easy and so you will get a little bit sweaty until you will reach the final (and in rainy weather you may get muddy). Be careful and look around you to make sure nobody sees you, because there is a lot of places to hide, fire places and so on.

   Cache is only 200m from the area on assigned position data to be able to search undisturbed, to loggin, and to go through the subject.

   It is a plastic box including logbook, a pencil, a sharpener, a pen and a geocaching information. These things wants to be in this box and on this place and so I please you to accept it. Thank you.

   Please close the bag carefully and take care to hide it well. Do not use a lot of woodenmaterial not to be destroyed and and the subject betrayed.

Additional Hints (Decrypt)

I xberabpu. Wrqabfgebz. / Va gur ebbgf. Frcnengr gerr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.