Skip to Content

This cache has been archived.

Chemic77: Vsechny stage odebrany a finalka lezi v aute... takze sbohem a satecek.

Dekuji vsem za navstevu.

More
<

Budejovicka sportoviste

A cache by Chemic77 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/06/2008
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cache Budejovicka sportoviste se venuje ukazce budejovickych sportovist.


V Ceskych Budejovicich se nachazi hned nekolik sportovist. Pokud bychom do nich zapocitavali i nejruznejsi telocvicny, bazeny, fotbalova hriste atd., tak se dostaneme na cislo nekolika desitek.
Behem dnesni mystery, Vas provedu temi nejznamejsimi u nas a predstavime si kluby, ktere predstavuji v tom sportovnim odvetvi prioritu.

LogoStage 1

Nasledujici souradnice vás zavedou na první zastávku ke sportovišti, které v dnešní dobe nejvíce využívá blízká zemedelská fakulta Jihoceské Univerzity a porádají se zde nejruznejší regionální souteže. Nicméne v minulosti tento stánek patril jednoznacne ploché dráze, která zde byla až do sedmdesátých let.
Mezi zdejší nejvetší hvezdy ploché dráhy jednoznacne patril Jan Holub starší. J. Holub zacínal pod vedením Františka Krmice, aby si v letech 1968-9 pripsal svuj nejvetší úspech a to titul mistra republiky na krátké dráze jednotlivcu. Petkrát se zúcastnil svetového finále a pritom v roce 1968 patril mezi šestnáct nejlepších jezdcu sveta mezi jednotlivci, bohužel ve finálovém závode ve švédském Goteborgu težce havaroval a zlomil si obe dve ruce, což ho pripravilo o šanci stát se nejlepším jezdcem sveta.
J. Holub reprezentoval CR i ve svetovém finále jako clen družstva.
Tento skvelý jezdec zacínal na zdejším stadionu ploché dráhy, kde získal i prestižní mezinárodní Pohár Jihoceské Pravdy, který se jezdil práve zde v Ceských Budejovicích. Na sklonku své skvelé a bohaté kariéry si okusil i jak chutná plochá dráha v zahranicí, kdy mu bylo dovoleno odejít do anglické profi-ligy, zde jezdil za klub Exeter Falcons, mel zde výsadní postavení jezdce tzv. taktické rezervy, což byl jezdec nasazovaný dle pokynu manažera kdykoliv, když šlo klubu do úzkých. Dodnes se zván na všechny spolecenské akce Exeteru, z cehož je patrné jak velkou osobností zde byl.
Kariéru, tento skvelý jezdec, ukoncil v roce 1975 v Žarovnici na Slovensku, v témže období se zavrely brány i zdejšího stadionu a s ním i pusobení ploché dráhy, pricemž jméno Holub na okruhu ploché dráhy zní i dnes, kdy již 3 generace skvele propaguje jižní Cechy v tomto odvetví.
V soucasnosti bohuzel nemame prilezitost sledovat pravidelne závody na ploché dráze, ale i presto se u nás obcas plocha draha jezdi. Jednou z poslednich znamych prilezitosti bylo Mistrovstvi republiky, ktere se jelo na zamrzlem rybnice Kamenný, roku 2006.otázka 1 = písmeno A
Na souradnicích N48° 58.561 E014° 27.627 zodpovezte otázku!
Stage 2

Druhou zastávkou nám bude Sportovní hala Ceské Budejovice, která je majetkem mesta Ceských Budejovic a tudíž je využívána pro nejruznejší sporty a i s možností jejího pronájmu a z toho duvodu, se zde konají nejruznejší koncerty ci sportovní show. A i presto, je tato hala výsadním svatostánkem naší tretí nejvetší sportovní ikony mesta, a to volejbalu.

Volejbal vymyslel 9. února 1895 William G. Morgan z YMCA v Massachusetts (USA). Morganovým cílem bylo vytvorit bezkontaktní halový sport s minimálním rizikem zranení. Puvodne ho pojmenoval Mintonette, podle zpusobu odehrávání mícu se sportu zacalo ríkat volejbal.

Mezinárodní volejbalová federace FIVB byla založena roku 1947, první mistrovství sveta se porádalo v roce 1949 v Praze. Od roku 1964 je volejbal soucástí programu olympijských her. V roce 1986 prijala FIVB i jeho variantu – plážový volejbal, který se stal soucástí programu olympijských her v roce 1996.

Volejbal se hraje na obdélníkovém hrišti o rozmerech 18×9 metru, které je rozdeleno na ctvercové poloviny strední cárou, nad kterou visí jeden metr vysoká sít. Na každé strane síte hraje jedno mužstvo, které sestává z šesti hrácu, v rozestavení tri vpredu a tri vzadu.

VK Jihostroj Ceské Budejovice je v novodobé historii klubu trojnásobným mistrem republiky a to konkrétne v letech 2000, 2002 a v roce 2007. V roce 1994 došlo k ukoncení cinnosti všech volejbalových družstev mužské kategorie v TJ Škoda CB a soucasne bylo založeno Obcanské sdružení VOLEJBALOVÝ KLUB CB. Címž prešli všechny družstva mužu na plne profesionální bázi.
Volejbalový klub JIHOSTROJ Ceské Budejovice se úspešne prezentuje i ve svete. Neúspešnejším rocníkem byla sezona 1997-1998, kdy se mužstvo probojovalo do tzv. Final Four Poháru CEV.

V tesné blízkosti Sportovní haly, najdeme další sportovní vyžití - nachází se zde "skate" park, kde najdou vyžití predevším deti a mládež a pak také nekolik hrišt na beach volejbal.


otázka 2 = písmeno B
Na souradnicích N48° 58.285 E014° 28.037 zodpovezte otázku!Stage 3

Tretí zastávkou nám bude sokolský ostrov, kde najdeme hned dve sportovište. Svuj stánek zde má atletika a vodní sporty.

Pro úcely atletiky zde stojí stadion již znacne starický, který využívá T.J. Sokol Ceské Budejovice, spolecne s ním zde stojí i tzv. Sokolovna, která je cerstve zrekonstruována (prilehlý stadion se teprve rekonstruovat bude) a slouží všem druhum sportu. Historie Sokola v C.B. sahá až do roku 1869, kdy byla 28. srpna založena telocvicná jednota Sokol Ceské Budejovice.
V období první republiky byl Sokol nejvetší sportovní organizací ve meste. Porádal verejná cvicení a sportovní akce, bruslilo se i na kluzišti na Palackého námestí, v léte fungovala sokolská plovárna u Predního mlýna, do majetku patrilo, dnes již bývalé, kino Hvezda v Jeronýmove ulici. Zisky z provozu techto zarízení byly shromaždovány na další výstavbu sportovišt.
Po mnohých peripetiích se pro tento zámer podarilo koupit celý nezastavený travnatý a bažinatý ostrov na soutoku Vltavy a Malše, nazvaný poté Sokolský. Jen a jen pécí sokolu zde byl vybudován stadion, otevrený v roce 1924, pozdeji betonové bazény otevrené plovárny a zacátkem 30. let se zacalo s výstavbou dnešní sokolovny. Do 2. svetové války byla dokoncena hrubá stavba, pak se vše zastavilo - za války byl Sokol rozpušten a i peníze na dokoncení si nacisté privlastnili. S velkým nadšením se cinnost po válce obnovila a i sokolovnu se podarilo dokoncit v léte roku 1947 a slavnostne otevrít.
Po únoru 1948 byl však Sokol postupne premenován v jednotnou telovýchovnou organizaci, podrízenou KSC, nakonec zcela zrušen a majetek mu byl odebrán.
Zmeny, které "odstartoval" 17. listopad 1989 se odrazily ve všech oblastech našeho života a tedy i telocvicná jednota Sokol CB obnovila svoji cinnost - i díky clenum výše jmenované jednoty Sokol ze ZŠ Grunwaldova, kterí zacali rychle tvorit tu "pravou" sokolskou organizaci. Po více než dvou letech, po složitých jednáních, byly jednote konecne vráceny sokolovny, stadion i cást areálu na Sokolském ostrove. Zahájilo se cvicení ve všech vekových kategoriích všestrannosti, úspešná byla i úcast na XII. všesokolském sletu v Praze.
Od zacátku pricházejí do Sokola i sportovní oddíly - nejvetší, atletický prešel v r. 1992.

To vodním sportum, zde slouží zrekonstruovaný plavecký stadion.

Zámer vybudovat krytou plovárnu byl formulován v druhé polovine 50-tých let. V roce 1958 byl tento zámer konkretizován verejnou architektonickou souteží, z níž vyšel vítezne návrh ing. arch. B. Böhma. Tento výber vycházel ze skutecnosti , že tento návrh byl nejen progresivní po architektonické stránce, ale také rozhodující merou, že citlive komponoval hmotu stadiónu do velmi pohledove exponovaného území mesta na samé hranici historického jádra a reky Vltavy. Vlastní realizace stavby probíhala v letech 1965 – 1971 nákladem 28 mil. Kc. Vybudoval se areál s padesátimetrovým bazénem, detským bazénem, skokanským bazénem, tribunou pro 700 diváku, saunami, bufetem, vanovými láznemi, který se stal pýchou mesta a ve své dobe svým architektonickým rešením byl ve strední Evrope unikát predevším díky lanovému zavešení strechy ve tvaru hyperbolického paraboloidu.

Po ctvrtstoletí nepretržitého provozu byla v roce 1995 zahájena rekonstrukce objektu plaveckého stadiónu. Vlastní rekonstrukce byla provádena se zámerem, aby puvodní architektonické rešení zustalo v maximální míre zachováno. Vznikl moderní areál s rozšírenými doprovodnými službami a novým zázemím. Predevším byl nove vybudován krytý tobogán v délce 69 m . Rekonstrukce, jejímž investorem bylo mesto Ceské Budejovice skoncila v ríjnu 1998 s celkovým nákladem 183 mil. Kc. Soucasti rekonstrukce bylo vytvoreni letni plovarny, kde se nachazi dva velke bazeny.

Dnes v tomto areálu má útocište spousta sportovních klubu a sdružení, namátkou mužeme jmenovat: Podvodní hokej, Podvodní rugby PF CB, Klub sportovních potápecu Jihoceské Univerzity CB, Vodní záchranná služba, SK Vodní slalom, Vodní pólo a v neposlední rade i klub Plavání CB.


otázka 3 = písmeno C
Na souradnicích N48° 58.497 E014° 28.230 zodpovezte otázku!Stage 4

Z letních sportu se ctvrtou zastávkou presuneme k zimním sportum a to konkrétne k hokeji, který je chloubou mesta v regionu sportu a to hlavne díky skvelým výsledkum v posledních letech a také zásluhou výjimecných hokejistu, kterí prošli zdejší výchovou, at již z rad soucasných hrácu ci hrácu nedávné minulosti.

Vubec poprvé se o hokeji v CB se píše v roce 1911 – ale aby nás to nemátlo, tak poskocíme v historii o notný kus dále, nebot v této dobe se jednalo o takzvaný bandy hokej, který preci jenom znamenal neco jiného a hlavne, nebyl nijak spojen s touto hokejovou arénou.

Dne 21. prosince 1921 sehrál tehdejší klub SK Ceské Budejovice první utkání v hokeji kanadském.

Viktorie C. B. se 10. ledna 1928 sloucila se Slovanem C. B. a vznikl AC Stadion Ceské Budejovice, který se stal v roce 1930 mistrem ceského venkova, v sezóne 1936/37 hrál v I. rocníku celostátní ligy a položil základy slavné tradici. Vychoval reprezentanty Cenka Píchu, Františka Mizeru, Jirího Macelise a existoval až do oslav dvacetiletého jubilea 15. února 1948. Po komunistickém puci docházelo k neustálým reorganizacím a v rámci prejmenovávací mánie se slavný AC Stadion Ceské Budejovice rychle menil na Sokol Stadion C. B. (1948/49), ZSJ Obchodní domy C. B. (1949/50), SKP C. B. (1950/51), až k ustálenému Slavoji Ceské Budejovice. Ten existoval od sezóny 1951/52 až do 4. ríjna 1965, kdy v dobe kritické ekonomické situace klubu prevzal hokej pod svá krídla národní podnik Motor a pomohl mu k návratu mezi elitu.

Období Motoru CB dalo našemu hokeji hokejisty jako byl Marík, Pražák, Miroslava Dvoráka, Korbelu a predevším skvelé levé krídlo Jaroslava Pouzara. Predposlední zmena názvu se datuje 21. prosince 1992, kdy klub, hrde se hlásící k tradici AC Stadionu, Slavoje a Motoru, byl prejmenován na HC Ceské Budejovice.
Z této éry klubu byli vysláni do velkého hokeje jména jako je Jaroslav Modrý, Radek Dvorák, Stanislav Neckár, Roman Turek, Václav Prospal atd.

V devadesátých letech prošel zimní stadion kompletní rekonstrukcí, kdy byli vybudovány luxusní lóže, vysoce kvalitní zázemí pro hráce, ci byla opravena druhá ledová plocha. Tím se hokejová aréna stala jednou z nejluxusnejších v té dobe.

Nejvetším úspechem ceskobudejovického hokeje je bezesporu zisk mistrovského titulu SKP C.B. v ligovém rocníku 1950/51. Nadále se mezi úspechy radí i druhé místo v rocníku 1980/81 a tretí místo v roce 1994/95.


otázka 4 = písmeno D
Na souradnicích N48° 58.205 E014° 28.345 zodpovezte otázku!Stage 5

Poslední dnešní zastávka je u fotbalového stadionu, který se honosí jménem nejvetšího sponzora ceskobudejovického fotbalového klubu. E.ON stadion.

Puvod stadionu je dost nejasný a necitelný, nebot fotbalový stadion, prošel ve své bohaté historii nekolika opravami a prestavbami, ta poslední zacala v roce 2003 a dodnes se ješte v tesné blízkosti více ci méne pracuje na zkvalitnení prostredí fanoušku, hrácu a technického zázemí. Stadion vlastní mesto Ceské Budejovice a jeho zacátek provozu se datuje na období kolem roku 1940, kdy byl celý stadion jen pro místa stání. V dnešní dobe se na stadion vejde 6746 diváku, kterí mají všichni místo k sezení.

Fotbalový stadion využívá jako domovský stánek nejvetší jihoceský fotbalový klub SK Dynamo Ceské Budejovice.

SK Dynamo Ceské Budejovice byl založen roku 1905, címž se radí mezi nejstarší fotbalové kluby v Ceské republice. Jihoceši zacínali v nižších soutežích, teprve na zacátku devadesátých let dvacátého století se Dynamo zaradilo k tradicním úcastníkum první ligy. Vznikem samostatné ceské ligy zacali problémy fotbalu v jižních Cechách, nebot od té doby Dynamo prožívá dost nevyrovnané rocníky, napr. v rocníku 2003/2004 skoncili v lize na osmém míste a v príštím rocníku, byli pasováni na ambiciózní klub s vyššími vyhlídkami, místo toho ale Jihoceši sestoupili do nižší ligy. Jihoceši tak v posledních letech pravidelne balancují na hrane mezi první a druhou ligou.

Prakticky v celé historii klubu se Ceské Budejovice spoléhají na vlastní výchovu hrácu, kdy mládežnické týmy Dynama patrí dlouhodobe k nejlepším týmum v Ceské Republice. Dynamo dokázalo vychovat svetove uznávané fotbalisty. Nejvetší hvezdou klubu je Karel Poborský, který se odtud pres Žižkov a Slávii Praha dokázal prosadit týmech jako je Manchester United, Benfica Lisabon nebo Lazio Rím. Karel Poborský zahájil svou prvoligovou cestu práve v tomto klubu a zde ji i ukoncil. Karel Poborský ale nebyl jediným kdo se zviditelnil ve svete. Mezi další hráce, kterí prošli zdejším klubem jiste patrí Jirí Nemec, František Straka (soucasný trenér), Jaroslav Drobný, Tomáš Sivok nebo treba Martin Latka.

Nejvetším úspechem Dynama Ceské Budejovice je bezesporu 6. místo v ligovém rocníku 1994 a 1997.


otázka 5 = písmeno E
Na souradnicích N48° 58.036 E014° 28.137 zodpovezte otázku!
Delší procházkou jste si prohlídli zdejší sportovište, jiste jste nezalitovali, nebot po vetšinou jste se pohybovali na místech sice rušných, ale presto hezkých. Nyní ale prejdeme k zjištení finálních souradnic, k nimž Vám dopomuže zodpovezení otázek u každé zastávky.

vzorecek pro vyrešení souradnic je následující:N48° 5C.(A-B)(D+A)(A*B-A)
E014° 27.ECDTato cache byla puvodne mystery cache kvuli dodatecné podmínce vložení fotografie ze své sportovní aktivity. Nicméne po úprave pravidel byla tato podmínka odstranena a nahrazena podmínkou dobrovolnou. Dnes je proto tato cache cistá multi.

POZOR      K této cache se váže dobrovolný úkol !!!!      POZOR

Budu velmi rád za každou vloženou fotografii, která Vás bude zachycovat pri výkonu ci imitaci nekteré z výše uvedených sportovních aktivit !!!


Prosím vkládejte pouze predmety s tématikou sportu !!!


BONUSOVÁ OTÁZKA


Na vnitrni strane vícka najdete štítek s otázkou. Na otázku odpovezte a výsledné císlo si zapamatujte (popr. zapište) pro pozdejší úcely, které vyuzijete na cache Ceske Budejovice.


Zdroj informací:

www.dynamocb.cz
www.hokejcb.cz
www.volejbalcb.cz
www.jilovice.cz
www.plavani.borec.czwww.geojih.cz

Additional Hints (Decrypt)

[stage2] ryrxgevpxl ebmibqavx
[final] wn wfrz znyrw n zhfvz wvg an fcvpxl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.