Skip to content

This cache has been locked, but it is available for viewing.
<

TB hotel v "Pernikove"

A cache by Eyelet&Lu©ky Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/26/2008
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


TB Hotel v "Perníkove"


Pardubice jsou nazývány mestem perníku a pardubáci jsou proste perníkári. Co je to ale perník a jak to bylo a je s perníkem v Pardubicích?

Medové pecivo je zrejme staré jako lidstvo samo. Perník, puvodne peprník je sladké pecivo vyrábené z medu, mouky a pepre. Práve podle pepre vznikl puvodní název perníku peprník.
Archeologové objevili jednoduché pecivo z mouky a medu v egyptských hrobech a v antice mely perníky slavnostní a symbolický význam. S postupem casu mlsouni pecivo stále vylepšovali a obohacovali o nové suroviny a korení, svým dílem prispel i technický pokrok a dnes známe nekolik základních typu výroby perníku a nepreberné množství tvaru, chutí a vuní.
První písemný záznam o perníku v ceských zemích je z roku 1335 o perníkárích z Trutnova. Do Prahy se ale dostali perníkári už dríve, údajne pred rokem 1324, snad z Norimberku, snad z Itálie. Ríkali si caletníci a od roku 1348 se podle nich jmenuje Celetná (Caletná) ulice. První perníkár v Pardubicích je pripomínán archivními prameny již k roku 1515; perníkárský cech existoval již v dobe Viléma z Pernštejna. Jeho artikule známe však z konfirmace Maxmiliána II. z roku 1570.
Perníkáre málem vyhubili husité, ctnostným táboritum se nelíbilo, že lid hrával o perníky v kostky.
První typy perníku byly jednoduché placky a calticky a také perníky vtlacované do forem. Do 16. století se používaly formy z pálené hlíny, pozdeji je vytlacily formy drevené, casto velice bohate vyrezávané. Nejoblíbenejší bylo hruškové drevo, ale mnoho dochovaných forem je vyrezáno z dreva trešnového, švestkového, lipového nebo bukového. Vykrajované perníky ruzných tvaru se objevily v podstate nedávno.
Sláva Pardubického perníku má pomerne mladou historii. Ve stredoveku a v prubehu 19. století patrili pardubictí perníkári mezi prumer. Do poloviny 19. století se pekly ciste medové perníky, které se vytlacovaly do forem.
Slávu pardubického perníku však založila až moderní tovární výroba a masivní reklamní kampan z první ctvrtiny 20. století. Za první republiky se Pardubice staly patrne nejvetším producentem perníku v zemi a zdejší výrobky se vyvážely i do Mexika. V Pardubicích tehdy existovalo nekolik továrnicek, které vyrábely perník. Zamestnávaly neuveritelných 2 000 lidí. Pro porovnání to bylo stejne, jako mely Fantovy závody, dnešní rafinerie Paramo.
Dnes je Pardubický perník definován jako pecený pekarský výrobek, který je vyráben z pšenicné mouky, cukru, vajecného obsahu, vcelího medu, ovocných džemu, rostlinných tuku, kakaa, smesi perníkového korení (skorice, koriandr, hrebícek, anýz, nové korení) a kypridel. Pardubický perník je Chránené oznacení EU a jeho výroba je vymezena katastrálním územím mesta Pardubice vcetne katastrálního území obce Spojil.

Cache najdete dle priloženého foto spoileru. Prosím chovejte se tiše a slušne. Zamestnanci jsou pouceni a pri dodržení výše uvedených zásad vás nebudou pri logování rušit. Nesnažte se schovávat, protože to je jediný zpusob, jak vypadat podezrele. Chovejte se, jako byste tam patrili...

Prosíme nevkládejte do schránky jiné predmety, než naše hosty TB a GC.
Dekujeme


English version

Pardubice town is used to be called "the city of Ginger-Bread" and local people are simply ginger-bread-people.
What exactly Ginger-Bread is? And what it meant in the past and mean at the present for Pardubice? Honey based baked goods seam to be as old as human being so far. Ginger-Bread (originally called Pepper-bread) is a sweet baking prepared with a honey, flour and a pepper. Right because of pepper it was initially called Pepper-Bread.
Archeologists found simple bakings made of flour and honey in the Egyptian graves. In the times of the Antique, Ginger-Bread used to have a symbolic and a solemn meaning. Time passed by and gourmets were making ginger-bread better and better by adding a new flavourings. Technological progress brought its good as well and today we can choose among lots of basic kinds of Ginger-Bread reciepes including many forms, tastes and smellings.
The firtst ever written notice about Ginger-Bread in Bohemian countries comes from 1335. It meantions ginger-bread bakers from Trutnov. In Prague they were earlier. Supposedly it was before 1324. Perhaps from Norimberk or Italy. They called themselves "caletníci" and since 1348 there is a street having their name - Celetná street (Caletná). Archive materials talk of a fist Pardubice Ginger-Bread baker in 1515. Ginger-Bread guild already was in existence in the times of "Vilém z Pernštejna" .
Ginger-Bread makers were almost killed by Hussites. These virtuous people did not like the populace to play dice for the Ginger-Breads. The first kinds of Ginger-Bread were simple thin oval cakes and also Ginger-Breads made by filling the pastry moulds. Till the 16th century there were only pastry moulds made of baked clay. Later they were changed for wooden ones, often heavily carved. The most favourite wood material was a pear tree, but there are many of those which survived until these days made of a cherry tree, a plum tree, a linden tree or a beech tree. Cutted out Ginger-Breads of plenty shapes appeared recently.
The fame of Pardubice Ginger-Bread has quite young history. In the middle ages and during the 19th century Pardubice Ginger-Bread bakers were seen as an average ones. Until the 1st half of the 19th century there were only honey Ginger-Breads baked by filling the pastry moulds.
Famous became Pardubice Ginger-Bread with a modern factory manufacturing and a massive sales campaign in the 1st quarter of the 20th century. In the years of the 1st republic Pardubice became probably the biggest producer of the Ginger-Bread in the country and its goods were exported even to Mexico. There were a few factories in those times manufacturing Ginger-Breads. They were incredibly emloying 2000 of people. To compare, it was as much as a Fantoma factory (Paramo today) emloyed.
These days, Pardubice Ginger-Bread is defined as a baking goods made of wheat flour, sugar, egg, bee honey, fruit jams, vegetable fat, cocoa, Ginger-Bread flavouring spice (ginger, coriander seed, clove, aniseed, allspice) and baking agents.
Pardubice Ginger-Bread is a trade mark of Euroean Union and its manufacture is delimited by a cadastral area of the Pardubice town, including cadastral area of the Spojil village.

Cache can be found with the help of included fotospoiler. Please behave well and be calm. Employees have all the information. They are not going to bother you and will let you log your visit if you act like mentioned above. Don't try to hide yourself because it's the only way to look suspiciously. Act freely.

Please, do not insert other things than our "guests" TB & GC.
Thank you.Additional Hints (No hints available.)