Skip to Content

<

POSLEDNI AKCE 30.04.1945

A cache by Jvon Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/17/2008
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Prochazka po louce a pak lesem


POSLEDNÍ AKCE


30. dubna 1945 došlo v prostoru obce Trhanov
na Domažlicku k havárii amerického stíhacího letounu.
Ten den stejne jako v predcházejících týdnech
provádely stroje XIX. TAC 9. USAF postrelování
neprátelských cílu v soucinnosti s bojovými akcemi
pozemních jednotek 3. US Army generála Pattona.


„Startovali jsme ze základny poblíž Frankfurtu. Byl jsem na ctvrté pozici Argus Blue.
Po chvilce volal pilot letící na pozici c. 2 velitele naší formace 1/Lt. Kirkhama,
že se vrací na letište pro poruchu vrtule“,

vzpomínal na misi z 30. dubna 1945 2/Lt. M. E. Holland, pilot 377. FSq, 362. FG, 9. USAF.
„1.st Lt. Kirkham se spojil s pozemní kontrolou a obdržel souradnice cíle,
který mel být bombardován. Nalétávali jsme se vzájemnou podporou a útocili
na obrnené vozy a neprátelské tanky“
, pokracoval dále Holland.
Bylo krátce po 12 hodine 45 minute, když na silnici mezi Trhanovem a Klencím
pod Cerchovem spatrili tri americtí letci vedení 1/Lt. Kirkhamem kolonu
nemeckých nákladních vozidel. „Našli jsme nekolik automobilu na úzké silnici,
která byla dobre kryta mezi stromy. Zahájili jsme palbu, když v tom 1/Lt. Kirkham
behem nízkého pruletu zachytil levým krídlem o vrcholek stromu.
Vedoucí letoun se náhle prevrátil a v plné rychlosti narazil do blízkého kopce.

Tolik vypovedel do protokolu o ztráte 1/Lt. Kirkhama 2/Lt. Holland.
Hodiny ukazovaly 10 minut pred 13 hodinou, když letoun P-47D Thunderbolt
výrobního císla 44 – 89 700 s prezdívkou „Lady Jo – Ann II“ 1/Lt. Virgila P.
Kirkhama zavadil levým krídlem o vršek jedné z lip z tzv. Lomikarovi aleje,
prevrátil se a prudce narazil do jihozápadního svahu kopce Zadní hora ležící severne od Trhanova.
V kronice obce Újezd se o této události píše následující:
30. dubna o polednách napadli americtí hloubkari posice slabých Nemcu v Trhanove na železnicní stanici.
Jeden letec strelbou zranen, ztratil sílu své letadlo ovládat, narazil na stromy v Zadní hore pod Hrádkem a havaroval.
Letadlo svou silou preráželo lesní stromy v délce asi 100 m, v šíri 8 m a roztríštilo se.
Výbuchem uletel motor a daleko od místa smrti rozletely se úlomky letadla.
Letec v nem na uhel uhorel. Lidé hned k letadlu spechali. Nosili se úlomky domu.
Trosek letadla bylo 2 velké hromady, z nichž mnoho pozdeji lidmi na památku rozebráno.
Roku 1947 v dubnu zbytek byl odvezen domažlickou vojenskou posádkou.
– Po bojích místní národní výbor trup uhorelého letce pietne na míste pohrbilo.
Koncem kvetna pak byl americkými dustojníky vyzvednut,
v úradovne místního národního výboru vpecenou tabulkou vojenskou do uhorelého trupu zjištena totožnost.
Oznámeno rodicum do Ameriky. Trup odvezen do amerického spolecného hrobu v Bavorsku.
V míste v Zadní hore „Na valbe“ zustaly ostatky drobné, zvlášte skalpovaná kuže z obliceje letcova,
která tam byla pohrbena. Lid vyznacil místo krížem a na hrob položen utržený motor a všechny 4 lopaty vrtule.
Pietne je zdoben kvítím všeho lidu a poutníku na to místo.
Jeho otec psal obci Újezdu, poslal podobiznu letcovu, která je pro památku zavešena ve škole.
Jmenoval se: Virgil P. Kirkham, nadporucík, narozen 27. 11. 1924 v Troutdale, Oregon v Unii severoamerické.
Roku 1946 cesta k místu neštestí byla místním národním výborem poctena jeho jménem.


V deníku válecného reportéra George Gwinna, príslušníka bojové jednotky III. Americké armády
generála Pattona je blíže popsána situace v prostoru železnicního nádraží v Trhanove v inkriminovanou dobu,
o které se píše v kronice obce Újezd:
„Pilot letadla, nadporucík amerického letectva jménem Virgil Paul Kirkham nalétával smerem od Chodova.
Na trhanovské zastávce bylo umísteno jedno delo flaku, které po nem vystrelilo.
Letadlo zasaženo nebylo, pilot letadla však obsluhu flaku zacal ostrelovat a obsluhu rozprášil.
Flak zustal bez obsluhy. Pilot po obrátce zacal znovu nalétávat na kolonu aut.
Touto manipulací se letadlu snížila výška, letadlo pri náletu zachytilo levým krídlem za jednu z mohutných lip aleje,
provedlo ve vzduchu smycku a dopadlo pod horou Hrádek, kde se vznalo.
Pilot letadla uhorel. Celý bojový prubeh byl pozorován kontrolní službou plukovníka Footea.
Sestrelení bylo vylouceno a potvrzena byla neštastná náhoda zavinená ztrátou výšky letadla.
Po osvobození Trhanova dne 3. kvetna bylo spálené telo pilota pietne uloženo do rakve,
ta obalena americkou vlajkou a telo letadlem dopraveno do USA. Pilot byl posmrtne vyznamenán.“


Pametnice, paní Sládková z Trhanova vypovedela toto: „Když jsme doma uslyšeli motory letadel,
šli jsme se s rodinou schovat do sklepa, protože hrozilo nebezpecí náletu. Za chvíli se ozvala palba a výbuchy.
Zanedlouho nám nad domem prolétl jeden letoun, netrvalo dlouho a ozvala se ohlušující exploze.
Odvážili jsme se tedy vyjít ze sklepa a podívat se, co se deje. Z nedalekého lesa stoupal cerný dým a nad ním kroužily ostatní dva stroje,
které pak odlétly smerem do Nemecka. Dospelí se šli tedy podívat, co se stalo. V troskách objevili pilotovo telo, které se snažili vyprostit.
Bohužel, letec byl již mrtvý a v pase rozpulený. Byl tedy pochován v míste havárie,
a pak byl prenesen na hrbitov v Klencí a nakonec byl odvezen na americký hrbitov v Norimberku“.


Další údaje se objevily v 10. císle zapomenutého casopisu Nový hlas z 15. 11. 1946
v clánku P. Husity: „V povetrí, nad tou blatnou bídou sivou, obtežkanou nebezpecími i cervánkem nadejí prozlátlou,
krouží americtí letci. Belostní ptáci, andelé vítezství, borci svobody, postrach lotru.
Chlapci, vy tam vysoko, vy štastliví! Kulomet tak mít a k nemu krídla!
… O polednách se strhl poprask nad Trhanovem. Z letadel tam perou do Nemcu, kterí ze svých vozu honem naskákali do príkopu.
Po druhé hodine s poledne toho dubnového pondelka vzdušní tepaci znova úspešne zaútocili na neprátelskou vozbu
u Trhanova a jeden z nich snad byv zasažen,
snad osudnou nehodou, narazil na vršek lípy v stromoradí, poté se zrítil se svým hromošípem na Valbe
pri Hrabecí pešine blízko za Kozinou. Dlouhým prulomem v smrkoví poznacil svuj pád, zprerážeje kmeny v polu jako sirky,
nadporucík Virgil Pavel Kirkham. Od težce zkrušených rodicu jsme obdrželi neco podrobností ze života chrabrého bitce,
jež pohotove preletel pevniny a oceány, aby potrel zlo a odvedl ohroženému lidství dan svrchovanou v zemi bratrské,
byt jemu pro dalekost as málo známé. Zdárný syn, nejlepší žák ve tríde, hodný clovek, znamenitý voják.
O jeho udatenství svedcí vyznamenání, jimiž byl odmenen.
Padl, vykonávaje svuj 85. letecký úkol, po jehož splnení se mel odebrat na krátkou dovolenou,
na krátký oddech do vlasti, k rodicum, sourozencum. Narodil se na druhém kraji sveta
v Troutdale u Portlandu ve státe Oregon na pacifickém pobreží USA. Syn farmáruv a univerzitní student, zahynul tu mezi rolníky 20 let mlád.“


Virgil Paul Kirkham, dvacetiletý pilot, který se narodil 27. listopadu 1924,
byl pridelen k 377. FSq, 362. FG, 9. USAF v únoru 1945.
8. dubna 1945 v 17 hodin 15 minut v leteckém souboji jižne od Altenburgu v Nemecku poškodil nemecký letoun Me – 109.
Bylo to jeho první a zároven i poslední vzdušné vítezství.
Osudného 30. dubna 1945 absolvoval svoji 85 bojovou misi, která mela být jeho poslední pred nástupem zasloužené dovolené.
Byl to však poslední den v jeho živote.
1/Lt. Kirkham byl tak posledním americkým stíhacím letcem,
který zemrel v boji nad územím okupovaných Cech.
Byl také posledním stíhacím pilotem amerických vzdušných sil,
který padl v boji proti nacistickému Nemecku v letech druhé svetové války.


Technický popis P – 47 D


Výrobce: Republic Aviation Corporation, Farmingdale, Long Island, stát New York, USA.

Typ:
jednomístný stíhací a stíhací-bombardovací letoun.

Motorová jednotka:
jeden dvouhvezdicový osmnáctiválcový motor Pratt & Whitney R-2800-10 Double Wasp s výkonem 1 471 kW (2 000 k);
u vetšiny P - 47D pozdeji instalovány motory R-2800-10W se zarízením pro vstrikování vody
do válcu - krátkodobý nejvyšší výkon až 1 690 kW (2 200 k).

Výzbroj:
8 kulometu Colt-Browning M 2 ráže 12,7 mm v krídle,
zásoba náboju 267 - 425 kusu pro zbran (verze P-47M pouze šest kulometu stejné ráže).

Technická data P-47D:
Rozpetí: 12,43 m,
Délka: 11,03 m,
Výška: 4,30 m,
Nosná plocha: 27,87 m2,
Hmotnost prázdného letounu: 4 858 kg,
Maximální hmotnost: 8 800 kg,
Maximální rychlost: 700 km/h,
Stoupavost: 15,75 m/s,
Dolet: 2 776 km

Podekování:


Foud Karel – Zbuch u Plzne
Kohout Jaromír – Plzen
Kohout Roman – Klencí pod Cerchovem
Maule Jaroslav – Klencí pod Cerchovem
Rajlich Jirí – Praha
pí. Sládková – Trhanov
Špacková Marie – Zámelíc u Pobežovic
Váchal Marek – Kout na Šumave
Zdiarský Jan – Kovárská
A zvláštní podekování Martinu Drbalvi za poskytnutí textu - Klencí pod Cerchovem

Použitá literatura:


Domažlický deník – kveten 1995
kronika obce Újezd
Mustangy nad Protektorátem – Rajlich J.
Osvobození 1945 – Pavlík R.
Poslední akce – Foud K., Vladar J., Krátký V.
Ukradený Jeep – Marek J.
K samotné keši :


Na výchozích souradnicích keš nehledejte , nacházíte se v místech
kde americtí piloti útocili na neprátelskou obrnenou kolonu.

Bohužel se mi nepodarilo zjistit z jakých vozidel
se tato kolona skládala

(pokud nekdo tyto info máte predem dekuji za jejich poskytnutí).

Keš naleznete v míste dopadu , na souradnicích:

N 49° AB,CDE´
E012° FG,HIJ´A = Pocet letadel která tuto akci dokoncila a vrátila se na základnu u Fankfutu (sudé císlo)

B = F = ciferný soucet všech císel z výrobního císla letounu V.P.Kirkhama (liché císlo)

C ) Utok podniklo:
1) 6 letadel C=3
2) 5 letadel C=4
3) 4 letadla C=5
4) 3 letadla C=6

D ) Utok podnikly letadla typu :
1) P-51 D=1
2) P-38 D=3
3) P-40 D=5
4) P-47 D=7
5) B-17 D=9

E ) Tyto letadla se vyrábela v:
1) USA E=1
2) VELKÉ BRITÁNII E=2
3) NEMECKU E=3
4) SOVETSKÉM SVAZU E=4
5) FRANCII E=5
6) ITÁLII E=6

G) Jakou poruchu hlásil letoun c.2 veliteli 1/Lt. KIRKHAMOVI:
1) poruchu motoru G=3
2) poruchu brzd G=2
3) poruchu radící páky G=5
4) poruchu vrtule G=0
5) poruchu CDprehrávace G=4
6) poruchu podvozku G=1

H) Na jaké pozici byl M.E.HOLLAND pri odletu ze základny poblíž Frankfurtu:
1) c.1 Argus Blue H=1
2) c.2 Argus Blue H=7
3) c.3 Argus Blue H=3
4) c.4 Argus Blue H=9
5) c.5 Argus Blue H=5

I)Výchozí souradnice jsou na míste kde zacíná cervená
turistická stezka která nese jméno jednoho našeho spisovatele:
1) J.Š.BAAR I=0
2) K.J.ERBEN I=2
3) K.H.BOROVSKÝ I=4
4) A.JIRÁSEK I=6
5) B.NEMCOVÁ I=8

J)Jak se jmenuje stará lipová alej mezi obcemi Trhanov a Klencí pod Cerchovem
ve které se stala tato tragická havárie:
1) Klenecská alej J=7
2) Lipová alej J=5
3) Trhanovská alej J=1
4) Lomikarova alej J=3
5) Kozinova alej J=9


Prosím nerozebírejte skrýš je prístupná ze západní strany,
odklopte prední plochý kámen

*DO TÉTO KEŠE PROSÍM VKLÁDEJTE POUZE
MILITÁRIE, VOJENSKÉ INSIGNIE, TB A COINY*


NIC JINÉHO PROSÍM NEVKLÁDEJTE. DEKUJI

30.04.2011 po 66 letech byla odhalena
za prítomnosti bratra padlého pilota
pametní deska na Obecním úrade v ÚjezdeAdditional Hints (Decrypt)

CBQQIRZNTRBOBEBIVPRZNIXNZRARFXELFV

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.