Skip to content

<

Cervene Porici

A cache by pezik1 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/24/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Ves Cervené Porící (dríve Porící) se pripomíná poprvé r. 1318, kdy se zde uvádí Jaroslav z Porící (1318-1352), který se psával od r. 1321 také ze Skocic, a jeho bratr Drslav (1320-1339), píšící se soucasne z Jinína. Byli to príslušníci mocného rodu, majícího stejný erb jako Cernínové, Švihovští Fapod. Z pozdejších držitelu vsi známe v r. 1411 Radslava z Kocova, který presídlil na Mecín a Porící prodal kolem r. 1446 Petru Bradovi z Nekmíre; v r. 1473 se uvádí jako majitel Jan z Rýzmberka a na Rábí. Porící bylo pripojeno k Švihovu. Další clen této rodiny, Jindrich z Rýzmberka, prodal r. 1547 Porící Jindrichovi Mladotovi z Jimanic. Nový majitel si ve vsi postavil tvrz, která priléhala k rece Úhlave. Cásti techto staveb jsou dosud zachovány. Roku 1569 prodal Jindrich Mladota tvrz, která se tehdy poprvé uvádí, dvur a ves Porící Mikuláši Šicovi z Drahenic za 2300 kop grošu míšenských. Po jeho smrti získali statek Mikulášovi bratri Albrecht a Adam. Byli to dobrí hospodári a porícské panství rozšírili. V r. 1601 zdedil Porící Albrechtuv syn Mikuláš, známý v celém okolí jako bohác, ale také jako násilník a rvác. Mezi poddanými kolovala o nem ríkanka: "Borovskej jemnostpán Koc, má penez moc, porícskej jemnostpán Šic, ten jich má ješte víc." Naráželo se tu na Koce, který držel sousední Borovy.Mikuláš Šic dal postavit ve vsi zámek, do nehož byla pojata i stará tvrz (je však možné, že se stavbou zámku zapocal již Adam Šic). Od vysoké cervené zámecké strechy dostalo Porící název Cervené. Zámek byl dostaven ve stylu saské renesance v r. 1611, jak o tom svedcí letopocet vtesaný do desky nad vchodem. Vlastní zámek je jednopatrová budova obdélníkového pudorysu s vysokou strechou na bocích zakoncenou ctyrpatrovými štíty, clenenými rímsami a pilastry. Okna mají kamenné ostení a jsou zduraznena nadokenními rímsami. Dvorní fasádu oživuje v patre arkýr na malebné špicaté konsole. Strechu zpestruje nekolik renesancních komínu. K severozápadnímu rohu budovy je pristavena mohutná polygonální vež, zakoncená zvonovitou bání s cibulovitou lucernou. Pri pozdejších úpravách byl odstranen portik s balkónem a renesancním vikýrem. Vnitrní místnosti jsou jednoduché a upravené jako byty a kanceláre. Po celé západní strane budovy probíhá mohutná, valene sklenutá chodba ozdobená štukem; dnes je však prepažena moderní zdí a zúžena. K severní strane budovy priléhá další krídlo, jež je pozustatkem puvodní tvrze. Nádvorí uzavírá jednopatrové stavení, rovnež v podstate renesancní, které bylo soucástí tvrze. Z ní ješte v druhé polovine 18. století vycházela drevená chodba ve výši prvního patra do oratore kaple, jež stojí pred zámkem. Chodba je zretelne zachycena na starých vyobrazeních, napríklad v urbári panství z r. 1760.

Mikuláš Šic jako stoupenec ceských stavu a krále Fridricha Falckého byl r. 1623 odsouzen ke ztráte dvou tretin jmení a statek pripadl královské komore. Skládal se z Porící, Kokšína, Borové, Vreskovic, Dolního Trebetína, Vosího, Oplotu, Horního Trebetína, Nedanic, Nedanicek, Kbel, Jína, Zeleného, Kalište a krcmy v Nezdicích. Statek byl odhadnut na 87 127 kop grošu míšenských a r. 1623 jej koupil plukovník Filip Adam z Kronberku. Po nem se také Porící jmenovalo Korunní. V r. 1709 je koupil od Filipových dcer Jan Jirí z Haubenu, který prikoupil ješte Roupov, ale v r. 1716 padl jako císarský generál ve válce s Turky. Panství zdedila dcera Františka Augusta provdaná za hrabete Törringa z Jettenbachu. Nový majitel se sice snažil panství zvelebit, postavil tu i vysokou pec, ale nakonec je musel jeho syn Norbert prodat v dražbe. Koupil je bavorský vévoda Kliment František.

Za neho byla prední zámecká budova v r. 1776 upravena v bránu s dekorativní výzdobou. V rozeklaném štíte její pilastrové edikuly stojí sochy, lev s prázdným štítem a vpravo Minerva držící štít se znakem bavorských vévodu. Na architrávu je nápis s chronogramem: Porta hoC sVb gratIos IosIsIMo praesIDII CLYpeo renoVata. Zámek byl obklopen rozsáhlou zahradou, nejbližší cást byla upravena ve francouzském slohu, jak o tom svedcí stará vyobrazení; od ostatního prostoru byla oddelena hradbou, na níž jsou poprsí 23 ceských panovníku. Vznikla po r. 1765. V uvedené dobe byl architektem vévody Klimenta (po zemrelem Anselmu Luragovi) Anton Johan Kunz. Bez po drobnejšího studia archiválií však nelze rozhodnout, který z uvedených architektu se podílel vetším dílem na prestavbe, protože dochovaný návrh pochází práve z prelomového roku 1765. Podobu takto pozdne barokne upraveného zámku videl J. G. Sommer, který vrchnostenské sídlo popisuje jako masivní budovy v níž jsou mnohé vetší i menší pokoje, sál s malovaným stropem a domácí kaple.

Bavorský vévoda František Kliment odkázal v r. 1795 porícské panství svému bratru Maxmiliánu Josefovi. Ten je r. 1805 postoupil arciknížeti Ferdinandovi, pozdejšímu velkovévodovi toskánskému, od nehož je r. 1824 získal velkovévoda Leopold II. a po nem císar Ferdinand V. Tím se Porící dostalo do rukou rakouských císaru Františka Josefa I. a Karla I. V letech 1805-1918 tak patrilo panství vládnoucímu habsbursko-lotrinskénn rodu a jako takové bylo pri vzniku republiky r. 1918 konfiskováno. Z interiérové výzdoby byly po konfiskaci nekde odstraneny barokní štukové stropy; malby na nichž se puvodne uplatnovaly mytologické scény, byly zabíleny. Prízemí má zachované puvodní renesancní klenby. K zámku patrila kaple Nejsvetejšího Srdce Páne a sv. Jana Nepomuckého ze 2. poloviny 18. století. Po r. 1945 byl zámek majetkem Státních lesu, dnes je pod správou NPÚ Plzen a probíhá jeho pozvolná rekonstrukce.

Kaple Nejsvetejšího srdce Páne
Soucástí zámku je také kaple Nejsvetejšího srdce Páne s unikátní tematickou výzdobou pouti božského srdce. Kaple byla založena již v roce 1713, celkový její vzhled však nasvedcuje období intenzivní pozdne barokní aktivity na zámku. Je to stavební skvost a unikát, uvnitr jsou velmi zajímavé štukové motivy predstavující Nejsvetejší srdce Páne putující svetem na voze taženém zvírátky, ukrižované, planoucí na vrcholu majáku, apod. Motiv srdce se odráží i na další výzdobe, napr. kazatelny a oltáre
http://www.pametihodnosti.cz/pamatka/37/podrobne/cervene_porici_zamek.html

Kes
Kes se nachazi kousek od pesinky na miste, odkud je pekny vyhled na kapli Nejsvetejšího srdce Páne i na zamek. Na zamek uz tak pekny vyhled neni neni, vzhledem k jeho stavu. To se ale snad casem zmeni, vzhledem k jeho postupnym rekonstrukcim. Kousek od kese je take pekne zrekonstrovany mlyn, ktery pravdepodobne uz neslouzi svemu ucelu, ale pokud budete mit stesti a bude pootevrene okenko, tak spatrite jeste, v prave budove mlynu od kesky, mechanismy mlynu. Detem se taky bude libit mistni vodnik.

Additional Hints (Decrypt)

[CZ]yvfxn
[EN]unmry

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.