Skip to content

Litomericke kostely Multi-cache

Hidden : 04/17/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


(CZ) Tato multicache vám ukáže kostely královského mesta Litomerice.Délka trasy je zhruba pet kilometru,celkem bude devet zastávek a zakoncení bude nedaleko Litomeric,odkud jsou kostely videt.
(EN) This multicache show you the churches of the royal town Litomerice. The route lenght is circa 5 km with 9 stop-off and the end is not far from Litomerice with the show on the churches.1. Evangelický kostel

N 50°32,220 E 014°08,240
Novogotická stavba s reliéfem Krista napodobující severské cihlové kostely,byla dokoncena roku 1902 pro potreby Nemecké evangelické církve augsburgského vyznání,jejíž cinnost byla zakázána v roce 1945 pro kolaboraci.Kostelu se také ríká „Cervený kostel“.

(CZ) Váš úkol je zjistit,kolik postav je na plastice nad hlavním vstupem do kostela ( A ) ?
(EN) Your mission is, how many persons in on the sculpture over the front door in the church ( A ) ?

2. Kostel sv. Jakuba

N 50°32,077 E 014°08,012
Byl založen roku 1233 pri tehdejších hradbách jako klášterní kostel mnichu františkánu – minoritu.Po jeho znicení v prubehu tricetileté války ležel dlouho v ruinách.V letech 1730 – 1740 byl kostel i klášter nove budován jako pozdne barokní.

(CZ) Váš úkol je zjistit,jaké císlo je na modré tabulce nad vstupem do Farní charity ( B ) ?
(EN) Your mission is,what is the number on the blue plate over on the door in the church charity ( B ) ?

3. Kostel sv. Ludmily s klášterem

N 50°31,992 E 014°08,173
Rád kapucínu,který se objevil v Litomericích v roce 1627,tu získal celkem 27 domu zpustošených behem tricetileté války.Na jejich míste byl vystaven v letech 1647 – 1648 barokní klášter a v roce 1656 barokní kostel.

(CZ) Váš úkol je zjistit,kolik dolních koncetin je videt na soše vedle hlavního vstupu do kostela ( C ) ?
(EN) Your mission is,how many legs is see on the statue beside the front door in the church ( C ) ?

4. Kostel Všech svatých

N 50°32,003 E 014°07,976
Poprvé je pripomínán v roce 1235.Pred polovinou 14.století byl soucástí mestského opevnení.Z této doby pochází i gotická vež vysoká cca 54 m.Nacházejí se zde ctyri zvony.Vežní hodiny pocházejí z roku 1554.Pozoruhodná stanová strecha kostela vznikla až roku 1570.Roku 1612 byla stavba prodloužena po dnešní prucelí.V letech 1718 – 1719 provedena barokizace této gotické stavby.

(CZ) Váš úkol je zjistit,kolik je schodu do kostela u hlavního vstupu ( D ) ?
(EN) Your mission is,how many church steps is in the front door ( D ) ?

5. Kostel Zvestování Panny Marie

N 50°31,938 E 014°08,004
Mohutná barokní stavba kostela,která byla v letech 1701 – 1703,vystavena na míste peti meštanských domu.Kostel patril rádu jezuitu a po zrušení rádu roku 1773,sloužil kostel jako skladište mestského pivovaru.V roce 1810 kostel opetovne vysvecen a od roku 1811 využíván pro potreby bohosloveckého semináre.

(CZ) Váš úkol je zjistit,kolik oken je na celní strane kostela ( E ) ?
(EN) Your mission is,how many windows is on the front side of the church ( E ) ?

6. Kaple sv. Jana Krtitele

N 50°31,906 E 014°07,856
Jako gotický kostel je pripomínána již v roce 1384.Radní protokol uvádí žádost biskupa Jaroslava Františka ze Šternberka o pusté místo po kostelícku sv. Jana na Dubine.Na tomto míste pak byla roku 1677 vystavena dnešní kaple sv. Jana Krtitele.

(CZ) Váš úkol je zjistit,kolik cípu má hvezda nad hlavním vchodem do kaple ( F ) ?
(EN) Your mission is,how many tails have star over the front door in the chapel ( F ) ?

7. Katedrála sv. Štepána

N 50°31,928 E 014°07,684
Existence tohoto kostela je doložena písemnými prameny k roku 1057.V dobe vlády knížete Spytihneva tu byl postaven románský kostel,pozdeji goticky prestaven ve 14. století a zboren v letech 1662 – 1664.Bezprostredne poté byla v barokním stylu vystavena v letech 1664 – 1668 dnešní katedrála.Katedrála nemela puvodne vež,ta byla vystavena až v letech 1883 – 1889.

(CZ) Váš úkol je zjistit,kolik andelu drží erb nad hlavním vstupem ( G ) ?
(EN) Your mission is,how many angels keep the heraldry over the front door ( G ) ?

8. Kostel sv. Václava

N 50°32,004 E 014°07,644
Historie kostela sahá až do roku 1363,kdy je poprvé pripomínán.Gotická stavba však byla behem tricetileté války ponicena.V letech 1714 – 1716 dalo mesto na tomto míste postavit nový kostel jako dík za odvrácení moru.V soucastné dobe kostel užívá pravoslavná církev.

(CZ) Váš úkol je zjistit,pocet písmen v nápisu nad hlavním vstupem ( HH ) ?
(EN) Your mission is,how many letter of the alphabet is in the epigraph over the front door ( HH ) ?

9. Kostel sv. Vojtecha

N 50°32,177 E 014°07,630
První zmínka o kostelu je z 1. tretiny 13. století.Puvodní románský kostel vyhorel kolem roku 1290.Velice brzy však byl postaven kostel nový,rane gotický.Behem tricetileté války byl kostel zcela znicen.Roku 1694 zde byla vystavena samostatná drevená zvonice a v letech 1703 – 1708 vystaven barokní kostel.Za komunismu sloužil kostelní prostor k úschove nesmírne cenné knihovny pražského arcibiskupství.

(CZ) Váš úkol je zjistit, kolik pantu mají vstupní dvere ( I ) ?
(EN) Your mission is,how many hinges have the front door ( I ) ?


Vzorec pro výpocet souradnic

N 50°[((HH*A)+(I*C))/D],[(E*F*C)+(G*I)]
E 014°06,[((HH*E*F)/D)+((A+G+B)*D)*(B+E)]Additional Hints (Decrypt)

(PM) cbq xnzrarz h fgebzh
(RA) haqre gur fgbar va gur gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)