Skip to Content

<

Chynovska jeskyne - Earthcache

A cache by Aichah Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/22/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CHÝNOVSKÁ JESKYNE - CHÝNOV CAVE


Unikátní prírodní rezervaceChýnovská jeskyne se nachází asi 3 km severovýchodne od mestecka Chýnov, který leží 10 km východne od Tábora. Tato vápencová jeskyne má hned dve nej -  je  NEJstarší zprístupnenou a zároven jednou z NEJvetších na našem území. Objevena byla roku 1863 a první návštevníci ji spatrili v roce 1868.

Jeskyne s mnoha chodbami vznikla cinností vody v krystalických vápencích v jižním svahu Pacovy hory v Pacovské pahorkatine.  

Jeskynní prostory s nekolika jezírky jsou v ruzných výškových úrovních, nejvetší hloubka je 37 m. Nejníže položenou cástí jeskyne protéká v délce 100 m podzemní potucek. V 80. letech dvacátého století byl objeven pod vodní hladinou dóm dlouhý asi 100 m a hluboký okolo 30 m. Hloubka známých prostor tak dosáhla 81 m. Délka prozkoumaných chodeb se pohybuje okolo 1200 m, z toho je verejnosti zprístupneno asi 220 m.

Ackoliv se jedná o vápencový útvar, krápníkovou výzdobu zde budete hledat marne. Co príroda ale ubrala na krápnících, to pridala ve tvarech podzemních prostor a barvách jejich sten. Zde se strídají bílé, žluté a hnedé mramory s amfibolity a vytvárí tak úžasné obrazce a kruhové útvary tzv. oka.

V pocátcích  nebyl provoz  jeskyne príliš vhodný. Díky otevrenému ohni  jeskyne dost trpela a proto bylo nutno její využívání optimalizovat. Proto došlo k rozsáhlé revitalizaci a ze sten byly odstraneny saze, došlo k vycištení chodeb a instalaci umelého osvetlení. Nekteré cásti jeskyne jsou dokonce ozvuceny a doplneny zvukovými ci svetelnými efekty.

VZNIK A VÝVOJ CHÝNOVSKÉ JESKYNE

Chýnovská jeskyne se radí ke krasovým jeskyním ( tedy tem, ketré byly vytvoreny vodou v krasových, rozpustných, horninách ), ale presto není jejich typickým predstavitelem. Její netypicnost  spocívá v prítomnosti nekrasových hornin, které omezují  rozpustnost kamene a tím i vznik jeskyní a tvary podzemních prostor. 

Také hydrologické pomery zdejšího krasového systému nejsou typické. Chybí tu viditelné ponory povrchových vod do podzemí. Podzemní potok v Chýnovské jeskyni vzniká netypicky soustredováním podzemních pramenu a teprve poté protéká jeskynním systémem.

Spletitá sít pozdemních chodeb byla v minulosti prisuzována erozi, tedy mechanickému pusobení podzemních vod, ale objevy z 80. a 90 let ukázaly, že faktorem vzniku je koroze, tedy chemické rozpouštení vápencu, probíhající ve freatické zóne (v prostorách trvale zatopených vodou). Prítomnost  nekrasových hornin, znacná rekrystalizace vápencu a vysoký obsah nerozpustných minerálu  sice omezují úcinky koroze, avšak vysoká  propustnost vápencu spojená se  znacnou agresivitou podzemní vody,  naopak krasový proces výrazne podporují. 

Dalším faktorem je i tzv. koroze smesová. Probíhá tam, kde se  voda podzemního toku po ztráte své rozpouštecí schopnosti v dusledku nasycení uhlicitany  v trvale zatopených prostorách mísí s vodou prosakující z povrchu. Dva nasycené roztoky o ruzné koncentraci rozpuštených látek tak vytvárí nový nenasycený roztok, opet chemicky aktivní. Tento jev se pravdepodobne podílí i na vzniku mnoha primárních tvaru ve stenách a stropech jeskyne - žlabech, hrncích, okách, pripomínajících casto spíše jevy erozní. 

Jeskynní chodby výrazne kopírují geologickou a tektonickou stavbu masívu. Vznikly v místech, umožnujících snadný prunik vody, tedy na tektonických zlomech ci puklinách a na kontaktech vápencu s nekrasovými horninami. Vetší prostory pak podmínilo rícení stropu, které zejména v místech zlomu a puklinových zón zasáhlo až do nadložních hornin. 

Celý jeskynní systém je uklonen v úhlu 40 - 50 stupnu k severu, tedy shodne s uložením vápencu a jejich vrstevnatostí (foliací). 

 

 

CHÝNOV CAVE

The Chýnov Cave is located 3 km north-east of the small town Chýnov (10 km east of the town Tábor). It is one of the biggest caves and the first declassified one in the Czech Republic.

 

The limestone cave was discovered in 1863 and first visitors came in 1868.

It arose by the power of the water in the southern hillside of Pacova Hora (Pacov's Mount).

There is an underground system of small lakes in the cave with different depths - maximal is 37 m. The small stream runs through the lowest part. In the 1980's the big cave, about 100 m long and 30 m high, was found below the water level. The depth of discovered spaces grew up to 81 m. The length of discovered tunnels is about 1200 m, but just 220 m is accessible to the public.

A lot of interesting formations were created by water and various colours of marble, such as white, yellow and brown can be found on the walls of the cave. The typical stalactite and stalagmite formations for these kinds of caves are not found here.

GENESIS OF CHÝNOV CAVE

Chýnov cave belongs to carst caves ( created by water in carst, soluble, rock ), but this cave is not typical one. Its speciality is presence of non-carst rocks,  which  are limiting solubility of stones and creating shapes of  this cave and its drifts.

Hydrologic conditions are not typical as well. Visible absorbtion of surface water is missing. Underground stream in Chýnov cave is created by focusing underground springs and later on it enters cave system.

Cross-grained net of drifts had been attributed to erosion – mechanical water attack, but research from 80th and 90th showed, that in this case factor of creation is corrosion – dissolving of lime stone in areas permanently afload. 

On one hand, presence of non-carst minerals, recrystallisation of lime stones and high level of irresolvable materials  is limitting efectivity of corrosion, but on the other hand water permeability of lime stone and aggressiveness of underground water are maintaining carst creation process.

 

 

 

 

 

Otevreno – Open

IV, V, VI, IX :              úterý – nedele  (Tuesday-Sunday)  9.00 – 15.30

VII, VII:                       úterý – nedele  (Tuesday-Sunday)  9.00 – 17.00

X :                                pondelí – pátek (Monday – Friday) 10.00, 12.00, 14.00

XI – III                        zavreno – closed

 

K uznání logu

    1) Fotografie z místa cinu s GPS :)

   2) Odpovedet na otázky (nezapomente napsat i NICK za ktery logujete)

a.       Pobliz vchodu vidíte 4 kameny – s malými cernými cedulkami, pošlete mi jejich text

b.      Jaký je minimální a maximální pocet lidí ve skupince na prohlídku a kolik minut prohlídka prumerne trvá

c.       Jak daleko je odsud „Knížecí rybník“

 

Logging requirements:

      
1) Please take a picture of yourself in the area with your GPS.

       2) Also answer these questions: (don´t forget to write your nickname)

a.       Near entrance to cave you can see 4 stones with small black plates – mail me what is written on them.

b.      What is minimal and maximal amount of people in visiting group and approximate duration of sight-seeing.

c.       How far from here is „Knížecí rybník“

 

 

Email: divozenka@email.cz

Subject: Chynov

 

Additional Hints (Decrypt)

fgerwqn Tbbtyr arcbzhmr
Tbbtyr jvyy ABG uryc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

1,272 Logged Visits

Found it 1,261     Didn't find it 1     Write note 8     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 1,013 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.