Skip to Content

<

Liptovsky Hradok Skalka

A cache by GOROSK Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/02/2008
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Liptovsky Hradok Skalka Toto je malá cache v hornom Liptove. Nachádza sa v mestecku Liptovský Hrádok na sútoku riek Váh a Belá. Meno nesie po malom nížinnom hrade postavenom na malej vyvýšenine pri brale Skalka. Prvá písomná zmienka o hrade je datovaná na rok 1341. Dnes zostali z neho ruiny obohnané kaštielom. Pôvodne tu stál nížinný hrad oddelený od okolia vodnou priekopou, ktorá sa zachovala v podobe jazierka. Hrad vznikol po roku 1312 okolo staršej strážnej veže pri dôležitej považskej ceste. Patril ku královským majetkom, 1433 sa ho zmocnili husiti, potom casto menil majitelov. Najvýznamnejšiu strategickú úlohu mal v období stavovských povstaní v 17.storocí. Veliaci cisársky generál vybudoval proti povstalcom Františka Rákócziho silnú obranu - rozšíril ju aj na okolité kopce, kde vybudoval mohutné valy a bašty. Bašta na Hradskej hore bola predsunutou strážou samého Hrádku. V roku 1709 došlo k bitke medzi povstaleckými a cisárskymi vojskami, ktoré odolali náporu, i ked hrad v týchto bojoch povstalci tažko poškodili. Od 1703 patril hrad Jánovi Lichtensteinovi, po jeho smrti ho odkúpil erár. Od 1762 bol strediskom komorského Likavsko-hrádockého panstva; tu sa sústredovala administratíva podnikov lesného hospodárstva, hutníctva a železiarstva i lesného úradu. Hrad v roku 1803 vyhorel a obnovili už len kaštiel. Horný hrad v roku 1930 ciastocne zabezpecili pred rozpadom. V súcasnosti prebieha rekonštrukcia kaštiela a zakonzervovanie a zabezpecenie niektorých castí hradu. Momentálne sa kaštiel nachádza v súkromnom vlastníctve. Parkovat môžete tu N 49° 02,659' E 19° 43,896' . 1. Zastávka je na koordinátoch N 49° 02,683' E 19° 43,914'. Tu nájdete kamenné súsošie. 2. Dalšia zastávka je na koordinátoch N49° 02,662' E 19° 43,944' . Tu sa nachádza kamenný kríž. Asamozrejme nádherný výhlad na Tatry a Hrad. 3. Finálne súradnice schránky sú: N 49° 02,656' E 19° 43,993' Schránka leží trochu dalej od chodníka v lese, aby sa dalo v pokoji logovat. Cache leží v prímestskom lese. Nie je vhodná pre detské kocíky, ani pre bicykle. Nie je potrebná žiadna horská výstroj, len po daždi je pevná obuv výhodou. A prosim miesto kommentárov o cistote okolia vás prosím o vlastné pricinenie aby naša príroda bola cistá, takže ked vidíte ležiaci odpad v okolí kešiek pomôžte mu tam kam patrí. Dakujem Pociatocný obsah Cache je: 1x Logbook 1x Ceruzka 1x Strúhatko a hracky autá, schránka má rada hlavne hracky. Prajem Vám štastný lov . English Liptovský Hrádok Skalka This is a small cache in the top menu. Located in the town of Liptovský Hrádok to the confluence of the rivers Vah and Bela. Name borne by a small Western Lowland castle built on a small elevation in the cliff Skalka. The first written mention of the castle is dated to the year 1341st Today remained surrounded by the ruins of the manor house. You can find Western Lowland fortress separated from the surrounding water moat, which is maintained in the pond. Castle was founded around the year 1312 the older guard towers at important Povazska track. He belonged to the royal property it seized in 1433, the Hussites, the frequent changes of owners. The most important strategic role in the period of rebellions in the 17th century trade. Commanding General, built against the imperial rebel leader Francis Rákóczi strong defense - to extend it to the surrounding hills, where a massive build Valy and bastions. Bašta Hradska on top was very forward guard Hill. In 1709 there was a battle between rebel and imperial troops, withstand an onslaught, although the castle in these hard fighting insurgents damaged. Since 1703 the castle belonged to John Lichtenstein, after his death, it bought the state. Since 1762 the center of the Comorian Likavský-Hrádocká dominion; here focused business administration forestry, metallurgy, and steel and forestry office. The castle burnt down in 1803 and only restored castle. Upper Castle in 1930, partly to ensure against disintegration. Currently, reconstruction of the manor house and a stand and ensure some parts of the castle. Currently, the castle is privately owned. Parking here N 49 ° 02.659 'E 19 ° 43.896'. 1. The stop is at the co-ordinates N 49 ° 02.683 'E 19 ° 43.914'. Here you will find the stone sculpture. 2. Next stop is at the co-ordinates N49 ° 02.662 'E 19 ° 43.944'. Here is a stone cross. And of course, magnificent views of the Tatras and the castle. 3. Final coordinates mailbox are: N 49 ° 02.656 'E 19 ° 43.993' The clipboard is a little further 1.5 - 2 m from the trail in the woods to be alone in the log. Cache is located in a conurbation forest. It is not suitable for baby carriages, or on bicycles. There is no rescue gear, just after the rain is rigid footwear advantage.

Additional Hints (Decrypt)

i šgeovar fxnyl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.