Skip to content

<

Jizera

A cache by road66 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/03/2008
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:  regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Aktuálně:
7.7.2019
CZ: Všechny štítky jsou na svých místech.
EN: All tags are ok.

Meandry Jizery

Tato multicache vás provede podél horního toku řeky Jizery, od pomezí Jizerských hor a Krkonoš, až ke svému prameništi, na svahu nejvyšší hory českých Jizerských hor, Smrku. Výlet lze absolvovat pěšky i na horském kole. Mezi Jizerkou a Karlovským mostem je úsek v délce cca 1,4km určen pro pěší, ale kolo tam lze převést. Stejně tak cca 1km mezi Przełęcz Łącznik a Smrkem. Trochu náročnější je 1,2km výjezd / výstup po žluté na Przełęcz Łącznik, hlavně kvůli podmáčenému terénu zejména na jaře nebo po deštích. Můžete se mu vyhnout přes Drwale.

Na multicache navazuje mysterka Jizera – Bonus Cache, která vás zabaví cestou zpět na výchozí místo. Obě keše dohromady tvoří náročnější dvoudenní pěší túru (případně pohodovou dvoudenní cyklistickou túru, případně náročnější jednodenní cyklotúru), v rámci níž vás čeká celkem necelých 70 km, ale také množství zajímavých míst a výhledů na české i polské straně hranice:

 • ozubnicová železniční trať do Harrachova
 • Jizerka – nejvýše položená osada Jizerských hor
 • šumící řeka pod Karlovským mostem, který je zároveň hraničním přechodem
 • kdysi sklářská osada Orle a ruiny osady Hala Izerska
 • meandry řeky na Velké Jizerské louce
 • velkolepý výhled z hory Stog Izerski (krátká odbočka z trasy multicache)
 • nejvyšší hora českých Jizerek - Smrk
 • prameniště Jizery
 • vyhlídky ze Středního hřebenu Jizerských hor (jste-li pěšky)
 • málo frekventovaná stezka mezi hřebenem a Jizerou, s ruinami pašerácké hospody Hojerův dům

Díky své náročnosti nebudou mít kešky davy návštěvníků, ale věřím, že příznivci pěší turistiky nebo cykloturistiky nebudou litovat, že se do téhle „expedice“ pustili.

EN: This multicache will lead you along the upper stream of Jizera river from the boundary between Jizerske hory and Krkonose, up to its spring area, on the slope of Smrk, the highest mountain of the Czech part of Jizerske hory. The trip can be undertaken on foot or on bike. There is a section of ca 1,4km between Jizerka and Karlovsky most which is designated for pedestrians but you can walk your bike through. The same for the ca 1km between Przełęcz Łącznik and Smrk. A bit more difficult is the 1,2km ascent along yellow trail to the Przełęcz Łącznik, mainly because of water-soaked terrain particularly in spring or after the rains. You can bypass this through Drwale.

The multicache is extended by the mystery cache Jizera - Bonus Cache that will occupy you on your way back to the starting point. Both caches together make a bit strenuous two-day hike (or an easy two-day biking trip, or a strenuous one-day biking trip), comprising almost 70 kms but also many interesting places and lookouts in both Czech and Polish side of the borderline:

 • cog railway to Harrachov
 • Jizerka the highest settlement in the Jizerske hory
 • white water stream under the Karlovsky bridge that is also the border crossing
 • formerly glass-making settlement of Orle and the ruins of the village Hala Izerska
 • meandering river on the Velka Jizerska louka (="Big Jizera Meadow")
 • specacular view from the mountain Stog Izerski (short detour from the multicache route)
 • the highest mountain of the Czech part of Jizerske hory - Smrk
 • spring area of Jizera river
 • lookouts from the Middle Ridge of Jizerske hory (if you walk)
 • little frequented trail between the ridge and Jizera river, with ruins of the smugglers hut Hojeruv dum

Thank to the demandingness, the caches will not have crowds of visitors but I believe that the fans of hiking of biking will not regret to set off this "expedition".

http://img.geocaching.com/cache/2c966fe3-f2cf-443e-b1cf-3e019dd5a2d3.jpg

Start

Cache má počátek v Martinském údolí na pomezí Jizerských hor a Krkonoš. Můžete se sem dostat autem, kdy ze silnice č.10 (Harrachov-Tanvald) v Kořenově odbočíte na Polubný. Doporučené parkoviště v Martinském údolí, u fotbalového hřiště (viz. waypointy).
Atraktivní je příjezd vlakem z Liberce (CZ) nebo ze Szklarska Poręba (PL), kdy vystoupíte ve stanici Kořenov nebo v Harrachov, kousek nad Martinským údolím. Jízdní řád zjistíte třeba zde.

EN: The cache starts in Martinske udoli at the boundary of Jizerske hory and Krkonose. You can get there by car - driving along the road No.10 (Harrachov to Tanvald). Follow direction Polubny from Korenov. Recommended parking in Martinske udoli, next to the football field (see waypoints).

Very attractive is to arrive on the trains from Liberec (CZ) or Szklarska Poręba (PL). Get off at the station Korenov or Harrachov, just short walk from Martinske udoli. Check the train schedule for instance here.

Doporučené trasy / Recommended trails

Vystačíte se svojí GPS a běžnou turistickou mapou. Pokud však chcete, můžete si stáhnout mapku s vyznačenými waypointy, které představují jednotlivé stages.

EN: You will do with your GPS and a ordinary tourist map. However, if you wish, you can download map with marked waypoints that represent all single stages.

Ubytování / Accommodation

Doporučuji polskou chatu „Schronisko na Stogu Izerskim“ (kontakt si bez problémů vyguglíte). Za přijatelný peníz dostanete turistické ubytování ve společném pokoji, ale chata disponuje i samostatnými pokoji. Rozhodně doporučuji rezervaci předem! V chatě funguje do večerních hodin samoobslužné občerstvení.

Méně komfortní alternativou je bivak v útulně v rozhledně na Smrku, který je celoročně volně přístupný.

EN: I recommend the polish hutSchronisko na Stogu Izerskim“ (you can google the contact without problem) . You will get a tourist bed in dormitory for acceptable price but single rooms are also available. Booking ahead is strongly recommended! There is a self-service restaurant open till the evening hours. Less comfortable alternative is the bivouac in the refuge inside the observation tower on the top of Smrk which is all-year round freely accessible.

 

Stages
(viz. waypointy / see waypoints)

Indicie: Na každé stage hledejte malý hliníkový štítek velikosti 5x3 cm, s uvedeným označením "JIZA". Indicie je číslo na tomto štítku. Všechny štítky jsou ve výši 175-200 cm, tedy odlovitelné i do určíté výše sněhové pokrývky. Některé štítky jsou zdvojené, tj. mají ještě alternativní umístění o několik metrů vedle, pro případ, že by hlavní štítek byl poškozen. Takové stages jsou označené ("+alt.") a popis alternativního umístění najdete v Nápovědě. 
Clues: Search for small alluminium tags, size 5x3 cm, with sign "JIZA". The clue is a number on the tag. All tags are in the hight of 175-200 cm, i.e. foundable also up to certain level of snow. Some tags are doubled, i.e. have also alternative location several meters off, for the case when the main tag is damaged. Such stages are marked ("+alt.") and you will find the description of the alternative location in the Hint.

 

Stage 1: Martinské údolí (úvodní souřadnice / starting coordinates) = A
Pozor, je tam ještě jeden štítek, "52" není správná indicie. / Watch out, there is one more tag, "52" is not the right clue.

Stage 2: Jizerka - Panský dům  = B

Stage 3: Karlovský most (+alt.) = C
Pozor, na kterém místě hledáte (na druhé straně řeky je štítek pro cache Jizera Bonus)! / Make sure you search at the correct place (there is tag for cache Jizera Bonus accross the river)!

Stage 4: Rozcestí u Orle = D

Stage 5: Izerska Hala (+alt.) = E

Stage 6: Kozi potok = H

Stage 7: Sedlo pod Stogem Izerskim = F

Stage 8: Smrk = G

Stage 9: FINÁLKA / FINAL
N50°5X
E15°1Y
Z = součet všech indicií násobený 10 / sum of all clues multiplied by 10

X = [Z-E*F-B]/1000
Y = [Z+Z+H*F-C-C-F*(B+D)]/1000

Waypoint Přístup k finálce / Access to final
Poupravte si souřadnice vypočtené pro finálku takto:
Adjust the coordinates calculated for Final as follows:
Xpristup = X - 0.059
Ypristup = Y + 0.023

Na tomto waypointu zanechte případný bicykl a od tohoto objektu běžte přímo za finálkou. Nezalekněte se prvních metrů, dál je to již ok.
Leave your bike here (if you have any) and go directly to the final from this object. Do not be afraid of the first meters, it becomes ok soon.

V případě potřeby použíjte fotohint. Souřadnice finálky si můžete ověřit na GeoCheck, kde najdete i další hint.
If needed, use the photo hint. You can verify the final coordinates at GeoCheck where you get another hint.

Kolem finalky se vyplati trochu porozhlednout. Treba tam najdete neco vic...
It pays off to take a look around the final. Maybe you will find more at this place...

 

http://geocheck.org/geocheck_small.php?gid=61157672e380883-cb93-44a2-9d38-498264fb36c2

Nezapomeňte si opsat číslo pro odlov Bonus Cache! Najdete ho na spodní straně víka kešky.
Do not forget to note the number for the Bonus Cache! You will find it on the bottom of the cache lid.

Máte-li s sebou fotoaparát a chcete fotit – foťte. Prosím, nepřikládejte však k logům snímky, které by mohly identifikovat místo finálky nebo přímo ukazovat objekt u finálky. Spojlery budou mazány.
EN: If you have a camera and you want to take pictures - just do it. But, please, do not attach snapshots to the logs that could identify the final location or directly show the object near final. The spoilers will be deleted.

Praktické / Practicalities

Multicache je možné si trochu zkrátit tak, že po odlovu první stage popojedete do osady Jizerka, a vozidlo necháte zaparkované tam. Tím se ovšem připravíte o zajímavou část Údolím Jizery a trochu si zkomplikujete odlov Bonus Cache. Nemluvě o tom, že sportovní výkon nebude mít takovou hodnotu. Další možností je, rozdělit obě keše do tří dnů a přenocovat na chatách Chatka Górzystów v osadě Hala Izerska a Smědava.
Budete se pohybovat v Chráněné krajinné oblasti, tak buďte ohleduplní k životnímu prostředí. Celá trasa, s výjimkou posledních sto metrů vede po stezkách a cestách.
Jizerské hory jsou krásné, ale tak jako v každých horách, počasí může nepříjemně překvapit nepřipravené. Takže pořádné boty, pláštěnky, teplé oblečení a „energii sbalenou na cesty“ s sebou v každé roční době.
Osada Jizerka je výborné místo pro pauzu pro unavené svaly a občerstvení v některé s horských chat.

Pro případ nouzove konzultace ponechávám v listingu telefonní kontakt: +420 731 570 405.

EN: You can shorten somewhat the multicache by driving to Jizerka village after finding the Stage 1. You can leave your car there. Nevertheless, thus you will deprive yourself of an interesting part through the Jizera Valley and slightly complicate your hunt for the Bonus Cache. Let alone the fact that the sport accomplishment will not have such value. Another option is, to split both caches into three days and stay overnight in the hut Chatka Górystów in the settlement Hala Izerska and hut Smědava.
You will pass hike/bike through the National Reservation so be careful with the environment. The whole route except last hundred metres leads along the trails and roads.
Jizerske hory are beautiful but, as in every mountains, the weather can unpleasantly surprise the unprepared ones. So, sturdy boots, rain coats, warm clothes and energy-food packed with you at all times.
Jizerka settlement is a great place for a break for the tired muscles and a refreshment in one of the mountain huts.

I leave a phone contact in the listing for the case of emergency consultancy: +420 731 570 405.

Flag Counter

Historie kešky / History of the cache

2-3.5.2008 příprava kešky
18.5.2008 publikace
27.7.2011 změna indicie a výpočtu finálky kvůli novým rozcestníkům
18-19.5.2012 trasa projeta na kole, údržba finálky.
20.5.2012 upgrade kešky na indicie formou štítků. Změna výpočtu finálky, sjednocení cyklo a pěší trasy, přidán GeoChecker.
15.6.2013 oprava štítku na S2
5.8.2013 přidán Flag counter do listingu
27.5.2017 projetí trasy, oprava stages, přidání indicie H (nová Stage 6)
7.6.2017 aktualizace listingu
7.7.2019 oprava S3 a S5 (+ alternativní umístění)

http://img.geocaching.com/cache/b44177f5-d04e-4e77-bb80-895be73c4830.jpg

Additional Hints (Decrypt)

F1 Ebmprfgaíx / Fvtacbfgf
F2 Vasbgnohyr / Vasbezngvba obneq
F3 Cbq zbfgrz h cebfgerqaíub cvyíer / Haqre gur oevqtr arne zvqqyr cvyr
(F3 nyg.: Vasbgnohyr / Vasbezngvba obneq)
F4 Zbfg - WM mnoenqyv / Oevqtr - FJ envyvat
F5 Ebmprfgaíx / Fvtacbfgf (F5 nyg.: fgneý xhy / byq cbyr)
F6 Cevfgerfrx - mrmnqh an genzh / Furygre - onpx ba gur ornz
F7 Prqhyr ANGHEN / Obneq ANGHEN
F8 Vasbgnohyr - Gurbqbe / Vasbezngvba obneq - Gurbqbe
SVANY I xberarpu cbq fzepxrz, 5z M bq onyinah / Va ebbgf bs lbhat fcehpr, 5z J bs obhyqre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.