Skip to content

Måbø Gard-Måbødalen Traditional Geocache

Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Måbø Gård - Måbødalen
Norsk

Svartedauden var grunnen til at Måbø vart liggjande aude. Gardane på Måbø vart tekne i bruk att på 1600-talet. Dette var på grunn av auken i folketalet.

Måbø er den øvste garden i Måbødalen og har truleg gitt dalen namn. Ei sikker tyding av namnet har vi ikkje. Ein teori er at Måbø kjem frå mannsnamnet Måvi. Ei anna tolking er at namnet kjem frå det gammalnorske ordet Moabær: fleire moar samla til ein bø.

Halsnøy Kloster eigde mykje jord i Hardanger mellom anna Måbø. Dei som dreiv jorda måtte betala leige til klosteret. Bøndene vart sjølveigande i 1759.

Måbø var busett og i drift heilt fram til 1970-talet. Fram til 1970 budde det to systrer på Måbø. Ingebjørg og Guri, dei var døtre av tidlegare eigarar. Dei arbeidde på garden og i tillegg strikka, vov og sydde Hardangersaum. Dei budde på garden livet ut.

Måbødalen er ein trong og bratt fjelldal, og ganske lang. Dalen gjer ein sving på seg akkurat der Måbø ligg, og der garden er vidar dalen seg noko ut. Der garden ligg er terrenget relativt flatt og dannar ein etter omgjevnaden ganske stor plass, med i dag riksvegen på eine sida og elva på den andre sida. Nedanfor garden, ned mot elva, er det ein ospeskog.

Måbøgaldane er en gammel ferdselsvei som går over 1300 trappetrinn og 125 svinger fra Måbødalen opp til Hardangervidda. Følg stien langs gården på Måbø og over broen. Fra platået kan du følge stien til Vøringfoss Kafeteria. 

Kulturlandskapsmuseum opna våren 1992

Her starter også "Trolltoget" som kjører gamle Rv 7 opp til Fossatromme/Vøringsfossen (juni - august)

Et råsterkt lokomotiv trekker toget med 16 hjul og inntil 64 passasjerer opp den smale, svingete og bratte veien. Biltilsynet brukte ti dager på å gi klarsignal for den spesielle kjøredoningen, som er utstyrt med en rekke uavhengige bremsesystemer.

Måbødalen Kulturlandskapsmuseum femner om Måbøgardane, gamle Riksveg 7 og andre eldre ferdslevegar gjennom dalen. Kulturlandskapsmuseet femnar og om seks rasteplassar langs den nye riksvegen. På desse stadene er det til saman over 20 tema-skilt som omtalar natur- og kultur- verdiar i Måbødalen og på Hardangervidda.Ta med egen blyant/bring your own pencil

English

Look here for more info : Info


Additional Hints (Decrypt)

A: AI uwøear, zryybz fgrvazhe bt ger, uhf ae 3,fr fcbvyreovyqre
R: AJ pbeare, orgjrra fgbarjnyy naq jbbq, ubhfr ae.3, hfr fcbvyrecvpgher

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)