Skip to Content

<

Tulackuv statek

A cache by Sovinka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/23/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Naše nová keš Vás zavede do malebné podkrkonošské vísky Kruh u Jilemnice, ležící asi 6 km od Jilemnice v okrese Semily. Prestože se už vlastne jedná o Podkrkonoší, zarazujeme keš do série RAK (Roubená architektura Krkonoš). Takže si nezapomente poznamenat indicii pro bonusovou keš.

V obci Kruh u Jilemnice se zachoval pozoruhodný objekt, který se stal symbolem obce. Je to bývalá hospodárská usedlost cp. 1, podle drívejšího majitele nazývaná Tuláckuv statek.
Je umístena na malém návrší na východní strane obce pri silnici odbocující do Roztok. Predstavuje významnou ukázku pozdne barokní lidové architektury svou typickou roubenou konstrukcí a výzdobou štítu pro oblast severovýchodních Cech, presto zároven ojedinelou svou velkolepou výstavbou i monumentalitou interiérových prostor. Právem je proto zarazena do 1. kategorie památek lidové architektury pod rejstríkovým císlem 2645. Statek slucuje v dispozici funkci zemedelské usedlosti a faktorského domu.

Údaje, uvádené v soupisu památek v literature a jiných podkladech o vzniku této cenné památky, se ruzní. Podle „Umeleckých památek Cech“ (2. svazek, str. 151, 1978), se doba vzniku urcuje kolem roku 1760, v Menclove „Lidové architekture v Ceskoslovensku“ (str. 230, 1980) období kolem roku 1780, na vydané pohlednici rok 1742. Ac není presný rok výstavby usedlosti znám, je možné dobu jejího vzniku pomerne blízko urcit ze trí pramenu – z životopisu jejího stavebníka a prvního majitele, z historických údaju o obci a na základe tvarového rozboru slohových clánku, predevším vstupního portálu. Stavebníkem usedlosti byl Jan Horácek, obchodník s plátnem. Na svém statku pestoval len a poskytoval okolním tkalcum lnenou prízi v tzv. štukách. Od tkalcu pak vykupoval hotová lnená plátna (tzv. véby) s hustou dostavbou. Horácek tedy vystupoval jako faktor poskytující chudým pláteníkum materiál a vykupující jejich práci. Zacal obchodovat ve velkém a navázal styky i s cizinou. Zpocátku dovážel své zboží do Vídne, pak obchodoval i se zámorím a porídil si i vlastní morskou lod. Bohate se oženil s dcerou advokáta a postavil nebývalou usedlost, jež mela zároven sloužit i k výrobní a obchodní cinnosti. Další statek vlastnil ješte na Nouzove. Ve Vídni pricházel do styku s šlechtici a vedom si svého bohatství, zatoužil po šlechtickém titulu. Tento zámer i jeho obchodní zámorská cinnost se odrážejí v erbu nad hlavním vstupním portálem, v jehož stredu je lodní kotva s rýhovaným pozadím naznacujícím more a po jejích stranách iniciály stavebníkova jména I. H. Ve šlechtické spolecnosti však Horácek velmi utrácel a zacal chudnout. Postupne prišly do prodeje oba jeho statky v Kruhu. Živnost na Nouzove koupili Hynek Klazar a statek v Kruhu hospodár Janata, u nehož pak zchudlý Horácek s manželkou bydleli v jedné svetnici. Po smrti manželky se stravoval v hostinci u Pošepných, kde mel uloženou cástku penez. Když ho po jejím vycerpání odmítli v hostinci dále stravovat, spáchal sebevraždu.
Druhým pramenem poznání doby vzniku statku jsou nekteré historické zprávy o stavebníkovi a obci. Dobu Horáckova života vymezuje deska na jihozápadním nároží kostela sv. Filipa a Jakuba v Roztokách. Podle ní žil Jan Horácek v letech 1751 (1757?) až 1818. Protože byl stavebníkem statku cp. 1, je treba vyloucit výše uvádené roky jeho vzniku v roce 1742 a okolo roku 1760.
V dobe své prosperity byl Horácek kružským rychtárem, za nehož byla v roce 1792 postavena první škola v Kruhu sloužící svému úcelu až do výstavby další školy v roce 1886. V roce 1790 bylo v Kruhu 67 domu a Horáckuv statek už tehdy stál a rok 1790 je treba považovat za terminus ante quem byl vybudován. Také tvarový rozbor stylových clánku dokazuje, že usedlost vznikla v 80. letech 18. století.

Z vlastnictví Jana Horácka prešel statek do rukou rodiny Janatovy. V roce 1886 se stal majetkem Josefa Tulácka, který jej spravoval do roku 1930. Novým vlastníkem se v tomto roce stal Tuláckuv synovec Bohumil Kovár. Už od roku 1933 byl statek v nájmu Jana Sedláka, po nemž jej prevzal Jirí Sedlák. Bohumil Kovár spolupracoval za druhé svetové války s okupanty, proto byla usedlost v roce 1945 konfiskována a stala se majetkem fondu národní obnovy roku 1960, pak místního národního výboru.
V roce 1966 dal MNV zásluhou poslance KNV Josefa Chrtka na obytnou cást statku novou šindelovou strechu a medené žlaby i okapy. Nákladem 4602 tisíc korun provedla opravu Památková hut Náchod.
Stále však nebylo vyrešeno vhodné využití statku, jehož objektu využívalo místní JZD, takže dále chátral. Jeho skutecnou záchranu znamenalo prozíravé rozhodnutí prof. arch. Jana Sedlácka, CSc., prevzít objekt do správy Fakulty stavební a pozdeji Fakulty architektury CVUT. Organizací a rízením rekonstrukce byl za FA CVUT poveren ing. arch. A. Cihelka a na realizaci se podílely Okresní stavební podnik Semily – provozovna Jilemnice, OSP Praha – západ, OSP Hostinné, Podnik místního prumyslu Turnov, Vodní zdroje Bylany a jiné podniky. Významnou merou k realizaci prispeli i kružští obcané Jan Václavík a František Rehák v cele se správcem objektu Petrem Petríkem a studenti FA pri letních brigádách pod vedením svých pedagogu. K úspešné realizaci prispela i dobrá spolupráce s MNV v Kruhu a JZD Roztoky – Kruh.
Kolaudace nove rekonstuovaného objektu byla provedena na podzim roku 1982 a v témže roce byl organizován první Den otevrených dverí pro verejnost, která tak mela možnost seznámit se s obnovou této vzácné památky.
Nesporné zásluhy na její záchrane má prof. ing. arch. J. Sedlácek, CSc., dekan fakulty architektury, bez jehož rozhodnutí o novém využití a následném velkém úsilí pri rekonstrukci by nepochybne došlo k úplnému zchátrání a možná i demolici celé usedlosti. Po nové úprave už areál není statkem, ale novým zarízením s nejvyšší technickou vybaveností. Nedlouhé období po dokoncení rekonstrukce už také prokázalo vhodnost úpravy areálu, využívaného pro rekreaci zamestnancu FA, k zasedání jejích kateder, pro výuku studentu, porádání semináru, jednání Svazu architektu atd. Pri obnove usedlosti tak došlo nejen ke zhodnocení vzácného díla našich starých mistru a remeslníku, ale vzniklo zde i nové zarízení sloužící plne dnešku.
(Cerpáno z materiálu, zapujcených správcem statku.)

Tolik historie objektu. Obec samotná láká svoje návštevníky také krásným koupalištem, které naleznete nedaleko Tuláckova statku. Jeho návštevu mužeme v horkých dnech vrele doporucit.

Máte-li chut,vypravte se do Kruhu, zaparkujte na úvodních souradnicích, ze kterých je to už ke statku co by kamenem dohodil. Pred statkem si všimnete majestátní lípy. Není památná ani chránená, ale je krásná. Prosíme Vás, neparkujte přímo u statku, toto parkoviště je určeno pouze ubytovaným hostům. Děkujeme.
Samotnou keš si dopocítejte z indicií, které lze jednoduše vyhledat na stránkách obce Kruh.
První úkryt byl opravdu zajímavý, byl zde umístěn po domluvě s místními obyvateli. Bohužel byl z neznámýćh důvodu po šesti letech odstraněn. Druhý úkryt se také docela povedl, ale i ten po roce a půl zmizel. Třetí úkryt byl odstraněn či ukraden po necelých třech měsících. V blízkém okolí Tuláčkova statku je velmi těžké hezky ukrýt krabičku, protože leží v husté vesnické zástavbě. Proto jsme pro čtvrtý úkryt zvolili místo trochu odlehlejší, ale nelekejte se, příliš daleko od statku není. Při troše štěstí a opatrnosti kačerů při lovu by snad mohl vydržet delší dobu než druhá a třetí krabička.


A ted, co potrebujete vedet, abyste mohli spocítat finální keš:
A – první zmínka o Kruhu
B – pocet obyvatel obce v roce 1890
C – pocet domu v Kruhu v roce 1890
D – pocet tríd základní školy v Kruhu v roce 1890

Vzorec pro výpocet keše: (platný pro čtvrtý úkryt od května 2017)
N 50°33. (5 x C) - ( 20 x D) - 14
E 015°28. (A -B) + (3 x C) + 150


Indicie pro výpocet bonusové keše série RAK: Spocítejte malá zamrížovaná okna na hospodárské budove vedle silnice, a to pouze okna k silnici (dvě stěny), cili nemusíte vcházet na dvur objektu ani nikde prolézat krovím.Příjemný lov Vám přejí Láďa a Jitka, tj. Sovinka.

Additional Hints (Decrypt)

cnerm

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.