Skip to content

Lety - Krahulik Traditional Geocache

A cache by 4LF Message this owner
Hidden : 06/08/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


S touto keší navštívíte vrchol kopce Krahulík (520 m n.m.). Po výstupu budete obdareni cástecnými výhledy na Strední Povltaví a možností ucinit si nadhled nad kontroverzním místem nedávné historie - pracovním a sberným táborem Lety.


Prístupová místa

Pro nalezení keše a  pro prípadnou návštevu památníku použijte provizorních parkovacích míst uvedených ve waypointech. Parking 1 je vhodný spíše pro rychlé odlovení keše, Parking 2 pak pro ty, jež hodlají navštívit i popisovaný Památník Lety.

    
Krahulík  520 m n.m. - Vrchol

Ve vrcholové partii kopce se nalézá úkryt s keší. Vrchol není prímo prístupný cestou ci znatelnou pešinou. Proto pri odlovu venujte pozornost taktice postupu k vrcholu. Kamenné pole ve vrcholové cásti je nesourodé, a proto dbejte opatrnosti zejména za šera ci za tmy. Na vrcholu je možné spocinout na lavicce, zalogovat se a užít si cástecných rozhledu:
 
  • smerem  severovýchodním na hladinu vodní nádrže Orlík a na její pravobrežní cást s dominujícím vrcholem Hrby 627 m n.m., na jehož prední cásti se nachází chata Onen Svet a keš [GCPPP5]
  • smerem jihozápadním  na Cimelicko a na místo Památníku Lety a na místo bývalé sousedící provozovny výkrmny prasat
Po 13 letech existence kešky začala příroda vítězit a kvalita rozhledů se bohužel značně vytrácí.
 
 Památník Lety

Památník Lety vzniknul provizorně v roce 1995 na míste, které nezdobí naší moderní historii. Místo památníku pres svuj obcasný znacný mediální vehlas neoplývá velkou návštevností, spíše naopak. Puvodne byla tato keš zamýšlena jako multi, ale pak mi prišlo laciné umele zvyšovat návštevnost tohoto pietního místa. Presto, máte-li chvilku casu a nechvátáte-li bezduše od keše ke keši, zastavte se na tomto míste a prípadne se poklonte obetem oné velmi podivné doby, kdy se neúcta lidí k lidem, nelidské podmínky, lajdáctví nebo dokonce zlý úmysl a nedostatek léku zmenily v tragédii a utrpení lidí, detí zejména.  

Dalším souvisejícím pietním místem je památník na hrbitove v Mirovicích.

Obe pietní místa jsou uvedena ve waypointech

O historii pracovního a pozdeji sberného tábora pro Romy bylo receno a napsáno mnoho. Jedná se o výpovedi možná nekdy tendencní jindy možná uveritelné. Do svedomí aktéru tragických událostí už nikdo nikdy nenahlédne. Území na jihozápadní strane od vrchu Krahulík je predmetem sporu nejen historiku, o tom, co se zde vlastne od léta roku 1942 do léta roku 1943 odehrálo, ale i  bylo predmetem k nekonečnému rešení pro vládní cinitele a dokonce pro evropský parlament. Blízkost ci dokonce cástecné prekrývání území bývalého tábora a soucasné farmy bylo prícinou k nejruznejším návrhum a rezolucím, které se týkaly zrušení farmy.

Pohledem z vrcholu kopce Krahulík si lze uvedomit ci pripomenout pohnutou historii a zároven s pokorou získat mírný nadhled nad rešením budoucnosti tohoto území.


V letech 2010 - 2011 byla dokončena rekonstrukce prístupových cest k místu památníku včetně vybudování parkovište se sociálním zázemím a stavba prírodního amfiteátru pred vlastním pietním místem, které zustalo stavebními úpravami nedotceno. Více o pietním místě je uvedeno na oficiálních stránkách: Romské muzeum Lety u Písku.

Na podzim v roce 2017 vylo rozhodnuto o vykoupení farmy státem od soukromé firmy za 450 mil. CZK vč. DPH. Následně v březnu 2018 byl ukončen provoz farmy. Od té doby se nic viditelného neděje. Areál výkrmny prasat stále stojí v nezměněné podobě. Nový vlastník areálu: Muzeum romské kultury pořádá v letech 2019 - 2020 architektonickou soutěž a velmi zvolna chystá stavbu nového památníku.


Památník Lety
Památník Lety

Krahulík 520 m - Vrchol
Krahulík 520 m - Vrchol

Preji úspešný lov 4LF. 

V dobe vegetacního rustu dejte pozor na zvýšený výskyt klíštat.

Edit květen 2021:
Během třinácti let, co je keška v provozu, rychle rostoucí okolní porost značně snížil atraktivitu místa z hlediska možných výhledů. Přes tento nedostatek ponechávám keš nadále v provozu. Nechť keška slouží a činí Vám radost.

 

Additional Hints (Decrypt)

Fvf lsb fol irq ry

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)