Skip to content

Castle rock in Trencin EarthCache

Hidden : 06/16/2008
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tectonical feature.

This Earthcache shows interesting character of tectonical faults. What is more interesting it is that they are situated near to the centre of the town. Here is short introduction to this topic at first.
>> A tectonical fault represents a damage of the rock massif. Individual faults divide blocks of rock and these blocks can move along them. Some faults are cutting through all continental plates. However, there exist many smaller faults with local importance. Damages like this begin by forces inside crust of the earth. Principal reasons of formation faults are: extension and following downthrow, pressure and following uplift or parallel displacementof two parts of crust.

The rock massif described in this Earthcache is highly corrupted. This is caused by Alpine orogenesis which formed the Carpathian Mountains range since late Mesozoic until late Cenozoic. In the castle rock you can find many smaller faults and two bigger massive faults. One of these structure has a specific importance. It divides Triassic limestones with cherts (belonging to the Manín Nappe) from Cretaceous limestones (of the Krížna Nappe) several tens of million years younger than the Triassic. The second massive fault probably passes through castle well.

Past but also recent movements of rock massifs can be detected from these fault structures. They can be sometimes so complicated that also the best geologists have problems to understand it.

You have to do this to log the Earthcache:

1. Take a photo with fault on your backgroud and upload tihsone to your log
2. Where can you find the biggest tectonical faults in the world? (example of exact place)
3. Try to describe movements of rock blocks which you can see here.
The answers to questions send me via profile.


downthrow / pokles

uplift / prešmyk

parallel displacement / posun


Táto Earthcache poukazuje na zaujímavý jav tektonických zlomov. Je o to zaujímavejší, že sa nachádza priamo v meste. Najprv si ale vysvetlime, co to vlastne je.
>> Tektonický zlom je porucha horninového masívu. Jednotlivé zlomy oddelujú horninové bloky a po týchto líniách sa môžu navzájom pohybovat. Niektoré zlomy pretínajú celé kontinentálne platne. Je však aj množstvo menších zlomov, ktoré majú skôr lokálny význam. Takéto poruchy vznikajú vplyvom vnútorného namáhania zemskej kôry. Základné príciny vzniku sú roztahovanie a následný pokles, tlak a následný zdvih alebo rovnobežný posundvoch castí zemskej kôry.

Skalný masív, ktorým sa konkrétne zaoberáme je znacne tektonicky porušený. Zaprícinené je to Alpínskym vrásnením, ktorým na konci druhohôr až do mladšieho kenozoika vznikli Karpaty. Hradnú skalu pretína množstvo malých a dva výrazné zlomy. Práve jeden z nich má istú zvláštnost. Oddeluje triasové rohovcové vápence, ktoré pravdepodobne patria manínskemu príkrovu od niekolko desiatok miliónov rokov mladších kriedových vápencov krížnanského príkrovu. Druhý výrazný zlom pravdepodobne prechádza cez hradnú studnu.

Z podobných zlomových štruktúr sa dajú zistit pohyby skalných masívov v minulosti, ale aj v súcastnosti. Niekedy sú však tak zložité, že aj najskúsenejším geológom odmietajú vydat svoje tajomstvá.

Pre úspešné zalogovanie tejto Earthcache potrebujete splnit nasledovné:

1. Odfotit seba alebo svoje GPS s jedným zo zlomov v pozadí a foto pridat k logu.
2. Kde na svete (na Slovensku) sa dajú nájst najväcšie tektonické zlomy? (konktrétne miesto)
3. Pokúste sa opísať pohyby skalných blokov, ktoré tu na hradnej skale môžete vidieť.

Odpovede mi pošlite cez profil alebo priamo mailom.

Additional Hints (No hints available.)