Skip to content

Gymnázium Kladno Mystery Cache

Hidden : 07/25/2008
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Uvedené souřadnice Vás zavedou před budovu Reálného Gymnázia v Kladně. Škola sídlí v secesní budově (1903 – 1905) realizované dle projektu Aloise Dryáka. V její kapli byly před transportem do koncentračních táborů internovány ženy a děti z nacisty vypálené obce Lidice u Kladna.

O zřízení státní reálné školy v Kladně rozhodlo město 25. října 1899 s tím, že první ročník se otevře ve školním roce 1900/1901. Založení nového ústavu přijali představitelé obce s nadšením. Našla se mezi nimi řada mecenášů ochotných zajistit plynulý provoz školy.

Přesto ješte na jaře 1900 nebylo jasné, kde se bude vyučovat. Nepadlo rozhodnutí o prozatimním umístění ústavu ani o stavbě nové stálé budovy. První školní rok byl zahájen 18. září 1900 bohoslužbou v děkanském chrámu. Do prvních ročníků nastoupilo 78 chlapců, kteří se rozdělili do dvou paralelních tříd. Výuka probíhala v provizorních prostorách bývalé mateřské školky poblíž Sokolovny (dnešní 11. základní škola).

Teprve v roce 1903 bylo rozhodnuto o výstavbě nové školní budovy. Do veřejné souteže o stavbu, která měla být novou dominantou města, se přihlásilo 31 plánů a jedna studie. Zvítězil návrh architektů Amena a Dryáka.

Stavba začala 9. května 1904 a postupovala poměrně rychle. Už 12. září 1905 prošla nová budova kolaudací a 20. září se v ní začalo vyučovat. Zbývalo ale dodělat řadu drobnějších prací, vybavit tělocvicnu a dokončit kapli. Definitivně tak byla dokončena až na podzim roku 1906.

Čerpáno ze stránek webu Kladno Minulé

V parku gymnázia se též nachází sochy Váňův kámen a Lidická madona.
Váňův kámen - pomník dvou havířů od sochaře Ladislava Nováka, švermovského rodáka z roku 1952. Havíři dvou generací si podávají ruce přes tzv. „Váňův kámen". Tento, kdysi ješte větší buližníkový balvan, stál na místě nálezené jámy jménem Kateřina-Josefa z roku 1846, na hranici katastru Kladna a Kročehlav. Postupně měnil místo, až skončil zde.
Lidická madona - dílo sochařky Marie Uchytilové


 

K nalezení keše je potřeba správně zodpovědět otázky z přijímacího testu na gymnázia.
 

Ve které větě nejsou mluvnické ani pravopisné chyby?
1/ Na Česko-moravské vrchovině jsou leckteré malebné města plné keší, jež stojí za odlovení.
A = 8
2/ Názory na zakládání nových keší, které se tříbyly teprve během diskuse byly pochopitelně nezrale radikální.
A = 1
3/ Na závěr vpravdě vyčerpávajícího úvodu, mnozí kačeri vstávali a začali si připravovat svoje logovací razýtka.
A = 3
4/ Zásilku Travelbugu byly naše poštovní služby schopné doručit do tří nebo čtyř hodin od podání.
A = 5

 

Není na to sice pamnětníků, ale mnozí se shodují v násoru, že první vinohrady zde vysázeli římské legie, když římští vojáci rozbili svuj tábor na místě nazývaném Vindobona, tj. v blízkosti dnešní Vídně.
Který z uvedených výrazů je v uvedené větě bez chyby?
1/ pamnětníků
B = 4
2/ násoru
B = 8
3/ vysázeli
B = 9
4/ rozbili
B = 3

Která spojka se nejlépe hodí do následující věty, aby věta dávala smysl?
Jeho neúčast na eventu zůstala neomluvená, _____ nepřednesl dostatečně ztreštěnou výmluvu.
1/ jestliže
C = 3
2/ i kdyby
C = 4
3/ proto
C = 7
4/ neboť
C = 2

Oficiální blahopřání žáků řediteli k narozeninám:
1. Vážený pane řediteli,
2. předem našeho dopisu Vás chceme srdečně pozdravit.
3. Paní učitelka říkala, že máte narozeniny, tak Vám tedy píšeme.
4. Přijměte od nás upřímné blahopřání k Vašemu významnému životnímu jubileu.
5. Přejeme Vám pevné zdraví, hodně úspěchů a stále dobrou náladu.
6. Zdar oslavencům!!
7. S úctou
8. žáci 9.A
9. V Karlových Varech 17. března 2000

Které řádky jsou pro oficiální blahopřání žáků řediteli nevhodné?
1/ 1., 7.
D = 7
2/ 2., 3., 6.
D = 8
3/ 4., 7., 8.
D = 3
4/ 1., 9.
D = 5

Který z následujících zlomků vyjadřuje největší část celku?
1/ čtyři jedenáctiny
E = 3
2/ jedna osmina
E = 6
3/ dvě třetiny
E = 8
4/ tři pětiny
E = 0

Na CITU uklidí odpadky na Strahově dva kačeri za 4 hodiny. Za jak dlouho uklidí 4 kačeři Prokopské údolí, které je třikrát větší než Strahov a plné bužírek od kabelů?
1/ 4 hodiny
F = 3
2/ 6 hodin
F = 9
3/ 8 hodin
F = 6
4/ 12 hodin
F = 7


Cache se nachází na souřadnicích N50°08.ABC E14°05.DEF

 

Při vyzvedávání a ukládání keše prosím o obezřetnost, protože místo není úplně mudloprázdné. Místo bylo předem několikrát obhlédnuto a okénko bez "přihlížejících" se najít dá.
Jak už název keše vypovídá, lepší je lovit o prázdninách a víkendech, během školního času už asi bude krušno.
V keši není tužka, prosím, přineste si svoji. 

 

Historie cache:
- 25.7.2008 založeno jako small - 1. verze
- 22.9.2008 obnoveno na místě předchozího micra, stále micro - 2. verze
- 2.6.2009 zmizela
- 29.5.2010 zmizela - obnovena jako micro na novém místě
- 19.7.2013 obnovena
- 23.5.2021 obnovena, doplňuji diakritiku do listingu a zprovozňuji ověřovátko

 

Additional Hints (Decrypt)

Bqcbpva fv, xivm oly grmxl:)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)