Skip to content

<

Rusky kostelik / Russian chapel

A cache by svejk-kpo Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/18/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[CESKY]:
Kostel sv. Prokopa a sv. Barbory
Tento drevený reckokatolický kostel zakoupil Ing. Eduard Šebela na tehdejší Podkarpatské Rusi od tamních farníku. Nechal ho rozebrat na jednotlivé ocíslované díly a po železnici dopravit do Kuncic pod Ondrejníkem. Kostelík byl puvodne pravoslavný a stával v obci Hlinance. Byl zasvecen sv. Archandelu Michaelu. Kostel byl puvodne tzv. bojkovského typu, který se vyznacuje odstupnovanou jehlanovitou strechou. Po prevozu do Kuncic pod Ondrejníkem byl kostel zasvecen sv. Prokopovi a sv. Barbore - patronum horníku.
Ruský kostelík

Finálovka se nachází na hrbitove, vstup je povolen od 7:00 do 20:00.

Keš
Multi-cache je krátká a jednoduchá, celá trasa merí necelý 1 km a finálové souradnice se dají výpocítat i bez kalkulacky. Parkovat se dá v blízkosti kterékoliv ze trí zastávek.

STAGE 1:
N 49°32.114
E 018°17.707

Stojíte u rozcestníku turistických znacek. Potrebujete zjistit následující údaje:
vzdálenost po zelené znacce na rozcestí Na Pekliskách = A
vzdálenost po modré znacce na Butoranku = BC
vzdálenost po zelené znacce na Pustevny = D
vzdálenost po zelené znacce na Opálenou = E

STAGE 2:
N 49°32.209
E 018°18.061

Stojíte pred dalším rozcestníkem. Tentokrát se jedná o rozcestník ukazující, kterým smerem najdete napr. obecní úrad nebo nejakou hospudku. Potrebujete zjistit:
pocet modrých ukazatelu = G
pocet žlutých ukazatelu = H

STAGE 3:
N 49°32.095
E 018°18.178

Stojíte pred tabulí (je oznacená jako Záchytný informacní bod), na které je text týkající se Ruského kostelíku. Potrebujete z ní zjistit:
rok, ve kterém Ing. Eduard Šebela zakoupil kostelík, ve formátu IJKL
datum ve formátu IM.L.IJNI (jediné datum vyskytující se v textu)

FINAL STAGE:
A ted už jen pár výpoctu a hurá na finálovku (ve vzorcích platí klasická priorita operátoru jako v matematice):
O = (A + C) * (D - B)
P = D * (E + B)
Q = (O * A) + P + B + E
R = (G + H + 3) * N
S = K + L + M + N
T = R * (J + K + I) - M

Cache se nachází na souradnicích:
N O°P.Q
E R°S.T

Preji úspešný lov.
Pro první tri nálezce je v keši pripraven dárek.
[ENGLISH]:
St. Prokop and St. Barbara church
Engineer Eduard Šebela bought this wooden greek catholic church on Sub-Carpathian Russia from local parishioners. He took it apart and transported it to Kuncice pod Ondrejníkem by train. The chapel was originally orthodox and it stood in Hlinance village. It was originally consecrated to St. Archangel Michael and after its transportation to Kuncice pod Ondrejníkem it was consecrated to St. Prokop and St. Barbara - patrons of miners.
Ruský kostelík

Final stage is situated on cemetery, the entrance to the cemetery is allowed from 7 a.m. to 8 p.m.

Cache
Multi-cache is short and simple, the whole route is about 0.63 miles and you can calculate final coordinates without calculator. You can park close to any of the 3 stages below.

STAGE 1:
N 49°32.114
E 018°17.707

You are standing by sign-post of tourist marks. You need to find out following data:
distance along green mark to crossroad Na Pekliskách = A
distance along blue mark to Butoranka = BC
distance along green mark to Pustavny = D
distance along green mark to Opálená = E

STAGE 2:
N 49°32.209
E 018°18.061

You are standing by another sign-post. This time it is a sign-post showing, which way you can find municipal office or some pub. You need to find out:
number of blue sign-posts = G
number of yellow sign-posts = H

STAGE 3:
N 49°32.095
E 018°18.178

You are standing in front of panel (marked as Information clue) on which is text about Russian chapel. You need to find out:
year, in which engineer Eduard Šebela bought the chapel - in format IJKL
date in format IM.L.IJNI (one and only date in text)

FINAL STAGE:
Now some calculations and let's go to the final stage (in formulas stand classic operator priority as in mathematics):
O = (A + C) * (D - B)
P = D * (E + B)
Q = (O * A) + P + B + E
R = (G + H + 3) * N
S = K + L + M + N
T = R * (J + K + I) - M

Cache is situated on coordinates:
N O°P.Q
E R°S.T

Have a good hunt.
For the first three finders there is a gift in the cache.
Keš je soucástí série Drevené kostelíky.
The cache is part of the series named Wooden chapels.
Série Drevené kostelíky - www.geotrophy.net

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.