Skip to content

Castle’s well / Hradní studna EarthCache

Hidden : 07/07/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[CZ]
Vítejte na Tocníku

foto použito se souhlasem www.akpm.cz

Hrad Tocník je postaven na úzém hrbetu, vystupujícím nad okolní krajinu. Vrcholová cást hrbetu, zvaná Zámecký vrch, je tvorena tvrdými horninami, které se usadily na dne úzké morské pánve pocátkem starších prvohor (ordoviku) pred 490 miliony let. V jižní stene stredoveké vodní nádrže je dobre patrná hranice mezi dvema geologickými útvary. Vystupují zde na povrch mladší vrstvy ordovických hornin, které spocívají na starších vrstvách starohorních (proterozoických) hornin. Styk horninových vrstev ilustruje zajímavé geologické jevy - hiát, transgresi a úhlovou diskordanci. Po usazení proterozoických hornin na dne more došlo k jejich vyzdvižení a zvrásnení (zprohýbání vrstev vlivem geologických tlaku). Na dobu více než 60 milionu let se tyto horniny ocitly na souši, kde podléhaly procesum rozrušování, odnosu méne odolných vrstev a ohlazování. Takovému prerušení sedimentace se ríká odborne hiát. Pocátkem ordoviku celá oblast poklesla a byla znovu zaplavena morem. Znovuzaplavení pevniny morem se nazývá transgrese. V dusledku prerušení sedimentace (hiátu) a zprohýbání vrstev proterozoika byly mladší ordovické vrstvy vzhledem ke starším vrstvám proterozoickým uloženy pod jiným úhlem. Tento jev se jmenuje úhlová (také zjevná) diskordance.


Podmínky uznání logu:
 1. odešlete fotografii:
  1. vás s úhlovou diskordancí;
  2. hradu Tocník.
 2. a emailem pres profil mi pošlete odpoved na tyto otázky:
  1. odhadnete délku a úhel odhalené úhlové diskordance;
  2. vyjmenujte cásti Prvohor (paleozoikum).[EN]
Welcome to castle Tocník

The castle Tocník is situated on a narrow ridge called Zámecký vrch Hill which is much higher that the surrounding area. On the topic of the ridge called Zámecký vrch Hill are exposed thin beds of resistant rocks (greywackes and cherts), deposit on the bottom of a narrow sedimentary basin at the beginning of the Ordovician, 490 Ma ago. The boundary between older Precambrian and younger Ordovician sedimentary rocks is well exposed near the eastern gate of the castle (now used as entrance). It forms the southern wall of the medieval water-reservoir. Hiatus, transgression and angular disconformity are instructively exposed at this outcrop. Rocks sedimented on the botton of Procambrian ocean have been uplifted and folded. They were positioned about the see level for more than 60 Ma and they weathered and were denudated. Such break of sedimentation is called hiatus. Only neat the beginning of the Ordovician the whole area declined and was gradually overflow by sea. Such overflow by sea is called transgression. The strike of the bedding of both Precambrian and Ordovician are different from each other and mark the hiatus and folding mentioned above. Such phenomenon is called angular disconformity.


For the valid "cache found" log:
 1. you have to upload a photo of:
  1. yourself with water well and angular unconformity;
  2. castle Tocník.
 2. and send me via profile e-mail answers to these questions:
  1. estimate length angle of debunked angular uncorfomity;
  2. enumerate parts of Primary (paleozoikum).


www.geocaching.cz

Additional Hints (No hints available.)