Skip to content

Milevska klasterni multicache Multi-cache

Hidden : 07/26/2008
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Naučná stezka v okolí milevského kláštera
(Sorry, only for Czech. Because you must understand legend at information desks.)

Podzimní nádvoří milevského kláštera s kašnou, památnou lípou a Latinskou školou


Při hledání souřadnic této multikešky se dostanete do jedné z nejzajímavějších částí města - do okolí milevského kláštera, který byl 28.4.2008 vyhlášen Národní kulturní památkou.
Více se o klášteru dozvíte na stránkách http://www.milevskoklaster.cz


Prohlídka kláštera není podmínkou k nalezení kešky, ale vřele doporučuji návštěvu. Uvnitř areálu můžete také třeba zajít do muzea.
Indicie potřebné k získání souřadnic jsem vybíral záměrně mimo objekt kláštera. Ten se totiž obvykle na noc zavírá, a já jsem chtěl, aby dostali šanci na nalezení kešky i "noční lovci".

Abyste si to místo trochu užili, protáhnu vás kousek po naučné stezce. Celá naučná stezka je značena žlutou turistickou značkou, měří asi 20 km a je na ní umístěno 23 informačních tabulí.
Nelekejte se, pro zjištění souřadnic, odlovení kešky a návrat na výchozí pozici byste neměli ujít víc než 4km.
(Jestli pojedete na kole po silnici, tak to bude asi o kilometr víc.) Časově byste to měli zvládnout tak za hodinu.

Při cestě se podíváte do lomu, k rybníku, projdete kolem několika památných stromů a pokocháte se pohledem na kamenná umělecká díla.
Také uvidíte nejstarší milevské památky a na závěr navštívíte ještě jedno zajímavé místo, které ale nebudu prozrazovat.
Myslím, že na tak krátké procházce toho uvidíte až dost.

Tato multikeška je naučná, nečekejte proto od ní nějaké skvělé rozhledy. Jedno z mála míst s celkem dobrým výhledem na město se nachází v poli asi 100m jihozápadně od kešky.
Další docela dobrý rozhled je z vrcholu lomu (u Stage 4).

V případě, že přijedete autem, můžete ho nechat před klášterní branou (Stage 1), nebo na blízkém parkovišti u hřbitova (Stage 3) - dál se s ním kvůli zákazu vjezdu nedostanete.

Co se týče terénu, tak první část (zjišťování indicií) je bez větších problémů zvládnutelná třeba na kolečkových bruslích (jsou to asfaltové stezky). Finální souřadnice jsou kus mimo. Tam bych doporučoval dojít oklikou pešky, nebo větší oklikou na kole.
I přesto, že jsem se snažil cílový prostor vybrat na hodně klidném místě, může se stát, že tam občas potkáte nějaké lidi na procházce. Tak než začnete dohledávat kešku, trochu se rozhlédněte, ať nedojde k prozrazení úkrytu.

Do cílového prostoru se sice dá dojet i autem, ale nedoporučuji to. Cesta je špatná a s autem budete hodně nápadní. Těch pár stovek metrů už snad zvládnete po svých.
O vhodném přístupu na finále se zmiňuji ještě podrobněji níže.

Pokud chcete spojit odlov této multikešky s mysterkou "Premonstrátský klášter - GC3Y6HE", tak bych doporučil tento postup:
 Začněte na mých stážích 1 a 2.
 Pak si projděte skrz klášter, posbírejte indicie do mysterky a odlovte její finále.
 Potom dál pokračujte na této multikešce zastávkami 3 až 5.


A tady je postup k získání finálních souřadnic, na kterých je uložena keška standardní velikosti:

Stage 1
Loc: 49°27.407'N 14°22.025'E
Celá akce začíná před hlavní branou do areálu kláštera, kde je informační tabule č.11 pojednávající o Milevském potoce.
O kolika větších levých přítocích do Milevského potoka se infotabule zmiňuje?
Počet si dosaďte do A.
Asi 50m jihozápadně od této stage se můžete projít po starém kamenném mostě přes Milevský potok. Je z 18. století a stojí na něm socha Jana Nepomuckého.

Stage 2
Loc:?????????
V parku naproti klášteru (musíte sejít ze schodů a přejít lávku přes potok) jsou umístěna žulová umělecká díla.
Záměrně tady neuvádím souřadnice, abyste se po tom parku pěkně prošli a neutíkali hned na to správné místo.
Najděte kámen s tímto nápisem:
MATERIA PRIMA
V těsné blízkosti jsou ještě další, podobně popsané kameny.
Spočtěte písmena na kamenu, který je popsaný nejméně. Jinak řečeno - má na sobě nejméně písmen.
(Ignorujte prosím případné nápisy sprejerů.)
Nápisy jsou tak obrovské, že by je i kačer bez brýlí měl bez problému objevit.
Pro usnadnění hledání kamenů se můžete kouknout do galerie fotografií. Možná tam najdete několik fotohintů od předchozích nálezců.
Počet písmen = B.
Je mi jasné, že spoustu kačerů "kamenné umění" nezajímá. Nebudu vás proto nutit, abyste tuhle stáž absolvovali. Než abyste to brali tak, že se vám snažím hledání kešky za každou cenu znepříjemnit, tak raději dopočítejte potřebný údaj pomocí součtu v nápovědě.
V parku, na souřadnicích 49°27.428'N, 14°21.855'E zasadili 25.10.2008 společně milevští skauti a Sokolové lípu. Je to památka k 90. výročí vzniku Československé republiky.

Stage 3
Loc: 49°27.470'N, 14° 22.100'E
Další zastávka je na parkovišti u hřbitova u tabule č.12 (Památné stromy)
Na kolik stovek let je odhadováno stáří dubu v Rukávečské oboře?
Stáří ve stovkách let = C.

Na této tabuli ještě zjistěte, jaké číslo má na mapě Ratibořský klen
Pokud by byl text špatně čitelný, tak můžete třeba spočítat fotografie javorů na infotabuli.
Číslo Ratibořského klenu = D.
Budova, která je vidět za plotem, je kostel sv. Jiljí. A ta hranolovitá věž s dřeveným "domečkem" na vrcholu byla postavena už v druhé polovině 12. století - je to nejstarší objekt v Milevsku.

Stage 4
Loc: 49°27.640'N, 14°22.044'E
Pokračujte do Lomu Na Vinici k infotabuli č.13.
Počet fotografií minerálů na infotabuli = E.
Odvážlivci, kteří v zimě vylezou až nahoru do lomu, mohou vidět soustavu mnoha sádeckých nádrží. (V létě je výhled hodně zakrytý stromy.)
Kousek vedle infotabule je kamenný "podstavec". Sloužil jako skrýš pro odstřelovače (jako že když odstřelovali skálu, tak se za tím podstavcem schovávali).

Také si tu můžete odlovit jednu novější kešku: Smírčí kříž Milevsko #3

Stage 5
Loc: 49°27.778'N, 14°21.969'E
U poslední infotabule č.14 (je trochu mimo cestu, tak si dejte pozor, ať ji neminete) se dozvíte něco o rybářství.
Ve kterém měsíci se narodil člověk, o kterém se ve spodní části infotabule zmiňuje?
Číslo měsíce = F.
Pokud budete mít štěstí a bude dost vody, můžete pár metrů od této stage po proudu potoka vidět místo, kterému se říká "Peřeje". Milevský potok tam protéká mezi velkými kameny, tvoří jezírka a malé vodopády.
Tady si můžete odpočinout na lavičce a spočítat souřadnice.

Jako bonus si tu můžete odlovit i kešku Lom na Vinicích (GC2CZY5), která sem byla přesunuta.

Výsledný vzorec,
do kterého zjištěné údaje zadáte:
F I N Á L E
N= 49° 27.BCF'
E= 14° 22.
EAD'


Mám tu pro vás čtyři možnosti jak se dostat na finále:

1) Buď jste drsňáci a nevadí vám kopřivy, trní, bláto, keře atd., tak v tom případě si jděte z poslední stage klidně přímo za šipkou. Určite si ale přidejte minimálně hvězdičku k terénu. Možná si ušetříte pár stovek metrů (možná si naopak pár stovek metrů přidáte, protože to v půlce cesty vzdáte a budete se stejně vracet).
Pak nechci číst v komentářích žádné stížnosti na terén.
Je to tudy na vaše vlastní nebezpečí a já jsem vás varoval. Nepočítejte s tím, ze časově něco ušetříte proti ostatním variantám přístupu.
2) Jestli máte v navigaci turistické mapové podklady, tak si sami najděte nějakou vhodnou přístupovou pěšinu, cestu, nebo dokonce silnici.
3) Jestli mapy nemáte a jdete s dětmi, nebo jestli nejste "drsňáci", tak si vypočtěte ještě následující vzorce pro dva přístupové body, které vás postupně ke kešce dovedou:

Pohodlný přístupový bod "X"
N= 49° 27.(B-1)(E-1)0'
E= 14° 22.(
A-1)(A-1)0'


Pohodlný přístupový bod "Y"
N= 49° 27.(B-1)(B+1)0'
E= 14° 22.(
E-1)(C+1)0'

Postup:

Nejdříve se vraťte na bod "X". Na tyto souřadnice se dostanete bez problému (už jste přes ně jednou procházeli).
Potom přepněte na souřadnice bodu "Y". Mezi bodem "X" a "Y" můžete jít opravdu skoro za šipkou. Jen prvních pár metrů si zvolte trochu lepší cestu (v žádném případě nemusíte chodit skrz kopřivy). Když dojdete k bodu "Y", měli byste stát na kamenité cestě. Pak si přepněte na souřadnice finále a kamenitá cesta vás dovede až skoro ke kešce. Tahle trasa by měla být bez problému zvládnutelná na trekingovém nebo horském kole. Podle zpráv některých nálezců je to tudy zvládnutelné i s kočárkem (i když dost obtížně).
Pokud byste se mezi body "X" a "Y" dostali do míst, kde je třeba se prodírat nějakými houštinami nebo kopřivami, tak jdete ŠPATNĚ! Zkuste v tom případě popojít pár metrů vlevo, nebo vpravo a rozhlídněte se. Opravdu se stačí držet vyšlapaných pěšin nebo dokonce projetých cest.

Tohle je cesta, kterou jsem měl vymyšlenou pro přístup ke kešce hned od začátku a pokud tudy půjdete, tak platí ta předpokládaná délka celé trasy (max. 4km).

4) A poslední možnost přístupu pro silniční cyklisty a motoristy, kteří bez aut neudělají ani krok navíc: Vy se vraťte na parkoviště a nechte se navigovat po silnici k "Pohodlnému přístupovému bodu Y" (viz odstavec výše). Tam někde na začátku kamenité cesty odstavte své stroje a dál pokračujte pěšky.

Nevím, z které strany se na finální souřadnice dostanete. Proto se některým z vás může zdát místo uložení nezajímavé. Pak bych vám doporučil hledat v okruhu asi 40m od kešky ještě jednu novou infoceduli (2020), ze které se dozvíte, čím je toto místo výjimečné.

Kostel sv. Jiljí poblíž Stage 3
Milevský potok u Stage 5
Lom Na Vinici - Stage 4
Jedno z mnoha kamenných děl v parku
"Peřeje" na potoce - Stage 5
Pohled z vrcholu lomu na sádky - Stage 4
Cesta, po které se budete pohybovat
Možná sami přijdete na to, co to je

Keška je součástí série "Významné stromy"

Při hledání indicií se budete pohybovat poblíž tří památných stromů. Stromy jsou označeny zelenou tabulkou se státním znakem.
Klášterní lípa Loc: 49°27.387'N, 14°22.062'E mapa AOPK
Lípa u hřbitova Loc: 49°27.465'N, 14°22.095'E mapa AOPK
Javor na Vinicích Loc: 49°27.663'N, 14°22.019'E mapa AOPK


Pokud se více zajímáte o takovéto stromy, tak asi 250 metrů od parku (Stage 2) je ještě jeden. Přístup k němu je ale možný pouze po silnici (nejsou tam chodníky). Pokud se rozhodnete, že se k němu podíváte, tak buďte opatrní.
Sádecký dub Loc: 49°27.570'N, 14°21.785'E mapa AOPK


A aby byl seznam významných stromů úplný, tak tady je ještě výše zmíněná lípa od skautů a Sokolů v parku. Sice to není památný strom, ale pozornost si určite zaslouží.
Strom republiky Loc: 49°27.428'N, 14°21.855'E mapa    

Pokud máte k dispozici červeno/modré brýle, můžete se po objevení kešky podívat na "trojrozměrné" fotografie některých míst na trase.
Adresa fotek je : http://gc.astromik.org.
Protože se na fotografiích mohou objevit i hinty, je přístup umožněn pouze těm, kteří už kešku našli.
(Uživatelské jméno je geocacher a heslo naleznete na spodní straně víčka - kód vpravo nahoře ve žlutém poli)CWG "Milevská klášterní multicache" je dárek a každý si toto JEDNO CWG může odnést zadarmo.
Nabídka platí i pro nálezce, kteří kešku objevili už dříve - klidně si tam pro to jedno CWG můžete ještě jednou dojít. Jen mi o tom prosím dejte vědět, abych mohl dřívka doplnit pro další nálezce.

Additional Hints (Decrypt)

[soucet zjistenych cisel] - QINPRGFRFG
[skrys] - XYNFVXNZRMVXNZRAL

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)