Skip to Content

<

Andelka

A cache by dítka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/13/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Andelka

Tato keš vás privede na zríceninu gotického hradu nad obcí Andelská Hora a k dalšímu zajímavému místu.Hrad byl založen koncem 14. století pány z Rýzmburka (Oseka). Za husitských válek se hradu násilím zmocnil husitský hejtman Jakoubek z Vresovic a podnikal odtud drancovací a rabovací jízdy - tzv. spanilé jízdy - do Loketska, Chebska a Bavor. Dalšími majiteli hradu se stal rod Šliku a pozdeji Jindrich III. z Plavna. Za tricetileté války, v roce 1635, byl hrad i s podhradím vydrancován a vypálen Švédy a od tohoto roku byl udržován pouze v nuzném stavu rodem Cernínu. Definitivne opušten byl po požáru roku 1718. Zrícenina hradu je dnes ve vlastnictví obce Andelská Hora.

Nynejší zrícenina je dominantou okolí, ze které je výborný kruhový rozhled zejména na blízké Doupovské hory s dominantou vrchu Pustý zámek, dále Krušné hory a Slakovský les. Z hradu je pekne videt i jedna z nejvzácnejších památek Karlovarska - kostel Nejsvetejší Trojice z roku 1712, výjimecný pudorysem rovnostranného trojúhelníka, vystavený podle návrhu významného barokního architekta G.B. Alliprandiho. V soucasné dobe v kostele probíhá výstava Zaniklé obce Doupovska. Otevírací doba je streda-pátek 10:00-12:00 a 14:00-16:00, sobota, nedele 10:00-12:00 a 14:00-17:00. Moc doporucuji.
1. zastávka N 50° 12.272 E 012° 57.824
Najdete zde zrestaurovanou sochu Jana Nepomuckého, která puvodne stála u farního kostela Nanebevzetí P. Marie v nedaleké vesnici Svatobor. Bohužel tato vesnice od roku 1953 byla soucástí vojenského prostoru Hradište a tak kostel chátral až do dnešní podoby – ruiny. Pocet hvezd na svatozári je A.

2. zastávka N 50° 12.334 E 012° 57.836
Stojíte v bývalé místnosti hradu, kde pocet puvodních dochovalých dverních otvoru s klenbou je B (sudé číslo). Jestli všechny otvory byly dvere, dnes težko soudit, rozhodne máme na mysli otvory, kterými by clovek prošel.

Po dosazení AB do souradnic N 50° 12.0A7 E 012°57.B40 a pokochání se výhledem, mužete vyrazit k finále.

K dosažení keše není potreba lézt po skalách a srázech, všude se pohodlne dostanete po ceste.

Na finálových souradnicích se držte prosby na cedulce a hledejte prosím s citem. Ve strome, ani v jeho tesné blízkosti, keška není!!

Prejeme vám príjemné zastavení na Andelské Hore a bezproblémový odlov této keše.
The present cache will lead you to the ruin of the Gothic castle above the Andelská Hora village and to another interesting place.

The castle was founded at the end of the 14th century by the noblemen from Rýzmburk (Osek). During the Hussite wars, the castle was forcibly seized by the Hussite captain Jakoubek of Vresovice who was carrying out looting and pillaging raids from there - so called border raids - to the Loket and Cheb regions and to Bavaria. The later owners of the castle were the Šlik clan members and later Henry III of Plavno. During the Thirty Years’ War, in 1635, the castle was plundered together with the extramural settlement and from that time on, it was maintained only in the shabby condition by the Cernín clan. It was left for good after the fire in 1718. The castle ruin is now owned by the Municipal Authorities of Andelská Hora.

The present ruin is a landmark in the region; there is a wonderful round view of the nearby Doupovské Mountains with the landmark of the Pustý Castle, the Krušné Mountains and the Slavkovský Forest. The most valuable historic sights of the Karlovy Vary region - the Holy Trinity Church from 1712 - can be seen from the castle; the church is unique thanks to its floor plan of an equilateral triangle, built according to the plan of the Baroque architect G. B. Alliprandi.1st stop is on the coordinates N 50°12.272 E 012°57.824
Here you can find a restored statue of St. John Nepomucene which was originally standing by the parish church of the Assumption of the Virgin in the nearby village of Svatobor. Unfortunately, the village was a part of the military zone of Hradište from 1953, so the church became dilapidated into the present look - a ruin. The number of stars in the aureole is A.

2nd stop is on the coordinates N 50°12.334 E012°57.836
We will lead you to the former room of the castle where the number of the original preserved doorways with arcade is the number B. (It is hard to say now whether all the openings were doors, but by B we mean all openings that a person could walk through).

After reaching AB to coordinates N 50° 12.0A7 E 012°57.B40 you can leave for the final place.

To reach the cache, you do not have to climb rocks and steep slopes; you can get everywhere on a comfortable track.


We wish you a nice stop in Andelská Hora and trouble-free catch of the cache.


[CNW:Counter]

Additional Hints (Decrypt)

[cz:] cbq xnzrarz
[eng:] haqre fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.