Skip to content

This cache has been archived.

Alex Reviewer: Archivace listingu keše

More
<

Miroslavova zeme

A cache by ba&pa Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/13/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Jednoducha cache ulozena v Miroslavove zemi pobliz Privratu u Ceske Trebove.

Založení obce
Obec vznikla pravdepodobne již v období rané kolonizace z kolonizacní iniciativy nižší šlechty, která pronikala od konce 12. století z i vratislavské provincie (povodí Loucné) do oblasti Kozlovského hrbetu na rozvodí Loucné na jedné a Trebovky a Tiché Orlice na strane druhé. Chybí doklady, že by obec byla príslušenstvím nekterého z velkých panství, která se formovala v období vrcholné kolonizace. Poprvé se však ves i s tvrzí pripomíná až v roce 1455, kdy ji Markéta, dcera Doníka z Prívrata, provdaná ze Ždánic, postoupila svému synovi Mikšovi ze Ždánic a Janovi Šlechtovi z Mrdic.


Puvod názvu obce
Místní jméno Prívrat (nekdy též Prívraty) vzniklo hláskovými zmenami ze slova prevrat, které ve staré ceštine oznacovalo sedlo (prusmyk) v horském hrbetu. Tomu odpovídá poloha obce ve vrcholových partiích Kozlovského hrbetu, (soucást Svitavské pahorkatiny) nedaleko sedla, kterým prochází silnice z Litomyšle do Ceské Trebové (tzv. Kohout). Množné císlo bylo dáno tím, že severní cást vsi tvorila samotu nazývanou nekdy Malý Prívrat (potom vlastní ves byla oznacována jako Velký Prívrat). Na pocátku 20. století význacný historik Josef Pekar vystoupil s názorem, že název obce je odvozen ze slov „pri vratech" a vyjadroval to, že vesnice ležela nedaleko zemské brány ci vrat - místa, kterým vstupovala do Cech z Moravy tzv. Trstenická stezka. Tento názor však dnešní historické bádání jednoznacne odmítá, nebot neexistuje dukaz, že by se zemská brána ve staré ceštine oznacovala jako vrata.


Historicky vývoj obce
Po roce 1455 se ves rozdelila na dve cásti. Jednu získal Václav Litovlický z Doubravice a od neho na pocátku 16. století Jan Kostka z Postupic, který ji pripojil k svému panství brandýskému. Na tomto panství se poprvé pripomíná tato cást Prívrata v roce 1506, kdy panství kupoval od Jana Kostky z Postupic Vilém z Pernštejna. Další majitel brandýského panství z rodu Pernštejnu Jan prodal v roce 1544 tuto cást Prívrata s cástmi nekolika dalších vsí mestu Litomyšli k tamnímu špitálu. Mesto však hned postoupilo získanou cást Prívrata tehdejšímu majiteli Litomyšle Bohuši Kostkovi z Postupic.

Ten již od roku 1543 vlastnil i druhou cást Prívrata, kterou získal od Martina Clupeckého z Clupku jako príslušenství Clupku. Když v roce 1547 bylo litomyšlské panství Bohuši Kostkovi odnato pro úcast na protihabsburském odboji a ponecháno mu do konce jeho života jen panství Brandýs nad Orlicí, pripojil Bohuš svuj díl Prívrata k tomuto panství. V príslušenství Brandýsa nad Orlicí zustal Prívrat až do roku 1699.

V roce 1654 bylo v Prívrate 15 poddanských usedlostí. V roce 1699 v souvislosti s delením majetku v rode Trautmansdorfu, kterí vlastnili Litomyšl i Brandýs nad Orlicí (šlo o delení pozustalosti po Janovi Fidrichovi Trautmansdorfovi), došlo k oddelení Prívrata od panství brandýského a jeho pripojení k panství litomyšlskému, které tehdy pripadlo Františku Václavovi Trautmansdorfovi.


Tento stav trval až do zániku poddanství v roce 1848. Po vzniku okresních úradu v roce 1850 byl Prívrat bez ohledu na príslušnost k litomyšlskému panství pripojen k soudnímu okresu Ústí nad Orlicí a politickému okresu Lanškroun, v letech 1938 - 1945 náležel k politickému okresu Litomyšl.. Od roku 1945 do soucasnosti náleží k okresu Ústí nad Orlicí.


Prevzato z http://www.privrat.cz


V obci je take k dispozici sjezdovka s celorocnim provozem.
U kese je mozno se vykoupat v blízkém rybníku, jako mali jsme zde travili prazdniny.

Za tradicni kulturni akce, ktere stoji za to navstivit, muzeme jmenovat

  • Utok proti kopci tradicní nocní soutež v hasicském sportu + vecerni zabava
  • Prívratské vinobraní tanecní zábava, country odpoledne, irské tance, vecer bál
  • Becherobraní celonocní zábava, o prestávkách stavení hromady opilcu a další dobrodružství
  • Sneženky a machri – zápolení v netradicních recesesních disciplínách družstev

Additional Hints (Decrypt)

Zvebfynihi cnynp – arav i obgr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)