Skip to Content

This cache has been archived.

Sopdet Reviewer: Archivace listingu keše

Autor nereaguje, pravdepodobne uz nekesuje a schranka je od unora neaktivni.

Sopdet Reviewer

More
<

Velký a Malý Tisý

A cache by Smisek Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/16/2008
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Velký a Malý Tisý
Významná prírodní rezervace.

Na výchozích souradnicích nic nehledejte je zde jen voda a možná nejaký ten kapr.


Do rezervace je zakázaný vjezd motorovými vozidly, proto je automobil nejlepší zanechat na križovatce pred zacátkem rezervace. POZOR!! muže zde být i velký provoz a to predevším velkých nákladních vozidel!
Národní prírodní rezervace Velký a Malý Tisý
je zarazena v evidenci organizace UNESCO, rezervace byla vyhlášena (jako SPR) v cervnu roku 1957 na ploše 615 ha, patrí mezi nejvýznamnejší rybnicní rezervace v Cechách. Nachází se zde soustava 14 rybníku, z nichž nejvetší je Velký Tisý s 317 ha katastrální a približne 275 ha vodní plochy. Clenité pobreží Velkého Tisého s mnoha ostrovy a poloostrovy a návaznost brehu na okolní mokré louky a množství menších vodních ploch umožnily vytvorení mimorádne bohaté mokradní lokality srozlehlými litorálními porosty a množstvím rostlinných i živocišných druhu.

Rybník Velký Tisý
který je nejvýznamnejší cástí rezervace,byl dostaven jako jeden z prvních velkých rybníku Trebonska v roce1505 a pri jeho stavbe se poprvé objevilo jméno Štepánka Netolického. Pozdeji byl ješte zvetšován úpravami hráze, které provádel jeho následník Jakub Krcín z Jelcan.Za 1.850 m dlouhou a 5 m vysokou hrází rybníka jsou zadrženy více než 4 miliony metru krychlových vody, která se v ploché krajine rozlila do šírky a vytvori lanádrž o ploše 317 hektaru. Dosahuje hloubky 3,4 m. Leží v nadmorské výšce 421 m.
Kvetena:
Kdysi nejrozsáhlejší formaci lužních doubrav a olšin pokrývají dnes rybníky. Olšiny se zachovaly nejcasteji v podobe krovinatých porostu vrb a jako porosty olše lepkavé Ve zvodnelých místech roste kapradiník bažinný, dáblík bahenní, u zanesených stok nebo zbahnených okraju rybníku rozpuk jízlivý a ostrice nedošáchor s carovníkem prostredním Velké plochy bývalých pastvin se uzavírají nálety brízy a borovice, ustupuje trnka , hloh jednosemenný a jalovec obecný. Vzácne roste vemeník dvoulistý, na nekolika místech hadilka obecná a plno dalších.
Z hlediska fauny
Ve 2. pol. osmdesátých let 20. století byl prokázán výskyt minimálne 155 druhu ptáku, z toho 107 hnízdících. Krome bežnejších druhu vodních ptáku hnízdí v rezervaci pravidelne orel morský, rybák obecný, slavík modrácek, chrástal vodní, chrástal malý, moudivlácek lužní, lunák hnedý nebo sýkorice vousatá. Plochy rákosin a okolních porostu jsou významnými hnízdišti desítek druhu ptáku, kterí jsou vázáni na tyto biotopy. Rezervace je rovnež významným ptacím tahovým shromaždištem. Koncem léta a v podzimních mesících je zde možno spatrit tisícihlavá hejna nekolika druhu kachen a hus. Vyskytují se zde volavky bílé, kormoráni velcí a mnoho dalších druhu vodních ptáku. Z rady dosud nejmenovaných ptacích druhu, které tu lze zastihnout v mokradních a vodních biotopech, uvedme ostralku štíhlou , zrzohlávku rudozobou , volavku popelavou, bukace velkého nebo labut velkou. Hájovým druhem je žluva hajní, nepravidelne brehouš cernoocasý,Velký Tisý je jedním z nejvetších shromaždišt hus velkých v regionu, jejichž pocty dosahují maxima v srpnu, kdy se tu vyskytuje až 5 000 jedincu. V období migrací, predevším v dobe,kdy je rybník vypoušten, dosahují pocty ostatních protahujících ptáku až nekolika tisíc.

Cache
A nyní samotná cache, jednoduchá multicache pri lovu a získávání všech indicií si udeláme malou procházku po hrázi rybníku Velký Tisý a podíváme se i k menším rybníckum soustavy jako je napríklad Rybník Velký Dubovec

1.stage-informacní cedule
N 49ºO4,085 E 014º42,615
Nyní stojíte na zacátku hráze rybníku Velký Tisý, u informacní cedule o s informacemi o rezervaci. Ceduli si prohlédneme a zjistíme pocet Orlu Morských vyobrazených
na Fotografii vlevo dole.
A=?
2.stage- Památný dub na hrázi Velkého Tisého
N 49º04,072 E 014º42,738
Souradnice nás dovedli k velkému dubu, nejvetšímu mezi duby na hrázi rybníku, bohužel se tento dub nachází nekolik málo metru za plotem sádek Šaloun.
Pred stromem na naší strane plotu se nachází cedule se státním znakem a textem, pocet písmen na ceduli nám dá císlo B
B=?

3.Stage- Dub u stavidla
N 49º04,032 E 014º42,898
Po ceste dále po hrázi se nám po pravé strane objeví zábradlí schodu vedoucích k stavidlu rybníka, Kousek dál za stavidlem (posmeru príchodu od sádek) se nachází Dub, tento dub má v bílém kolecku své císelné oznacení. Císelné oznacení prvního dubu za stavidlem v na malé, bílé a kulaté cedulce = C
C=?

4.stage- rybník Velký Dubovec N 49º04,106 E 014º43,281
Po ceste jsme se dostali k jednomu z menších rybnícku rezervace jménem Velký Dubovec Na souradnicích této stage se nachází železné stavidlo rybníku na nem je letopocet, rok napsaný na stavidle nám dá císlo D
D=?

Final

A nyní už nám nezbývá nic jiného než dosadit zjištená císla do vzorce, a zjistit umístení cache.

N 49º04,0 (C+C+A+14)
E 014º43,(D-((1542-B))-C)Preji úspešný a hlavne príjemný lov

Additional Hints (Decrypt)

pnpur fr anpuámí i qbzrpxh,páfgrpar i mrzv, muehon 40 xebxh bq prfgl, h yífxbiéub xrer, qíen i mrzv mnxelgb irgirzv.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.