Skip to content

Czech – Bavarian Geopark EarthCache

Hidden : 08/20/2008
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Cesko – bavorský geopark

geopark

tep Zeme v srdci Evropy

Cesko – bavorský geopark je ukázkovým územím s projevy stovky milionu let trvajících geologických procesu podél významné struktury tzv. oherského prolomu. Tato príkopová propadlina je geologicky nejaktivnejší oblastí Ceského masivu. Ackoliv nejmohutnejší geologické projevy  v ní ustaly pred peti miliony let, pretrvávající tektonika, vulkanismus, vysoký tepelný tok, vývery termálních vod i seismická aktivita nadále lákají pozornost laiku i specialistu. Geologické jednotky lemující prolom dokumentují pres 600 milionu let starou historii Zeme a její neobycejné nerostné bohatství. Všechny tyto procesy daly tvár dnešní krajine, která je naším domovem. Naucme se jí chápat!

 

Geologický park

 Zatímco s ukázkami zvláštních, atraktivních, exotických ci jinak zajímavých minerálu a hornin se lze seznámit ve vetšine muzeí, druhy bežne se vyskytující se kolem nás v expozicích obvykle zastoupeny nejsou. A práve ze snahy ukázat „obycejné kameny“ v trochu jiném svetle vznikl mariánskolazenský geologický park.
V letech 1986-1987 byly postupne v terénu odebírány vybrané ukázky hornin a po nezbytných úpravách instalovány na vybraná místa. V léte 1988 byl geologický park jako jediná expozice svého druhu ve strední Evrope otevren. Soucasne byl natocen i krátký dvacetiminutový film dokumentující stavbu geologického parku, který je ke shlédnutí v mestském muzeu.
Jednotlivé ukázky hornin jsou predstaveny nejen v prírodním neopracovaném stavu, ale casto mají vyleštenou plochu. Možná tak prekvapí, jakou neobycejnou krásu muže v sobe skrývat i obycejný kámen, po kterém denne šlapeme. Odborník ocení vnitrní stavbu hornin, jejich struktury a textury. Vzorky Slavkovského lesa mužete shlédnout na ploše skoro 10 hektaru – podél upravených lesních cest je umísteno 316 horninových bloku, nejvetší z nich váží pres 16 tun.

Nejen s geologickými zajímavostmi podrobne seznamuje 26 informacních tabulí instalovaných na úpatí prírodní rezervace Žižkuv vrch. Pujdete-li tedy dále sítí cesticek s lavickami zvoucími k odpocinku i rozjímání, pak se zde ve volné prírode uprostred bukového lesa stanete návštevníky jedinecné expozice v prírode GEOLOGICKÉHO PARKU.

 

mapa

 

Vaše úkoly:

Ke splneni ukolu bude nutne projit skoro celou trasu a na nize uvedenych zastavkach najdete nektere odpovedi na nase otazky. Zbytek najdete na internetu. Velmi nas potesi, kdyz k logu pripojite fotografii kamene ktery se vam nejvic libil.

 

Zastavka 07 - Kremenna zilovina

Jaky mineral vyplnuje pukliny na vystavenych ukazkach? A jake je jeho chemicke slozeni?

N49 58.750 E12 42.444

zila

Zastavka 08 - Biotiticka ortorula

Kde najdete velke teleso ortorul?

N49 58.792 E12 42.429

ortorula

Zastavka 12 - Erlan

Co predstavuji modrave pasky na fotografii kremene na informacni tabuli

N49 58.825 E12 42.408

kremen

Zastavka 17 - Cedic

Jak vznikaly cedice? a nezapomente prilozit vasi fotografii s GPS a cedici

N49 58.808 E12 42.277

Vzorove foto

cedic

 

 


 

 

Czech – Bavarian Geopark

Earth’s Pulse in the Heart of Europe

The Czech-Bavarian Geopark, situated along the important Ohre Rift structure, is an example of an area with occurrences of geological processes lasting hundreds of millions of years. This tectonic trench is the most geologically active area of the Bohemian massif. Altrough the strongest geological processes ceased five million years ago, the remaining tectonics, volcanism, high heat flow, thermal springs and seismic activity still attract amateurs and experts alike. Geological units bordering on the trench valley demonstrate the over 600 million year history of the Earth and its exceptional mineral resources. All of these processes created the landscape that is our home today. Let us learn to understand it!

The Geological Park

Although it is possible to view unique, attractive, exotic or otherwise interesting minerals and rocks on display in the majority of museums, the types that commonly occur in our surroundings are usually not part of the exhibits. The Marianske Lazne Geological Park was created precisely for the purpose of displaying the „common stones“ in a different light.
In 1986-1987, selected rock samples were gathered in the field and, after necessary preparation, installed in chosen areas. In the summer of 1988, the geological park opened as the only exhibit of its kind in Central Europe. At the same time, a short twenty minute film documenting the building of the geological park was made, which can be viewed as the Town Museum.
The individual samples of rock are displayed not only in their naturally occuring and extraordinary beauty lies hidden even in common stone, which we walk on everyday.
A scientist knows and appreciates the value of the rock fabrics composition, its structure and texture. For your viewing pleasure, the rock samples of the Slavkovsky les Mts. Are situated in area of almost 10 hectares – 316 block of rock, the largest weighing more than 16 tons, are placed along groomed forest paths.
The 26 educational signs installed at the foot of the Zizkuv Vrch Hill Nature Reserve present detailed information of interesting items and geological facts. By continuing along the network of paths with its benches, offering a chance to rest and contemplate out in the open nature amind a beech wood forest, you will witness the unique natural exhibit offered by the GEOLOGICAL PARK.

 

Your task:

To fulfil the task it will be necessary to walk through the entire route and at the following stops you will find some answers to our questions. The rest of answers you will find on the internet. We will be pleased if you attach photo of your favourite mineral to your log.

 

Site 07 - Quartz gangue

Which mineral fills the cleft in exposed demonstrations ? And what is its chemical structure ?

N49 58.750 E12 42.444

zila

Site 08 - Biotite orthogneiss

Where do you find big mass of orthogneisses ?

N49 58.792 E12 42.429

ortorula

Site 12 - Erlan

What means bluish stripes on the photography of quartz placed on infoboard ?

N49 58.825 E12 42.408

kremen

Site 17 - Basalt

How was basalt formed ? And don't forget to attach your photo of basalt with GPS .

N49 58.808 E12 42.277

Example foto

cedic

 

 

free counters

Additional Hints (No hints available.)