Skip to Content

<

Hautes Fagnes

A cache by *BaJo* Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/20/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Deutsch
English

Francais

 

Natuurpark Hoge Venen

 

Tijdens een kleine vakantie in dit gebied leek het ons leuk om deze cache hier als aandenken te plaatsen.

 

De Hoge Venen maakt deel uit van de Eifel dat zich uitstrekt van Duitsland tot hier in België. De Hoge Venen is het kloppende hart van de Eifel en tevens het meest typische en kwetsbare gebied. De Hoge Venen zijn overdekt met veel duizenden jaren oude hooggelegen venen, wat voor West-Europa zeer uitzonderlijk is. In de Hoge Venen is tevens Signal de Botagne te vinden, dat met zijn 694 meter het hoogste punt van België is.
 

 

Het Natuurpark Hoge Venen - Eifel verbergt zeer kwetsbare gebieden. Het is dan ook van het grootste belang om niet van de aanbevolen wandelpaden af te wijken en de huisregels, in alle omstandigheden in acht te nemen. Alleen wanneer deze twee voorwaarden worden nageleefd kan het Hoog Plateau voor het groot publiek toegankelijk blijven.
 

Flora en fauna

In het hoogveengebied zijn kenmerkende heide- en veenplanten te vinden, zoals struikhei, dophei en veenmos. Ook bloemen en planten die kenmerkend zijn in berggebieden, zoals orchideeën, gentianen, zonnedauw, veenbes en veenpluis voelen zich er thuis. Omdat de beweiding de laatste decennia verwaarloosd werd, maar ook als gevolg van stikstofdepositie en ontwatering, zijn daarnaast struikplanten en het pijpenstrootje opgekomen. Ten zuidoosten van de Hoge Venen bevinden zich velden met wilde narcissen.
De Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) is er een woekerende invasieve soort.
Bijzondere dieren zijn onder andere lynxen, edelherten, reeën, wilde zwijnen en korhoenders.
 

Geologie

De geologie van de Ardennen en de Eifel (waarin de Hoge Venen zich bevinden) zoals die vandaag de dag te zien is is het gevolg van tektonische, sedimentaire en vulkanische gebeurtenissen en processen die over een tijdspanne van miljoenen jaren plaatsvonden. Het laaggebergte dat het huidige resultaat is van deze gebeurtenissen en processen wordt het Rijnlands leisteenplateau genoemd. De westelijke helft hiervan ligt in België, de oostelijke in Duitsland. Kleinere stukken vallen onder Frankrijk, Nederland en Luxemburg.
De Ardennen en Eifel zijn een geologisch massief, een door tektonische opheffing omhoog gekomen gebied waar gesteenten uit het diepere sokkel van West-Europa dagzomen (aan het oppervlak komen). De kern van dit massief is zo’n 500 miljoen jaar geleden ontstaan  en geformeerd in een periode zo’n 300 miljoen jaar geleden. Als gevolg daarvan worden ze doorsneden door een uitgebreid stelsel van breuken en plooien.
Dankzij tektonische opheffing zo’n 30 miljoen jaar geleden is het huidige laaggebergte ontstaan. Daarbij houden tektonische opheffing en erosie elkaar ongeveer in evenwicht. Het gebied wordt gekenmerkt door diep ingesleten rivierdalen, terwijl het reliëf buiten deze dalen vrij vlak blijft. Ook tegenwoordig nog vindt tektonische opheffing plaats: de Ardennen bewegen bijvoorbeeld ten opzichte van Antwerpen met een centimeter per jaar omhoog.
 

Om deze cache te kunnen loggen moet je:

 1. Een foto nemen met daarop een teamlid met GPS, de informatieborden en de drie karakteristieke bomen die hierbij in de buurt staan. Deze foto dien je bij je log te plaatsen.

 2. Beantwoord de volgende vragen:
  A. Hoe groot is het gebied van de Hoge Venen in vierkante kilometer?
  B. Hoe oud is het gebied?

Stuur vervolgens een mail naar het volgende e-mailadres:
AantwoordBantwoord@gmail.com (voorbeeld: A12B7500@gmail.com)
 
Als je antwoorden goed zijn krijg je direct een automatische bevestiging en mag je de cache als found loggen!
Logs met verkeerde foto's of mails aan het verkeerde e-mailadres worden verwijderd!!!

 

 

The High Fens

 

The High Fens is part of the Eifel that reaches out from Germany to here in Belgium. The High Fens is the pounding heart of the Eifel en the most typical and vulnerable area. The High Fens are covered with thousands of years old highland Fens, this is very rare for the west European region. In the high fens you can also find the Signal de Botagne this is, with  694 meter, the highest point of Belgium. 

Nature park the High Fens is a very vulnerable area. So it is very important that you follow the recommended trail and always comply to the house rules. Only when you comply these to conditions the High Fens maintain to be accessible for the public.

 

Geology

The geology of the Ardennes and Eifel (The high Fens are part of this area) as we can see today, is the result of tectonic, sedimentary and volcanic processes that occurred in a million year time span.  The lower mountain range is the current result of the processes and is named the Rhineland shale plateau. The western part is situated in Belgium the eastern part is in Germany.

The Ardennes and Eifel are an geological massif.  It’s raised up by tectonic activities whereby deep laying rock is pushed up to the surface. The core of this massif arisen over 500 million years ago, and is deformed in a period about 300 million years ago. Because of the deformation there is an array of fractures and folds.

Due to the tectonic uplift 30 million years ago the current lower mountain range arisen. Nowadays tectonic uplift and erosion are in balance. The area is characterized by deep worn out river valleys, while the topography outside the valleys is mainly flat. These day’s there is still some tectonic uplift: The Ardennes Move up for about 1 cm a year compared to Antwerp.

 

To log this cache you have to:

 1. Take a picture of a team member with GPS in sight of the information signs and the three characteristic trees in the background. Upload this picture with your log!

 2. Answer the following questions
  A. How big is the High Fens Area?
  B. How old are the High Fens?

Send an email to the following e-mailaddres:
AanswerBanswer@gmail.com (For example A12B7500@gmail.com)
 
If your answers are correct, you will get an automatic reply and you can log this cache as found!
Logs with wrong pictures or logs without any right e-mail will be deleted!

 

 
 

Der Naturpark des Hohen Venns

 

Der Naturpark des Hohen venns ist Teil des Eifel, der sich über Deatschland ond Belgien erstreckt. Der Naturpark ist dan Kernstück das typischste - aber auch das ökologisch empfindlichste. Die in Westeuropa äußerst seltenen Torfmoore, die viele tausende Jahre alt sind, bedecken das Land. Beim Hohe Venn denkt man unweigerlich an das Signal de Botrange, das mit seinen 694 m Höhe ganz Belgien überragt

 

Der Naturpark Hohes Venn - Eifel ist ein sehr Empfindliches natürliches Milieu. Deshalb ist es wichtig, auf den empfohlenen Wanderwegen zu bleiben und sich unter allen Umständen wie ein Gast zu benehmen. Nur auf dies weise kann das Plateau weiterhin viel Besuchern zugänglich bleiben und Freude bereiten.

 

Die Bedienungen für das Loggen dieses Caches sind:

1)  Mach ein Foto mit darauf:
-
ein teamlid mit wirkende GPS
- die Informationsschilder
- die drei charakterischen Baumen in der Nahe der Informationsschilder

2)  Schicke die Antworten auf die folgende Fragen per E-mail uns zu
A. Wie groß ist das Gebiet der Hohnen Venns?
B. Wie alt is das Gebiet?
 

Bitte sende eine E-mail zur folgende Addresse:
AAntwortBAntwort@gmail.com (zum Beispiel: A12B7500@gmail.com)
 
Wenn Ihre Antworten richtig sind, entfangen Sie automatisch eine Bestätigung. Nur dann dürfen Sie den Cache auch wirklich auf das Internet loggen als gefunden.

Logs ohne richtiges Foto werden entfernt. Das Gleiche gilt wenn gelogd wird ohne das wir eine richtige E-mail bekommen haben!

 

 
 

Hautes Fagnes

 

Les Hautes Fagnes forment une région qui s'étend, en Belgique dans la Région wallonne (province de Liège) et, en Allemagne, dans la Rhénanie-Palatinat et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie). En néerlandais, Hoge Venen, en allemand, Hohes Venn. Bien que constituant un site de grande importance à l'échelle nationale, les Hautes Fagnes, à l'inverse du plateau des Tailles, ne font pas partie du Patrimoine majeur de Wallonie.

Il ne faut pas confondre les Hautes Fagnes avec la Fagne, une autre région naturelle qui s'étend en Belgique et en France.
Le Signal de Botrange (694 mètres) est le sommet de la Belgique.
Ce sont de vastes étendues (4100 ha en Belgique) de tourbières et de forêts qui présentent une flore et une faune assez exceptionnelles liées au climat froid et humide. Les contreforts du plateau accuille essentiellement de vastes étendues de conifères : c'est la forêt du Hertogenwald.

Les tourbières se sont formées il y a milles ans, à la fin de la dernière glaciation. La tourbe résulte de la décomposition des végétaux, notamment les sphaignes, en milieu très humide. Son épaisseur peut atteindre sept mètres. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la tourbe constitue pour les habitants proches, une source de chauffage appréciable. La surface des tourbières actives ne représente plus qu'une centaine d'hectares.

Le plateau des Hautes Fagnes est le plus important massif tourbeux en Belgique. Les autres massifs importants sont le Plateau des Tailles, le Plateau de Saint-Hubert et la Croix-Scaille.
 

Les conditions pour logger votre visiteles sont: 

1)  Prendre un photo avec:
-
à moins un membre du équipe avec GPS
- les panneaux informatiques
- les trois arbres caractéristiques  proche les panneaux informatiques.

2)  Répondre aux deux questions suivantes en m’envoyant un email contenant vos réponses
A. Quel est la grandeur du terrain Hautes Fagnes?
B. Quel âge est le terrain Hautes Fagnes?
 

Envoyez un courriel à l'adresse suivante:
AréponseBréponse@gmail.com (Par example A12B7500@gmail.com)

Si vos réponses sont correctes, vous obtiendrez une réponse automatique et vous pouvez vous connecter à ce cache que l'on trouve!
Logs avec des images fausses ou des journaux sans aucun e-mail à droite
seront éloignés!

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.