Skip to Content

<

Zemsky hrebcinec

A cache by skaut-strakonice adopce pekackovi Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/24/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keš adoptována od kačera pekackovi Naším zámerem je rozšírit Vám obzor o historii a soucasnosti jedné zajímavé Písecké stavby – Zemském hrebcinci v Písku a pozvat Vás na malou nenárocnou procházku k tomuto objektu. Doufáme, že se nám to povede a že pro Vás toto místo a poznatky o nem budou zajímavé a poucné.Zemský hrebcinec

Trocha historie
Novodobejší historie chovu koní v Písku zacala v roce 1902, kdy byli do soucasného nove vystaveného hrebcince poprvé umísteni plemenní hrebci, první zmínka o stanovišti hrebcu v Písku je již z r. 1811, dríve byl hrebcinec ve “Švantlove dvore“ ve meste.

Areál soucasného hrebcince byl rešen s ohledem na požadavky na zdravé ustájení plemenných hrebcu, t.zn., vzdušné, prostorné a svetlé stáje, soucástí areálu je prostorná krytá a otevrená jízdárna, objekt pro potreby inseminacního strediska, izolacní stáj a samozrejme honosná správní budova s byty, celý areál hrebcince je zahrnut do souboru kulturních památek. Jediným problémem bylo, že k areálu nepriléhaly žádné další pozemky, kde by bylo možno pracovat se hrebcem v terénu. Slavné písecké jezdecké dny se musely porádat na pastvinách hríbárny v Novém Dvore.

V dobe založení soucasného hrebcince mela na chov koní rozhodující vliv armáda a proto ješte v té dobe byli jako ošetrovatelé hrebcu vojáci a to až do roku 1924, kdy hrebcinec prechází plne do civilní správy.

Úkolem hrebcince bylo vždy zabezpecovat plemenné hrebce pro potreby chovatelu, které se menily dle využití koní, at to byla armáda, nebo zemedelství. K pokrytí techto potreb zajištoval hrebcinec vhodné plemenné hrebce jednak z domácího chovu, k cemuž sloužily hríbárny, které byly soucástí hrebcince, dále pak tyto potreby byly zabezpecovány dovozem plemenných hrebcu a to jak mohutných teplokrevných hrebcu oldenburských, hannoverských anglonormanských, tak chladnokrevných hrebcu, provenience belgické a norické.

Dovozy
zde platí staré pravidlo, které znali již naši predkové a to je nutno mít na pameti i v dnešní dobe : “ Kun je produkt hroudy “ , z tohoto duvodu je jasné proc mnoho dovozu plemenných hrebcu se nesetkalo s kladným dopadem v chovu koní v našich podmínkách, docházelo u potomstva ke snižování mohutnosti, tvrdosti, zhoršování kvality kopyt , atd.

Tyto záležitosti je nutno mít stále na zreteli, nebot v dnešní dobe dochází k dovozum koní a to za úcelem zvýšení sportovní výkonnosti, ale již ne tolik pozornosti se venuje výžive mladých koní a výberu vhodných lokalit, kde by se mel provádet odchov techto jedincu, rovnež pri dovozu dospelých koní by mela být venována dostatecná pozornost dovezeným koním, hlavne v optimalizaci jejich výživy. Jako jeden kladný príklad mužeme uvést odchov hrebecku ze hrebcínu bývalého Rakouska –Uherska, kdy v roce 1903 – 7 byli na hríbárne Nový Dvur odchováváni hrebecci z techto hrebcínu a bylo jednoznacne prokázáno, že hrebecci odchovávaní na N. Dvore byli v kostre mnohem lépe vyvinuti než jejich vrstevníci odchovávaní ve domovských hrebcínech. Proto již rakouští úredníci vedeli, že “novodvorské“ pastviny mají schopnost tvorit kvalitní kostru, a že ne každá puda tuto schopnost má.

Vratme se však k historii soucasného hrebcince, který byl svedkem dvou svetových válek a mnoha dalších revolucních zmen, presto zustával samostatným státním podnikem až do konce roku 1960, kdy nastaly následující zmeny v jeho zaclenení: - od r. 1961 byl zaclenen pod Státní plemenárskou správu, - od roku 1966 byl zaclenen do Plemenárského podniku Veselí nad Lužnicí, - od roku 1973 byl zaclenen do Plemenárského podniku Kladruby nad Labem, - od roku 1989 byl zaclenen do Plemenárského podniku Netolice II, - od roku 1991 se stává samostatným odštepným závodem Státního plemenárského podniku Praha, - od roku 1993 se stává opet samostatným státním podnikem, Pres veškeré tyto zmeny preckal Zemský hrebcinec s.p. až do dnešních dnu a hledá si své místo v chovu koní a to nejen v Cechách, ale pripravuje se i na predpokládané zmeny a možnosti po vstupu Ceské republiky do Evropské unie.

Ke hrebcinci vždy patrily hríbárny, kde se provádel odchov hrebecku ze kterých se po úspešném odchovu stali plemenní hrebci, napr. v létech 1880 – 1954 bylo do chovu zarazeno 2233 plemenných hrebcu, z toho je patrno, že hríbárny odchovaly tisíce hrebcu kterí pusobili hlavne v Cechách, z techto duvodu je nutno znovu se zmínit o hríbárnách, které byly soucástí hrebcince a tak ovlivnovaly jeho cinnost. Hríbárna Nový Dvur: je starší než soucasný hrebcinec Písek, byla založena v roce 1878, k ní byl v roce 1923-1955 najmut objekt v Cihovicích u Týna nad Vltavou, v roce 1946 byl priclenen objekt v Humnanech , kde byly v roce 1948 dány do provozu soucasné objekty sloužící pro odchov hríbat.

Plemenní hrebci v prirozené plemenitbe
Pres znacný rozvoj moderních metod v rozmnožování koní, t.j. inseminace, stále se používá tradicní zpusob, což je zapouštení klisen prirozenou cestou. Tento tradicní se používá proto, že sperma nekterých hrebcu není možné z ruzných duvodu distribuovat jak v podobe cerstvého spermatu, tak i v mražených dávkách, dále i v prípadech, kdy klisnu není možno inseminovat, se používá prirozená plemenitba. Zemský hrebcinec s.p. Písek má z techto duvodu sít pripouštecích stanic v rámci Cech, kde jsou hrebci u ruzných držitelu používaní v prirozené plemenitbe.

Odchov hríbat
Odchov hríbat je prováden na hríbárne Nový Dvur (1878) a Humnany (1948), obe hríbárny byly zrízeny, aby provádely odchov hrebecku pro doplnování stavu plemenných hrebcu v Cechách. V soucasné dobe a i nadále by mely obe hríbárny sloužit k ranné testaci hrebecku a pri volné kapacite i k odchovu hríbat pro další chovatele.

Ranná testace hrebecku
Tato testace vychází ze schváleného “Šlechtitelského programu“ ceského teplokrevníka. Testace bude sloužit k získávání vcasných informací o kvalite plemenných hrebcu, kterí jsou používáni k chovu, zejména by mely sloužit k získávání informací o hrebcích, kterí jsou využíváni v “Akceleracním programu“, odchovny by mely sloužit k odchovu vybraných jedincu ve srovnatelných podmínkách. Ukoncení ranné testace je na základe zkoušky stanovené “Zkušebním rádem“ CT. Testace mladých hrebcu – do této testace jsou zarazováni 3-letí hrebci, po dvou predvý-berech, testace mladých teplokrevných hrebcu probíhá po dobu 100 dnu a je zakoncena výkonnostními zkouškami, jejichž podmínky jsou pevne stanoveny “Zkušebním rádem“ CT.

Nákup a prodej koní
Nákup koní je omezen na nákup hrebecku do odchovných zarízení a nákup plemenných hrebcu. Prodej koní je soustreden na prodej koní z vlastního odchovu, kterí prošli ruznou délkou výcviku pod sedlem, nebo ve voze. Obchodní cinnost je omezena, nebot do obchodní stáje pricházeli kone horší kvality, tak se tato cinnost omezila na soustredování nabídek a poptávky, zde se Zemský hrebcinec omezuje pouze na zprostredkování prodeje.


Motlitba kone
Nasyt mne, pane, napoj mne a dej mi cistou, prostornou stáj, když skoncena je denní práce. Mluv se mnou, nebot Tvuj hlas mi nahrazuje oteže. Budeš-li ke mne laskavý, budu Ti sloužit s radostí a najdeš místo v mém srdci. Netrhej otežemi, prosím, nesahej po bici, jdem-li kupredu. Dej mi cas, abych pochopil Tvuj zámer. Nebij mne, když Ti nerozumím. Nemej mne za nepozorného, když nesplním Tvou vuli - možná, že sedlo nebo podkovy nejsou v porádku. Neuvazuj mne príliš krátce a nestríhej mi ocas, který je mou jedinou zbraní proti mouchám a komárum. Až poznáš, že se mé dny krátí, až Ti již nebudu moci sloužit, muj milovaný pane, nenech mne, prosím hladovet a mrznout a neprodávej mne. Bud tak dobrotivý a priprav mi rychlou, milosrdnou smrt a Buh se Ti odmení zde i na vecnosti.


Motlitba hríbete
Když se tráva v jarním sluku zelená, a kopytum je do skoku, proc mi, bože,musí strach srdce ochromit? Uháním a vítr mi hrívu splétá Uháním a štestí beží o závod Uháním a klopýtám o svou radost. A prece neuniknu z vezení svých vyplašených ocí, které stejne nezachytí neklid rozptýlený po svete. Bože, když se mezi stébly zacne plížit noc, vyslyš moje naríkavé ržání a dej, at zaplane ve tme jasná hvezda, která muj strach zaplaší. Amen

A nyní k samotné cache:
Cache je plastová krabicka o objemu cca 5 l; vkládejte prosím jen predmety související nejakým zpusobem s konmi, nebo zvíraty; samozrejme je možno vkládat GC,CWG a TB. Uzavrete prosím rádne víko cache.

Additional Hints (Decrypt)

zrmv xrev

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

1,313 Logged Visits

Found it 1,257     Didn't find it 1     Write note 27     Temporarily Disable Listing 3     Enable Listing 3     Publish Listing 1     Needs Maintenance 8     Owner Maintenance 13     

View Logbook | View the Image Gallery of 60 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.