Skip to content

Rimov - most (F) Traditional Geocache

This cache has been archived.

Robin_Reviewer: Archivace keše

Robin Reviewer

More
Hidden : 07/21/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Rímovská prehrada

Vodárenská nádrž Rímov byla vybudována v letech 1971-1978 na rece Malši jižne od Ceských Budejovic v r. km 21,851.Vodní dílo slouží jako zdroj vody pro vodárenskou soustavu jižní Cechy a zajištuje trvalý minimální prutok v toku pod prehradou v množství 650 l/s a min. prutok v profilu Roudné v množství1,2 mVs. Délka vzdutí v nádrži dosahuje 13 km a zátopová plocha je 210 ha.Hráz vodního díla je kamenitá sypaná z místních materiálu. Tesnící jádro je ze sprašových hlín. Mezi tesnením a stabilizacní cástí je dvoustupnový filtr.

Na styku tesnení s podložím je revizní a injekcní štola, ze které je provedena jednoradá injekcní dona do hloubky 20-40 metru. Pres korunu hráze vede místní komunikace. Koruna hráze je spojena se sdruženým objektem manipulacní lávkou nosnosti 10 tun.

Pri pate hráze v nádrži byl vybudován sdružený objekt. V dolní cásti jsou umísteny spodní výpusti, v dríku jsou vodárenské odbery a šachta pro výpust asanacního odtoku, který je odebírán od hladiny nádrže. Dríve byl asanacní odtok regulován rozstrikovacím uzáverem malé spodní výpusti DN 500 umísteném v komore dolní strojovny. V roce 1986 byla v této komore vybudována MVE a asanacní prutok je regulován dvema turbinami v rozsahu 0,65-3,5 m/s. Dvou etážová odpadní štola ve své spodní cásti odvádí vodu od spodních výpustí. Horní cást je komunikacní a jsou zde umístena potrubí vodárenských odberu, pricemž byla uvedena do provozu pouze jedna vetev. Vývar odpadní štoly je spolecný s vývarem prelivu. Provoz nádrže je podrízen hlavnímu úcelu, tj. vodárenskému využití. Hygienická ochrana nádrže je rozdelena do trí pásem. I. pásmo hygienické ochrany je zalesneno, ve II. a III. PHO je cinnost upravena zásadami hospodarení.

Samotná keš je umístena na míste, odkud je prehrada hezky videt a je možno se na místo dostat velmi pohodlne.


27 keší ... + extra velká finálka ... + bonusová keš ... + jedna reka ...

- tato keš je soucástí Malše série, v keši najdete karticku s písmenem a jeho hodnotou, opište si jej pro odlov finálky, více informací zde

Additional Hints (Decrypt)

iáyrp mn fibqvqyrz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)