Skip to content

Sachta nad Kojsovom Traditional Cache

This cache has been archived.

vtackar: Keš je archivovaná.

More
Hidden : 11/04/2008
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Šachta nad Kojšovom

SK: Súradnice Vás privedú do malebnej dedinky vo Volovských vrchoch Kojšov.. Podla dostupných historických pramenov sa po prvýkrát spomína v roku 1368 a potom až o sto rokov neskôr, ked pripadla panstvu Spišského hradu. Spolu s ním sa dostala pod zemepanskú právomoc Zápolských, neskôr Turzovcov. Názov obce je odvodený najpravdepodobnejšie od osobného mena lokátora obce Koyša, ktoré vzniklo zo skrátenej domáckej podoby slovanského zloženého osobného mena Kojislav. Zo stredovekých zápisov názvu obce Kojšov možno uviest tri názvy a to Koys z roku 1368, jeho pomadarcenú podobu Koysfalva (Kojšovská dedina) z roku 1375 a konecne aj dnešnú podobu Kojschov z roku 1565, zachytenú nemeckou grafikou. Dôležité je poznamenat, že obec bola dosídlovaná v 15. a 16. storocí v rámci valašskej kolonizácie, ktorá postupovala z východu. Noví pastierski kolonisti tak vtlacili svoj nový národopisný ráz, ktorý sa doteraz zrací v reci, zvykoch, náboženstve, ako aj v povahových rysoch obyvatelstva. Pôvodní obyvatelia obce sa zaoberali polnohospodárstvom, najmä chovom oviec a dobytka. Vtedajšie bohaté lesy poskytovali možnost práce v nich pri tažbe a spracovaní dreva. Neskôr sa tu pálilo drevené uhlie pre železné hámre, ktoré upravovali vytažené rudy z kojšovských baní. V roku 1565 sa Kojšov pocítal medzi banské obce. Hlavným zamestnaním obyvatelov vedla chovu oviec bolo drevorubacstvo a tesárstvo, neskôr baníctvo. V okolí obce sa tažila železná, medená a strieborná ruda.

Keška sa nachádza na severozápadnom hrebeni, ktorý oddeluje obec od Perlovej doliny Môžete tu nájst stopy banskej cinnosti Samotná keš sa nachádza pri zavalenom vchode do  jednej z pocetných šácht.

Additional Hints (Decrypt)

cbq xnzrabz cev mninyrabz ipubqr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)