Skip to Content

This cache has been archived.

TrainTour Reviewer: Bohuzel ani po mesici se zadny zajemce o adopci neozval, nezbyva mi nez archivovat - kdyz by preci jen nekdo s napadem prisel, muze zalozit listing novy.

TrainTour, reviewer pro CZ, SK a okoli

More
<

Gymnázium Teplice

A cache by kotousek Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/09/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato keš je venována teplickému Gymnáziu a také historikovi a publicistovi Dušanu Treštíkovi,který studoval na tomto gymnáziu. Prosím dbejte na to , aby nebyli kolem mudlove a mohli jste nepozorovane odlovit. Keš je trochu na rane.

www.gymtce.cz
Kronika teplického gymnázia 1945 - 1995
Rozvoj ceského školství po osvobození v roce 1945 byl velmi rychlý. Po odsunu Nemcu dochází k poceštení pohranicních oblastí a k návratu ceských rodin z vnitrozemí, vyhnaných v roce 1938 ze svých domovu. Vrátila se i rada ucitelu a ti jako první obnovovali výuku na školách. První škola po osvobození byla otevrena již 9. cervna 1945 v Hrobu.
Rok 1945 znamenal i radikální obrat pro strední školství. Nemecké školy se uzavírají a na žádost Okresní správní komise povoluje ministerstvo školství a osvety výnosem ze dne 18. srpna 1945 namísto bývalého státního nemeckého gymnázia zrídit ceské státní reálné gymnázium v Teplicích - Šanove s platností od 1. zárí 1945. Pro tento ústav byla získána budova dnešní obchodní akademie.
Gymnázium se rozšírilo také o vecerní delnické studium. V roce 1951 byla k nemu priclenena i vyšší hospodárská škola, která byla v likvidaci. První ceské gymnázium v Teplicích bylo v dnešní budove Obchodní akademie až do roku 1953.
V roce 1955 byla v Teplicích zrízena druhá jedenáctiletá strední škola v budove ZDŠ v ulici Cs. dobrovolcu. Reditelem byl jmenován J. MAYER, profesor pedagogické školy v Teplicích. Krátce pred rokem 1960 vyla jedenáctiletá strední škola v Trnovanech premenena na experimentální dvanáctiletou strední školu, protože se ukázalo, že v práci jedenáctiletek bylo mnoho nedostatku.
Koncem roku 1960 byl schválen nový školský zákon, který opustil linii jedenáctileté strední školy.
Na ni navázala nová, strední všeobecne vzdelávací škola (SVVŠ), která zahájila svou cinnost ve školním roce 1961 - 1962. Pro tuto SVVŠ byla vybrána budova našeho gymnázia, do níž byly prevedeny 10.-12. rocníky obou bývalých jedenáctiletek, v jejichž budovách zustaly devítiletky.
Ve školním roce 1968-1969 byl vydán zákon NS, který premenil dosavadní tríleté studium na SVVŠ na ctyrleté studium gymnaziální.
K 1. zárí 1971 byla z podnetu odboru školství KNV a se souhlasem ministerstva školství zrízena konzervator, která byla prozatímne organizacne pridelena ke gymnáziu v Teplicích. Reditelkou školy byla jmenována Eliška LUXOVÁ a od ledna 1972 Jaroslav HATAŠ. Odborné vedení konzervatore prevzal ve své funkcní náplni krajský inspektor hudební výchovy Jirí Brož. Všeobecne vzdelávacím predmetum konzervatore vyucovali profesori gymnázia.
Reditel Jaroslav Hataš byl vystrídán Eliškou Luxovou, která pusobila ve funkci reditelky gymnázia v letech 1976-1987.
Léta 1987-1992, kdy byl reditelem školy Bohumil FIŠER, jsou poznamenána premenami ve spolecnosti, které se pochopitelne odrážely i v živote a v práci školy. Vedení spolecne s celým pedagogickým sborem bylo postaveno pred celou radu nových úkolu. Hledaly se nové prístupy, nové koncepce. Škola získala právní subjektivitu, bylo treba dobudovat organizacní a vztahový systém vyplývající z této nové skutecnosti.
V dubnu 1992 probehl konkurs na místo reditele gymnázia, ve kterém zvítezil RNDr. Zdenek BERGMAN a ten od školního roku 1992/93 školu rídí. Od zárí 1994 bylo gymnázium rozšíreno o sedm nových tríd (primy, sekundy, tercie) sedmiletého studia. Byli do nich prijímáni absolventi páté, šesté a sedmé trídy základní školy. Zustalo zachováno i ctyrleté studium.

POZOR-keš hledejte hmatem, ne ocima,pokud do ní tuknete a spadne vám,tak vždy na vaši stranu,nikdy ne na druhou.Je magnetickaá. A jinak ty dvere bývají casto otevrené.Ukládejte ji vždy na stejné místo, tj. na hranu sloupku dále od branky,aby nebyla videt temi,kdo pujdou z budovy bocním vchodem .

Additional Hints (Decrypt)

anfgraxn - 6.xbibil fybhcrx mcenin

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.