Skip to content

Lutrstek Traditional Geocache

Hidden : 05/08/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


LUTRSTEK


Poutní kaple P. Marie Sedmibolestné (Lutršték) stojí na kopci severozápadne od obce Nemcany (http://www.nemcany.cz/). Název tohoto poutního místa "Lutršték" vznikl údajne z nemeckého "lauter Steg".


Poute mají na tomto míste dlouholetou tradici již od roku 1861. Nedaleko puvodní mariánské kaple se sochou Panny Marie došlo k uzdravení nekolika osob.


Kaple byla postavena v letech 1867-1877 (posvecena 17.9.1877) z milodaru poutníku, kterí pricházeli k nedaleké studánce a sverovali se zde pod ochranu Sedmibolestné Panny Marie. Ke studánce se váže nekolik povestí, podle nich voda ze studánky uzdravila nekolik slepých lidí. Dobové texty z roku 1888 popisují historii kaplicky i povest o studánce.

Mše se zde konají vzdy v 9:45, 1. nedeli v mesíci v období kveten - ríjen
Poute se konají tradicne 3. nedeli v zárí a májová pout 1. kvetna.


Additional Hints (No hints available.)