Skip to content

Ajan Sokkelo: 1295 Mystery Cache

This cache has been archived.

AHA & team: Trochu déle mi trvalo se dostat do lesa, ale dnes jsem konečně keš a její stage odnesl. Keš by potřebovala předělat, takže mezi adopcí a vytvořením nějaké nové není moc rozdíl. Archive.

More
Hidden : 03/14/2009
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:  large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Časová geocache uložená v roce založení města Plzně.
EN: Geotimecache hidden in the year of New Pilsen foundation.

O co jde?

Jistě jste se již setkali s mnoha různými cachemi, ale ať už šlo o tradiční, multicache nebo o mystery cache, ve většině případů jste dříve nebo později získali dvojici souřadnic, které vás dovedly k místu skrýše. Výjimečně hrála svoji roli výška, třetí souřadnice zvoucí do výšek či hloubek.

Cache Ajan Sokkelo: 1295 je trochu odlišná – není schovaná v koruně stromů ani ukryta v podzemí, ale leží v dávné minulosti. Geotimecache. Ano, čtvrtá souřadnice je na časové ose. Budete-li úspěšní, dostanete se do roku pravděpodobného založení královského města Nová Plzeň.

Jak takové cestování časem funguje? Ve většině sci-fi se nastaví přesný čas a stroj času zařídí přesun na vteřinu přesně. Možná to tak jednou bude, ale zatím jde stále o sci-fi. V současnosti se pro zaměření cíle používají stopy osobností, které v určitém časoprostoru doslova zazářily a staly se navždy majákem pro cestovatele časem. Jsou období, která pro nedostatek osobností dosud zaměřit nelze, ale k založení Plzně se naštěstí dá dostat. A ta přesnost? Rozptyl u cíle cesty je v řádu měsíců, časem to bude snad lepší.

Aby se naší minulostí netoulal každý, musíte výchozí souřadnice vyluštit. Jako zájemci o dějiny to jistě zvládnete. Nedaleko výchozích souřadnic dostanete časový kód jedné osobnosti z historie Plzně. Je na vašem uvážení, zda riskantní a často klikatou cestu minulostí vynecháte nebo zda kód zadáte do svého stroje času. Dál je to na vás, najděte svoji cestu tam i zpět.

Poznámky pro nováčky v geotimecachingu

 • Před cestou časem si zaměřte a uložte kód současnosti, ať víte, kam se chcete vrátit. Autoři této cache nenesou žádnou odpovědnost za vaše záhadné zmizení. Nebudeme konejšit příbuzné či vychovávat vaše opuštěné děti.
 • Před cestou si zkontrolujte přesné zadání časového kódu. Malý překlep pro vás může mít naprosto fatální důsledky.
 • Jak už bylo řečeno, cestování v čase není naprosto přesné. Díky této nepřesnosti je ale zajištěno náhodné rozložení cestovatelů v cílovém roce, čímž se snižuje riziko fyzické kolize s jinými cestovateli. Přesto není fyzická srážka zcela vyloučena.
 • Vzhledem k předešlému bodu počítejte se všemi variantami počasí, které vás na cestě může potkat. Připomínám, že cesta do roku 1295 prochází i obdobím malé doby ledové. Není zaručena ani denní doba, tj. baterka je proto naprosto nezbytná.
 • Při přesunech v čase vás bude provázet souvislý hukot pádících dějin i problikávání záblesků silných osobností.
 • Pokud při cestách časem potkáte jiné cachery, nesnažte se je kontaktovat: může jít o cachery z budoucnosti a můžete to být i vy samotní při dalším pokusu o úspěšný odlov této cache. Nepřipravte si zbytečně zklamání.
 • Při své cestě se nesnažte měnit minulost! Naprosto stačí, že v minulosti dýcháte vzduch. Chovejte se tiše a nenápadně, vlci a medvědi byli tenkrát ještě pány lesa a lapků a mordýřů se krajem také toulalo nepočítaně.
 • Nevracejte se prosím do času před zahájení vašeho odlovu cache. Buďte zodpovědní a ohleduplní.
 • V případě beznadějného uvíznutí v čase se pokuste předat své časové kódy tak, aby přečkaly do 21. století. Doporučujeme rotundu ve Staré Plzni, kostel Všech Svatých mezi Malicemi a Záhořím, Kostelec Panny Marie či rozestavěný kostel sv. Bartoloměje. Do doby vyzvednutí můžete zkusit přežít v samotné Plzni či v některé tehdy existující vesnici jako Malice, Bory, Skvrňany, Doudlevce atd. Nevyzvedne-li si vás nikdo do dvou let, zničte prosím důkladně veškeré předměty pocházející ze současnosti. Nechcete přeci archeologům plést hlavu svým mobilem nalezeným v nepatřičných historických vrstvách nebo amalgámovými plombami či dioptrickými brýlemi na tělesných ostatcích starých několik století.
 • U tohoto typu cache nemá smysl usilovat o FTF! Vše je už dávno vybojováno. První i všechny další úspěšné nálezy se staly už před 714 lety! Raději si přečtěte něco o historii Plzně, což se v případě problémů na cestě může hodit, než abyste hodinu po zveřejnění zablokovali malé parkoviště. Do logbooku uvádějte ze stejných důvodů raději čas předpokládaného návratu do současnosti.

Výchozí souřadnice

Nejstarší dochovaná pečeť města
Historická pečeť Plzně s nápisem SIG / ILLV . CIWITATIS. D . NOWA . PILSEN REGI

Obrázek vpravo zobrazuje nejstarší dochovanou pečeť města Plzně. Plzeňští měšťané její motiv v druhé polovině 15. století převzali a použili jej jako srdeční štítek městského znaku. Pečeť zobrazuje městskou hradbu s cimbuřím a dvojicí věží. V gotické bráně stojí král v brnění s mečem a gotickým štítem s českým lvem. Na hradbách stojí prostovlasá dívka s prapory: jeden je s českým lvem, druhý se svatováclavskou orlicí.

X = rok, z něhož vyobrazená pečeť pochází

4082 - X = ABCD
7380 - X = HIJK

N49° 4A.DCB  E13° 1J.KIH
Kontrola souřadnic

O založení Plzně

Na sklonku 13. století končila v českých zemích éra hradů jako správních sídel a nadcházela éra krajů řízených z královských měst. Tato města vznikla na místě dřívějších tržních osad, na důležitých obchodních stezkách a pod knížecími hrady. Od svého zrodu se stávala středisky obchodu, řemeslné výroby, duchovního života a obrany.

Strážní hrad Plzeň nad dnešním Starým Plzencem byl již za svým zenitem a úzké svažité údolí řeky Úslavy neumožňovalo další růst podhradí. Bylo potřeba nového centra a tak Václav II. rozhodl o založení nového města. Královský lokátor našel nedaleko farní vsi Malice vynikající místo: na soutoku Mže s Radbuzou a zároveň na křižovatce norimberské, řezenské a saské obchodní stezky. Zde, na řečeném zeleném drnu, bylo město založeno. Kdy však k tomu došlo, není přesně známo, neb zakládací listina se nedochovala, ale pravděpodobně mezi roky 1292 a 1298. Ostatně na přídestí rukopisu pražské kapitulní knihovny byla nalezena zmínka, že roku 1295 se staví Plzeň.

Jméno pro nové město bylo přeneseno z hradu Plzeň. Pro rozlišení od původního města v podhradí získalo přívlastek Nová. Tedy, tenkrát se psalo Nový Plzeň a dvě století mužský Plzeň vydržel. Samotné jméno Plzeň je zřejmě odvozeno od polohy starého hradu, kde je sesouvající se, plzká půda.

Založení Nové Plzně bylo vyvrcholením lokačních aktivit v kraji. Díky bohatství pocházejících ze stříbrných dolů v Kutné Hoře si král mohl dovolit nechat naplánovat město velkoryse v moderním stylu západoevropských urbanistických plánů. Při jeho založení se také zúročily zkušenosti se založením předchozích královských měst. Plzeň tak stojí na chronologickém konci lokací Přemyslovců, je i jejich typovým završením a řadí se mezi ty nejlepší.

Na téměř čtvercové ploše o rozloze 20 ha vyměřil lokátor půdorys pravoúhlé sítě 15 ulic okolo dominantního rozlehlého náměstí, dodnes jednoho z největších. V jednotlivých ulicích bylo na 290 stavebních parcel i místo pro dva kláštery. Středověký půdorys historického jádra se dochoval dodnes a je stále funkční. Město dostalo do vínku 168 lánů po 42 jitrech, z nichž mělo odvádět 84 hřiven úroku královské komoře, berně byla městu uložena v nezvykle vysoké výši 260 hřiven. K tzv. městskému šosu příslušely od počátku vesnice Malice, Bory, Skvrňany, Doudlevce, Radobyčice, Útušice, Černice, část Božkova a Koterova.

Vyměřit město či dát mu jméno nestačí, je potřeba lidí, kteří by se v něm usadili, vystavěli svůj dům, platili příslušné poplatky a sdíleli jeho osud. I to bylo úkolem lokátora. Většina osadníků přišla ze Staré Plzně, z okolních měst jako Tachov, Stříbro či Klatovy, usadili se zde řemeslníci z blízkých i vzdálených vesnic i mnoho Němců ze severozápadních Čech. Je možné, že je lákalo i privilegium od krále udělené dědičně všem měšťanům bez ohledu na jejich povolání a to výnosné právo várečné. Přesto na 300 rodin čekala nelehká léta naplněná těžkou prací a nejistotou. Osadníci nebyli ušetřeni nájezdů lapků, neb kromě svých domů či dnešní hlavní dominanty kostela sv. Bartoloměje museli postavit i městské hradby.

Opevnění města tvořil dvojitý věnec hradeb s vodním příkopem, prolomený čtveřicí bran – na východ ku Praze, na západ k Norimberku, na sever k Malicím a na jih k Borům. Městské hradby, dokončené již před rokem 1307, učinily z Plzně vynikající středověkou pevnost, která byla dobyta až o více než tři století později za změněných vojenských podmínek.

Měšťané se řídili městským právem norimberským, kdy v čele dvanácti konšelů je rychtář. Ten je zároveň představeným městského soudu a zároveň hlavním vojenským velitelem. Prvním dědičným rychtářem se stal sám lokátor. Možná právě proto vyměřil pro rychtu velkou parcelu na náměstí, dnes na ní stojí radnice.

Tak byla založena Nová Plzeň. Již krátce po svém vzniku se stala významným obchodním centrem českého státu a také třetím největším a nejdůležitějším královským městem.

Short english listing

The oldest known town seal
The oldest known town seal with inscription SIG / ILLV . CIWITATIS. D . NOWA . PILSEN REGI

This cache takes you on the trip across sea of time to the year 1295, when Wenceslaus II of Bohemia founded royal city New Pilsen. Near starting location you'll get time code for your time-machine to travel to the year highlighted by some shiny celebrity of Pilsen. Find your way to the year 1295 and back. Do not try to change history! Be careful and watchful. Hand torch is required and we recommend this cache with some Czech speaking geocacher.

X = year, from which comes the oldest known town seal.

4082 - X = ABCD
7380 - X = HIJK

N49° 4A.DCB  E13° 1J.KIH
Coordinate Verification

Ocenění

Cache získala ocenění Top cache měsíce března 2009 od plzeňské geocachingové komunity. Děkujeme!

Plzeňská cache měsíce – gc-plzen.net Plzeňská mystery cache měsíce – gc-plzen.net

(kopie listingu)

Additional Hints (Decrypt)

[CS] ilmanzarwfv ceb Cymra, xengfv ceb inf / cbq fgebzrz [EN] orybj gerrf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)