Skip to content

<

Domovy slavnych - Brno

A cache by Dudlyk Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/17/2008
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[CZ]

Domovy slavných – Brno


Ne každý ví, že Ceská republika, na to jaké je relativne malé rozlohy, má v celku hodne významných a slavných lidí. Za posledních asi sto let jsme se dockali hodne pokroku jak v technice, tak treba i v medicíne.

Když koukneme do historie, najdeme napríklad významné malíre, ilustrátory, spisovatele, lékare, ucence nebo treba válecné bojovníky, kterí bojovali za svou zem, abychom my tady ted mohli být a dívat se na tento listing. Ale zase ne každý clovek, který dostal nejaké ocenení, se rád chlubí definicí napríklad „významný“ nebo „slavný“. Je pritom jedno jestli se to týká medicíny, vedy, literatury nebo treba válecné mise. Každý clovek neprahne po tom mít na zdi povešeno co nejvíce ocenení, ale po tom neco v živote dokázat a nebo treba ukázat se jako clovek s dobrým nápadem.

Cache
Tato cache vás provede po vybraných mestských cástech, v kterých bydleli významní lidé. Vybral jsem domy, na kterých jsou dodnes dochované pametní desky nebo plastiky pripomínající známou osobnost, která v tom dome bydlela. Vaším úkolem bude zjistit potrebné informace na místech, kde se pametní desky nachází. Nebude se to týkat informací, které by bylo možné vycíst z pametních desek, a to proto, že „strýcek“ Google už v dnešní dobe ví skoro vše. Ale o to zajímavejší to pro Vás doufám bude.

Stage 1
Úvodní souradnice vás zavedou na místo, kde bydlel spisovatel moderní ceskoslovenské literatury 20. století. Vaším úkolem bude spocítat schody, které vedou ke vchodovým dverím do domu, a také pocet oken v pudní vestavbe. Pocet schodu = A, Pocet oken = B.

Na další stage vás dovedou tyto souradnice.

N 49° 11.UVW
E 016° 36.XYZ

U=A+B+B
V=B
W=A-3
X=B+A
Y=B+A+B
Z=B*B+A

Stage 2
Tato stage Vás dovede na dosti frekventované místo v centru Brna. Jedná se o hodne navštevovanou budovu. Ale ne každý si všiml pametní desky, která je umístena na pravé strane od vchodových dverí. Pod pametní deskou je umístena další deska informující o kulturní památce, na které jsou uvedeny dva letopocty CDEF a GHIJ.

Na další stage vás dovedou tyto souradnice.

N 49° 11.UVW
E 016° 36.XYZ

U=G+H
V=C+I
W=B+E
X=A
Y=D-H
Z=B+G

Stage 3
Na správne vypocítaných souradnicích se nachází pametní deska s plastikou známé osoby. Vaším úkolem bude spocítat hranatá okna na budove ze strany, kde je umístena pametní deska. Pocet hranatých oken = KL

Na další stage vás dovedou tyto souradnice.

N 49° 11.UVW
E 016° 36.XYZ

U=C+D
V=G+H
W=F+K
X=K-B
Y=K+H
Z=F-B

Stage 4
Správne vypocítané souradnice vás dovedou k plastice s portrétem studenta. Tato budova je pomerne veliká. Píši veliká proto, protože vašim úkolem bude zjistit letopocet MNOP, který je napsán na budove. Letopocet je umísten uprostred budovy nad posledními okny (za tmy je letopocet spatne videt, doporucuji navstevu ve dne a jeste lepe s digitalnim fotoaparatem, nebo s dalekohledem) .

Na další stage vás dovedou tyto souradnice.

N 49° 11.UVW
E 016° 35.XYZ

U=N-M
V=L+M+P
W=K+M
X=E+K
Y=K+B
Z=N-A

Stage 5
Správne vypocítané souradnice vás dovedou na vyvýšenejší místo s výhledem na hrad Špilberk. Když se podíváte pres zábradlí na budovu, uvidíte pametní desku s plastikou. Po levé i pravé strane budete mít plechové garáže patrící k rodinným domum. Nás bude zajímat kolik plechových garážových vrat je na garážích. Q = po levé strane, R = po pravé strane. [jedná se jen o nejbližší garáže po levé i pravé strane od pametní desky, a ne o celou ulici :-) .]

Na další stage vás dovedou tyto souradnice.

N 49° 11.UVW
E 016° 35.XYZ

U=F+K
V=Q+R+P
W=O-N
X=R-C
Y=Q-R
Z=R+K

Stage 6
Poslední stage Vás dovede k nejvetší pametní desce a plastice, kterou jsem vám chtel ukázat.Vaším úkolem na tomto míste bude spocítat na prední strane budovy pocet oken s okenicemi. Pocet oken s okenicemi = S

K umístení samotné cache Vás dovedou tyto souradnice.

N 49° 11.UVW
E 016° 35.XYZ

U=S*R+P
V=K+S
W=B+L
X=M+S
Y=O-P
Z=O-N

Preji príjemnou zábavu a hodne štestí pri zjištování potrebných informací.


[EN]

The Houses of the Famous People – Brno


Many important and famous persons were born in Czech Republic. In addition, we reached progress e.g. in engineering or medicine.

In our history we find many important painters, ilustrators, writers, doctors, bookmans or fighters, but somebody of them didn‘t want to be honored but achieved something in their life. In this situation we are similar.

Cache
With this cache you will visit certain city quarters in which important persons lived. I choose houses with preserve memorial tablets or sculptures reminiscent of the famous person, who lived there. Your task is to find needed information, where the memorial tablets are. This information will be not present direct on this tablets. That’s why the cache would be more interesting for you.

Stage 1
Original position data take you away to the place, where the most famous writer of modern czechoslovak literature of 20th century lived. Your task is to count all steps, which is in the stair to entry door of the house and the number of windows in house attic. The number of steps = A, The number of windows = B

This coordinates takes you to the next stage.

N 49° 11.UVW
E 016° 36.XYZ

U=A+B+B
V=B
W=A-3
X=B+A
Y=B+A+B
Z=B*B+A

Stage 2
This stage lead you to more frequented place in the Brno city center. It is plentifully visiting building. On the right of the entrance of the house there is memorial tablet and under this tablet there is next tablet, which inform you about cultural landmark. On this table, there are two eras, CDEF and GHIJ.

This coordinates takes you to the next stage.

N 49° 11.UVW
E 016° 36.XYZ

U=G+H
V=C+I
W=B+E
X=A
Y=D-H
Z=B+G

Stage 3
On the new coordinates, you will find memorial tablets with sculpture one of the famous people. Your task is to count square windows on the building from the side of the memorial tablet. The number of square windows = KL.

This coordinates takes you to the next stage.

N 49° 11.UVW
E 016° 36.XYZ

U=C+D
V=G+H
W=F+K
X=K-B
Y=K+H
Z=F-B

Stage 4
The new coordinates takes you to the sculpture of student. This building is quitely big. Your task will be find the era MNOP, which is writen on the building. It is in the middle of building, upon the last windows.

This coordinates takes you to the next stage.

N 49° 11.UVW
E 016° 35.XYZ

U=N-M
V=L+M+P
W=K+M
X=E+K
Y=K+B
Z=N-A

Stage 5
The right counted coordinates take you to the perch with the view to the Spilberk castle. If you take a look at building over the railing, you can see the memorial tablet with the sculpture. On the left and right side you have iron garages belong to the family houses. How many iron gates are on the garages? Q = iron gates on the left, R = iron gates on the right.
[Please count only the nearest iron garage’s gates on the left and the right side, not the all garages in the whole street :-) ]

This coordinates takes you to the next stage.

N 49° 11.UVW
E 016° 35.XYZ

U=F+K
V=Q+R+P
W=O-N
X=R-C
Y=Q-R
Z=R+K

Stage 6
The final stage take you to the memorial tablet and sculpture I want to take you there.Your task is to count the windows with window shutters on the front of the building. The window with the windows shutters = S.

This coordinates takes you to the location of the cache.

N 49° 11.UVW
E 016° 35.XYZ

U=S*R+P
V=K+S
W=B+L
X=M+S
Y=O-P
Z=O-N

I wish you nice fun and good luck in finding needed information.


Additional Hints (Decrypt)

H qibwvgrub fgebzh / Ng qbhoyr gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.