Skip to content

Skansen Brannstasjon Traditional Geocache

This cache has been archived.

cervisvenator: Mangel på vedlikehold og ingen respons fra eier.

More
Hidden : 12/02/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Skansen Brannstasjon
Skansen Brannstasjon
(Photo by Frode Inge Helland)

 
 

NORSK
Skansen brannstasjon sto klar til bruk i 1903, med mann, mus og hest. Bystyret hadde trukket penger ut av ermet for å ruste opp brannetaten. Disse investeringene har vi glede av den dag i dag. Brannstasjonen har liten funksjon som brannsikrer, men er et levende kulturminne og blant bergensernes mange stoltheter. I 1903 var ikke alle like begeistret..

Skansen brannstasjon ble, som Sandviken brannstasjon, tatt i bruk i september 1903. Foranledningen til de nye brannstasjonene var Bybrannen 22. september 1901, som førte med seg ny vilje til å investere i brannsikring, både hos bystyret og blant private. Det ble i første omgang bevilget penger til innkjøp av nytt utstyr og flere brannmenn. I neste omgang, i juni 1902, gikk bystyret blant annet inn for å bygge de nye brannstasjonene i Sandviken og på Skansen.

I dag synes de fleste at Skansen brannstasjon er et fint bygg. Når vi står på fisketorget og ser opp fjellsiden, står brannstasjonen der så hvit og fin og er en stolthet som vi skryter av. I 1903 var det mange som mente at arkitekt
Th. Bjørnstad hadde gjort en dårlig jobb, blant andre denne arkitekturkritikeren:

Bygningens stil er hva forsiden angår, holdt i ren madagassisk renessanse, dog med en tydelig påvirkning av indokinesiske retninger. Baksiden derimot er holdt i en ren og velgjørende syndfjordsk barokkstil. Som bevis på hvilken oppmerksomhet dette sjeldne byggverk vekker hos turister, kan noteres at en flerhet av fremmede tar det for en oldnorsk stavkirke, som med litt flikking og maling er gjort brukbar for en pietetsfull etterslekt. Atter andre tror at det er Tyskekirken, mens en flerhet antar at det smukke byggverk er flyttet fra en eller annen utstilling, hvor det har gjort tjeneste som Camera obscura eller magica.

Brannstasjonen hadde plass til ett brannkjøretøy, stallrom og arbeidsrom. I annen etasje hadde underbrannmesteren en leilighet, og i tårnet holdt selvsagt utkikksvakten til, med branntelegrafbord og sveivetelefon til Hovedstasjonen. Kritikerne av brannstasjonen hadde selvsagt også en mening om stasjonens ”romløsning”; de mente at det var dårlig planlegging å plassere høyloftet slik at høyet måtte passere gjødselen før det nådde fram til hestenes krybber. Kritikerne var kanskje inne på noe der?

Skansen Brannstasjon var ikke betjent på dagtid. Om natten hadde stasjonen sovende brannvakt, pluss én våken i utkikkstårnet.

Stasjonen fikk sin første brannbil i 1936, og stasjonens siste hest, Olav, fikk avskjed. Han fikk en retrettstilling i Renovasjonsvesenet i Bergen. Skansen Brannstasjon ble endelig nedlagt i 1969. I dag er det parkvesenet og Buekorpset, representert ved Skansen Bataljon, som holder vakt.

Idylliske Skansedammen (66 m.o.h.), som nå fungerer som badeplass for ungdommene, hadde sin klare funksjon. Den skulle redde byen ved storbrann.

Ved stor brann i første og andre trykksone (Bryggen-Nordnes-Nygård og de nedre deler av byen) skal tårnvakten uoppfordret ta stoppenøkkel fra stasjonen å løpe til det rødmalte kappelokket for stoppekrane for krysset Vetrlidsallmenning-Øvre Blekevei, åpne denne, løpe tilbake å åpne stoppekrane på nordsiden av Skansedammen så vannet fra tredje sone trykk (Skredderdalen) kan forsterke trykket i reservoaret.

Skansedammen er ikke lenger aktuell å bruke ved brann

(Det er ingen blyant i cachen)
 

ENGLISH
The fire station at Skansen was built in 1903. After a big fire in 1901, the city acknowledged the need for an up-to-date fire department and found hidden resources to fund it. The investments of 1903 are still enjoyable for us today - the fire station is now a cultural heritage site and among the town’s many prides. Mind you, not everyone praised the building’s architecture in 1903.

Most people today seem to think that the fire station on the hill is a beautiful building. Looking up on the hillside from the Fish Market, it stands there white and pretty as the pride of the town. Back in 1903, however, many people felt that the architect had done a poor job. One critic of architecture insisted that “the building was designed in Madagascan renaissance, clearly influenced by Indochinese styles.” The critic further claimed that “most strangers believe it to be an ancient stave church; others think that it could be the Hanseatic Church – while most believe it to be a construction moved here from some exhibition where it may have served as a Camera Obscura or Magica.”

Inside the fire station there was room for one fire wagon, a stable room for one horse and a work room. On the first floor the fire chief had a flat, and the watchman sat in the tower, where he had a telegraph and a direct telephone line to the main fire station in town.

Skansen fire station was not in use during daytime. At night the station had a watchman awake in the tower and a fireman on duty while he slept, unless, of course there was a fire.

The station acquired its first fire engine in 1936. At this time the last horse, Olav, was retired. He was given a new position in the municipal waste disposal service. The fire station was closed down in 1969, and today Buekorpset – the Drummer Boys Battalion – keeps guard at Skansen.
The function of the idyllic pond by the station (66 meters above sea level) was to save the town in case of a major fire. Its purpose was to increase the water pressure when the normal level was no longer sufficient. The pond is no longer in use by the town or the fire department. Local youths, capable of jumping over the fences, enjoy the area in the summer.

(There's no pencil in the cache)

Kilde: Histos

 

Geocaching på Vestlandet

Additional Hints (Decrypt)

Thggre, ybj

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)