Skip to content

Kalamecu - Markuzu gravas Traditional Geocache

Hidden : 12/06/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

LV: Slēpnis novietots pie Markūzu gravas, netālu no slēpņa gravas nogazē apskatāma māksliga ala, kas izlauzta, iegūstot dolomitu. Alas garums 14m, augstums līdz 1,3 m, pazemes telpas platums vairāk kā 5 m. EN: Cache is located near valley of Markuzi. Near cache you'll find an artificial dolomite cave with length of 14m and height up to 1.2 m.

LV: Kalamecu-Markūzu gravas atrodas Gaujienas pagastā un kopš 1962.gada ir aizsargājams ģeoloģisks dabas piemineklis. Gravās atsedzas Pļaviņu svītas Sēlijas un Atzeles slāņi. Kalamecu gravas garums ir 240 m, platums apakšējā daļā 10 m, augšējā 20 līdz 22 m, dziļums 12 m. Gravā tek Kalamecu (saukts arī Kalamezu) strauts, tā gultnē ir daudzas 0,1-0,5m augstas krāčveida kāpeles. Gravā apskatāmi ainaviski dolomīta atsegumi, kas veido apmēram 5m dziļu kanjonu, kāds Latvijā reti kur apskatāms. Markūzu gravas (saukta arī par Poļakas upīti) garums ir 250 m, dziļums 13 m, platums 14 - 25 m. Gravā ir vairākus metrus augsti dolomīta atsegumi un neliela ala ar divām šaurām ieejām. Alas garums - 14m. Tāpat kā lielākajai daļai no Latvijā esošajām alām, arī šai ir mākslīga izcelsme - kādreiz te bijušas dolomīta lauztuves. Gravu nogāzes vietām izveidojušas negatīvas dolomīta pārkares no viegli grūstošiem bluķiem, tāpēc, aplūkojot objektus, jāievēro piesardzība. Savdabīgās gravas visiespaidīgāk izskatās pavasara palu periodā vai pēc lielām lietavām, kad pa gravām plūstošās upītes pildās ar ūdenī, veidojot krāces un ūdenskritumus. Ievērojamākais ūdenskritums atrodas Kalamecu gravā un ir 0,6m augsts un 0,5-4m plats (atkarībā no ūdens līmeņa). EN: Geological and geo-morphological nature reserve "Valley of Kalameci - Markuzi" located at Gaujiena parish, Aluksne region. Kalamecu ravine length is 240 m, width of the lower part is 10 m, at the top - 20 to 22 m, depth - 12 m. In the ravine flows Kalamecu River with 7 developed waterfalls (height from 0.3 to 0.6 m and a width of 2 to 2.5 meters). Markuzu ravine length is 250 m, 13 m deep and width from 14 to 25 m.

Additional Hints (Decrypt)

RA: Jnyy (sebz vafvqr)
YI: Fvran (ab vrxšchfrf)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)