Skip to content

<

Eslövs allmänning

A cache by OlofL Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/12/2008
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[SV] Eslövs allmänning
[EN] Eslöv common grounds


Inklämt i ett villaområde centralt i Eslöv ligger ett naturreservat. Reservatet är avsatt för att skydda ett gränssområde mellan två olika moräntyper, den block- och stenrika nordostmoränen och den stenfattiga baltiska moränen.

Nordostmoränen med en extremt blockrik yta dominerar inom reservatet. Den stenfattiga moränen i sydväst var sedan länge uppodlad när reservatet bildades. Moränen transporterades hit av en inlandsis som kom från nordostlig riktning. Under sin väg söderut över Skåne bröt den loss stenar från berget längs sin väg. Den extrema anhopningen av block är formodligen resultatet av frispolning vid avsmältningen av inlandsisen eller från en tillfällig strandlinje.

I den sydvästra delen bildas en skarp gräns mot en mera lerig och blockfattig morän med kalkrika bergarter från sydvästskåne och Östersjöområdet.

Vid den s.k. Hundramannastenen har blocken frilagts inom ett område för att visa den blockrika marken.

Parkera vid angiven cachekoordinat N55 49.784 E13 17.599.

Följ stigen norrut till gläntan. Inte så mycket sten här va?

Följ stigen 120 m österut till Hundramannastenen vid N55 49.898 E13 17.597. Skillnad?

För att logga denna cachen ska du lösa följande uppgifter:

1. Välj en ruta 10x10 m i stenhavet. Finns det mer än 10 stenblock större än 40 cm i diameter ?

2. Gå tillbaka västerut 180 meter till grillplatsen UTANFÖR skogen vid N55 49.901 E13 17.427. Stega upp en yta på 10x10 meter vid grillplatsen och räkna antalet stenblock större än 40 cm i diameter.

3. Det finns sandsten och basalt i den blockrika moränen och därav kan man dra slutsatsen av att den kom från nordost. Från vilka områden i Skåne kommer sandstenen och basalten ifrån?

Skicka ett mail till cacheägaren med svaren på frågorna.

Sandstenen i Lunds domkyrka har samma ursprung som sandstenen här, men är bruten på plats inte flyttad hit av isströmmar.

Tänk på att det är ett naturreservat, använd iordningställda stigar.

[EN]

Sqeezed in among the houses in the city of Eslöv is a small nature preserve. The preserve is established to protect the border between two different moraine, the boulder moraine from north east and the boulder free moraine in the south.

The northeastern moraine with its extremely bouldery surface dominates in the preserve. The boulder free moraine in the south west was since long plowed and agricultured when the preserve was formed.

The north east moraine was transported here by an ice which picked up boulders on its way. The extreme accumulation of boulders here is probably due to all finer materials being washed away during the melting of the ice or by a temporary shore line.

In the south west a sharp border is formed to a fertile limey soil with clay and very few boulders. The contents can be traced to southwestern Skåne and to the Baltic region.

At the Hundramannasten the bouldes have been cleared free of trees and shrubs to show the boulders.

Park at the given cache coordinates N55 49.784 E13 17.599.

Follow the trail north to the glade. Not that many boulders here?

Follow the trail 120 meters to the east to Hundramannastenen at N55 49.898 E13 17.597. Any difference?

To log this cache solve these tasks:

1. Measure an area 10x10 meters in the "sea of stones" at Hundramannastenen. Are there more than 10 boulders larger than 40 cm in diameter?

2. Go back west 180 meters to the barbecues OUTSIDE the forest at N55 49.901 E13 17.427. Measure an area approximately 10x10 meters at the barbecues and count the number of boulders larger than 40 cm in diameter.

3. There is sandstone and basalt among the boulder moraine and by them you can conclude that it came from the north east. From which (named) parts of Skåne does the sandstone and the basalt come from?

Send a mail to the cache owner with the answers to the questions.

Note: The sandstone in the Cathedral of Lund has the same origin as the sandstone here.

Remember that it is a nature preserve, please use the trails.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.