Skip to Content

This cache has been archived.

suhajici: už je cas, ješte jednou díky všem za úcast.

More
<

Odstrel komina v Kutne Hore

A cache by Kutnohorsti kaceri Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Saturday, 10 January 2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Kutnohorští kaceri si Vás dovolují pozvat na netradicní podívanou - odstrel komína.


FOTKY Z AKCE - ulozto


FOTKY Z AKCE - rapid


VIDEO OD MAGNAAT

Bylo to i v televizi Nejaká videa také najdete na http://www.youtube.com po zadání vyhledávání hesla - odstrel komína -
Další fotky a videa prípadne doplním

Cas:


Cas odstrelu je v 11:15, v sobotu 10.1.2009, sraz v 11:00. Zalogujeme, popovídáme, odpálíme zbytky rachejtlí po novorocním ohnostroji a pripravíme se na odstrel.

Kde se sejdeme?


Sejdeme se na finálových souradnicích kešky Dekret kutnohorsky GC123DQ. Pro ty kdo tuto keš nemají odlovenou, to bude bodík navíc, ostatní aspon nemusí nic luštit. Auta parkujte na parkovišti u bazénu, není to daleko - viz WP.

Co s sebou?


Vezmete si teplé oblecení, neco tekutého na zahrátí, kdo chce sedet, tak stolicku a nezapomente foták nebo kameru. Predpokládáme, že bude zima a dost snehu, takže doporucujeme vzít si neco na sjíždení kopecku. Sánky, boby, igelitové pytle, lyže, lopaty atd. Zablbneme si a ješte se zahrejeme. Ze snehu mužeme uplácat vlastní komín, který slavnostne odpálíme.

Technická data:


Komín se nachází na úvodních souradnicích a z nich by jsme meli odstrel z první ruky. Jedná se o témer sto metru vysoký komín bývalé mazutové kotelny, který je již nefunkcní. Vzhledem k omezenému prostoru bude komín odstrelen unikátní metodou, kdy se díky systému casovaných rozbušek, telo stavby zhroutí na své základy.
Doplnuji další informace: komín by se mel casovanými výbuchy rozdelit na ctyri cásti. Odpálí se první nejvyšší nálož a v okamžiku, kdy bude vrchní cást ve sklonu 45 stupnu, odpálí se druhá nálož. Ta bude zhruba v polovine komína. Další nálož vybuchne tak, aby se tri vrchní cásti poskládaly pekne do urceného prostoru. Nejnižší cást pak bude padat do sebe, tj. kolmo dolu. Pokud se podíváte na mapu, pak zjistíte, že prostor je opravdu omezený. Ze dvou stran je komín obestaven sklady (na jejich streše budou umísteny matrace), dále je tady trafostanice a garáže. 95m vysoký komín se tedy musí poskládat západním smerem do prostoru délky cca 40m. Verím, že se vše podarí, nicméne mít garáž v blízkosti odstrelu, auto bych v ní nenechával.
Celý odstrel vcetne úklidu a DPH bude stát do jednoho milionu korun a je pojišten na cca 20mil. korun.

Informace od týmu Buabu:
Odstrel komínu bývalé mazutové kotelny bude proveden dne 10. ledna 2009 cca v 11:15 hod. Volba casu odstrelu je podmínena situací na blízké železnicní trati CD Kutná Hora-Zruc n. Sázavou. Odstrel bude proveden v pauze mezi dvema prujezdy vlaku.
• V dopoledních hodinách dne 9.ledna 2009 bude do prostoru mezi garážemi na pozemcích p.c. 2556/96, 2556/177, 2556/178, 2556/179, 2556/185, 2556/186, vše v k.ú. Kutná Hora, umísteno vyproštovací vozidlo Hasicského záchranného sboru Správy železnicní dopravní cesty Praha, ke kterému budou upevnena dve kotevní lana komínu. Toto vyproštovací vozidlo bude bránit volnému prístupu do garáží na výše uvedených pozemcích. Z prostoru mezi garážemi bude odstraneno dne 10.ledna 2009, do 2 hodin po odstrelu. Obdobným zpusobem budou dve kotevní lana komínu upevnena k težkému vozidlu spolecnosti SILNICE CÁSLAV-HOLDING, a.s., které bude k tomu úcelu umísteno v areálu AVIA.
• V 07:00 hod dne 10.1.2009 bude odpojena elektrická prípojka signálních svetel na komíne
• V 07:30 hod dne 10.1.2009 bude odpojeno primární vedení k trafostanici firmy EUROPLAST, s.r.o. a rovnež vodovodní prípojka do této firmy. V areálu AVIA bude vypnut hlavní vypínac na prípojce do objektu užívaného firmou Bohemia Block.
• Dne 10.1.2009, nejpozdeji do 08:00 hod, žádáme majitele o provedení evakuace motorových vozidel z garáží na techto parcelách: 2556/ 96, 97, 98, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 146, 147, 148, 194, 195, 196, 197, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, vše v k.ú. Kutná Hora.
• Vozidla lze po nezbytne nutnou dobu, a to již od 9.1.2009 od 14:00 hod, umístit na parkovište u Mestského úradu v Benešove ul. 257 (u Lidky).
• Dne 10.1.2009 od 08:00 hod zacne záverecná fáze prípravy odstrelu, propojování roznetných soustav jednotlivých destrukcních rezu na komíne a napínání kotvicích lan. V této fázi príprav bude již prostor mezi garážemi u bývalé mazutové kotelny, prilehlá cást areálu AVIA a areál firmy EUROPLAST vyklizen od osob a automobilu a strežen hlídkami.
• Dne 10.1.2009 v 10:00 hod bude vyklizen a uzavren celý bezpecnostní okruh, tedy cást ulice Zelenkovy od križovatky s ul. Puškinskou až k lávce pres Vrchlici, všechny komunikace mezi garážemi, cást areálu AVIA vymezená tovární halou a vlakovou vleckou, areál firmy EUROPLAST, levobrežní komunikace (peší stezka) mezi tratí CD a Vrchlicí od lávky pro peší až po odbocku vlecky do AVIE.
Bezpecnostní okruh bude uzavren a strežen hlídkami, které od 10:00 hod již nikoho do vymezeného prostoru nevpustí.
• Vlastní destrukce komínu odstrelem bude signalizována výstražnými signály vydanými ve 2 stupních:
1.stupen (cca 10 min pred odstrelem) – 2 cervené rakety, príp. 2 signální výstrely
2.stupen (cca 1 min pred odstrelem) – 1 cervená raketa, príp. 1 signální výstrel
• Po odstrelu a skropení trosek vodou prohlédne vedoucí odstrelu místo destrukce a v prípade, že odstrel probehl rádne a nehrozí již žádné další nebezpecí, vydá signál (1x zelená raketa nebo 1x signální výstrel) o ukoncení trhacích prací. Po tomto signálu hlídky uvolní vstup do bezpecnostního okruhu.

Úcast na eventu prihlašujte pomocí poznámky Will attend, na všechny se tešíme. Souradnice si mužete overit zde:

Click to verify coordinatesUsmívejte se (foto od Leroje) .

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.